Port of Antwerp-Bruges: fusie van havens van Antwerpen en Zeebrugge resulteert in grootste exporthaven van Europa

Port of Antwerp-Bruges: fusie van havens van Antwerpen en Zeebrugge resulteert in grootste exporthaven van Europa

Eengemaakte haven neemt voortouw in transitie naar duurzame toekomst

De havens van Antwerpen en Zeebrugge zetten hun groeitraject verder onder één naam: Port of Antwerp-Bruges. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2022 ondertekenden de twee steden de aandeelhoudersovereenkomst van de eengemaakte havenvennootschap. Vandaag deelt Port of Antwerp-Bruges de concrete invulling van haar ambitie – een wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent – met de wereld.

Grote maar duurzame ambities

In februari 2021 kondigden de Stad Antwerpen en de Stad Brugge de start van het eenmakingstraject van hun respectievelijke havens aan. Sinds de ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst van de eengemaakte havenvennootschap op 22 april 2022 gaan de havens van Antwerpen en Zeebrugge verder onder één naam: Port of Antwerp-Bruges.

Vandaag zorgt deze eengemaakte haven voor maar liefst 74.000 directe en 90.000 indirecte jobs en is met een toegevoegde waarde van bijna €21 miljard of 4,5% van het Belgisch BBP met afstand de grootste economische motor van ons land. Deze zal de grootste Europese exporthaven, de grootste haven voor overslag van voertuigen en de grootste geïntegreerde chemische cluster van Europa zijn.

Port of Antwerp-Bruges koestert de expliciete ambitie om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. De fusiehaven wil haar positie in de internationale logistieke keten verder versterken, leiderschap nastreven in de energie- en digitale transitie en tegelijk duurzame meerwaarde creëren voor de brede samenleving. Niet alleen voor de omgeving van Antwerpen en Zeebrugge zelf, maar ook voor alle mogelijke stakeholders in de ruimere nationale en internationale regio.

Versterking van wereldpositie in uitdagende tijden

In de huidige geopolitieke en macro-economische context is de eenmaking een buitenkans om de Antwerpse en Zeebrugse havensites, en bij uitbreiding Vlaanderen, nog sterker op de wereldkaart te zetten. Port of Antwerp-Bruges zet in op de sterktes van beide havensites en focust in haar strategie op containers, breakbulk, ro/ro-verkeer en chemie. Port of Antwerp-Bruges speelt meer dan ooit een cruciale rol in belangrijke goederenstromen en versterkt haar positie als een van de belangrijkste toegangspoorten tot Europa. De eengemaakte haven groeit bovendien uit tot de grootste Europese exporthaven – met 147 miljoen ton/jaar – en is daarmee een absolute wereldspeler.

Als toonaangevende containerhaven– met 159 miljoen ton/jaar – wil Port of Antwerp-Bruges een antwoord bieden op de nood aan containercapaciteit door de wereldwijde groei en de recente ontwikkelingen in de internationale logistieke keten. Parallel aan de uitvoering van het project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA), werkt Port of Antwerp-Bruges aan een ‘Container Plan 22-30’ om haar concurrentiepositie te vrijwaren. Ook blijft Port of Antwerp-Bruges investeren in strategische infrastructuur, zoals de Europaterminal in Antwerpen alsook de Nieuwe Sluis en de Maritieme Logistieke Zone in Zeebrugge.

Door in te zetten op versterking van interconnectiviteit tussen de Antwerpse en Brugse site en door schaalvoordelen op het vlak van digitalisering zal de eengemaakte haven bijdragen tot de efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de logistieke keten. Kortom, Port of Antwerp-Bruges heeft alle troeven in handen om een nog belangrijkere rol te spelen op het wereldwijde logistieke toneel.

Port of Antwerp-Bruges combineert het beste van twee werelden en zet in op de sterktes van beide sites. De havens van Antwerpen en Zeebrugge zijn in hoge mate complementair: zo is Antwerpen sterk in de trafiek en opslag van containers, breakbulk en chemische producten, terwijl Zeebrugge een belangrijke haven is voor ro/ro-verkeer, containerbehandeling en de overslag van vloeibaar aardgas. Door nauwer samen te werken wordt de duurzame groei van zowel het individuele als het gezamenlijke marktaandeel van beide havens versterkt.

Pionier in waterstof en CO2-hergebruik

Port of Antwerp-Bruges wil haar positie als groene energiehub verankeren en de energietransitie richting een duurzame toekomst helpen vormgeven. De eengemaakte haven zal haar pioniersproject voor de afvang, de opslag en het hergebruik van CO2 verderzetten en verder uitbouwen. Via Antwerp@C zal in 2025 de eerste 2,5 miljoen ton CO2 worden afgevangen van de havenindustrie. Die CO2 wordt opgeslagen en op termijn hergebruikt als grondstof voor verschillende toepassingen.

Daarnaast vormt de combinatie van Antwerpens positie als tweede chemische cluster wereldwijd en de Zeebrugse kustligging een unieke opportuniteit om een voortrekkersrol op te nemen in de uitrol van de waterstofeconomie. ​ Tegen 2028 wil Port of Antwerp-Bruges de eerste groene waterstofmoleculen kunnen ontvangen op haar platform. Daarvoor maakt ze werk van de uitbreiding van de terminalcapaciteit voor bestaande en nieuwe waterstofdragers op beide havensites. Een waterstofpijpleiding tussen de twee sites en richting het Europese hinterland moet ervoor zorgen dat het hele havengebied en, met uitbreiding, het hele land en een groot deel van Europa kunnen gebruikmaken van deze belangrijke drager voor hernieuwbare energie.

Tot slot biedt Port of Antwerp-Bruges ijzersterke troeven op het vlak van innovatie en digitalisering om de logistieke keten efficiënter, betrouwbaarder en veiliger te maken. Door de krachten te bundelen en in te zetten op verbinding en samenwerking en dankzij strategische investeringen, zal Port of Antwerp-Bruges en, bij uitbreiding, onze samenleving de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden.

Bekijk de integrale opname van de persconferentie op 28 april 2022 hier.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “De eengemaakte haven is niet alleen dé economische motor van Vlaanderen. Samen vormen de havens van Antwerpen en Zeebrugge ook nog eens de grootste exporthaven, de grootste haven voor overslag van voertuigen en de belangrijkste chemische hub van Europa! Port of Antwerp-Bruges koestert tegelijkertijd grote ambities om als ‘green port’ dé energiepoort naar Europa te worden. Kortom, we schrijven hier vandaag Vlaamse economische geschiedenis.”
Dirk De fauw, burgemeester van de Stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Als burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges ben ik er van overtuigd dat deze fusieoperatie zal leiden tot een duurzame groei van de economische activiteit en de tewerkstelling in beide locaties en een boost zal geven aan de internationale reputatie van Vlaanderen in de wereld. Samen staan we sterker.”

Contactgegevens

  • Perscontact Stad Antwerpen: Joost Houtman, +32 486 47 50 56
  • Perscontact Stad Brugge: Dieter Grammens +32 50 44 81 00

Voor feitelijke informatie over de haven: Port of Antwerp-Bruges perslijn: +32 492 15 41 39

Factsheet Port of Antwerp- Bruges PUBLICATIE_factsheet_PoAB_NL_2022.pdf - 928 KB

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen