Port of Antwerp-Bruges & CMB.TECH bereiden Hydrotug voor, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp-Bruges & CMB.TECH bereiden Hydrotug voor, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp-Bruges en CMB.TECH verwelkomen binnenkort de Hydrotug, de eerste op waterstof aangedreven sleepboot. De Hydrotug bestaat uit twee BeHydro V12 dual fuel medium speed motoren die zowel op waterstof als op traditionele brandstof kunnen varen. Deze baanbrekende ontwikkeling zal door Port of Antwerp-Bruges worden ingezet als een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale haven tegen 2050 en zal operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2023.

Met de Hydrotug bevestigt CMB.TECH haar internationale voortrekkersrol in de transitie naar schepen aangedreven door milieuvriendelijke brandstof.

CTO van CMB.TECH – Roy Campe: “We zijn verheugd dat Port of Antwerp-Bruges de eerste gebruiker wordt van Hydrotug, ‘s werelds grootste op waterstof aangedreven schip. De technologie is goedgekeurd door Lloyd’s Register en we zijn klaar om de wereldwijde markt van 10.000 sleepboten te benaderen. Met deze technologie kunnen we de luchtkwaliteit in havens significant verbeteren en waterstoftechnologie naar elke haven wereldwijd brengen.”

De Hydrotug maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma voor de vloot van Port of Antwerp-Bruges. Met deze innovatie streeft Port of Antwerp-Bruges naar de integratie van de meest milieuvriendelijke technologieën die beschikbaar zijn. De Hydrotug kan 415kg gecomprimeerde waterstof opslaan in 6 stellages geïnstalleerd op het dek en elimineert de uitstoot gelijk aan 350 auto’s.

Vice-burgemeester voor Haven, Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Patrimonium Stad Antwerpen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Port of Antwerp-Bruges - Annick De Ridder: "De ééngemaakte haven koestert de ambitie om als ‘groene haven’ dé energiepoort naar Europa te worden. Een belangrijke rol is hier voor (groene) waterstof weggelegd. We juichen daarom dan ook zulke projecten toe. Het zijn dit soort innovaties die ervoor zorgen dat onze haven blijft uitblinken als economische motor van Vlaanderen. We kijken alvast uit naar de aankomst van de hydrotug tegen het einde van het jaar in Antwerpen."
Port of Antwerp-Bruges Directeur Operaties – Rob Smeets: “Onlangs fuseerde Port of Antwerp met de haven van Zeebrugge tot één grote organisatie die mens, klimaat en economie wil verzoenen. Ons gemeenschappelijk doel is om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, door veel verschillende duurzaamheidspaden te bewandelen, zoals koolstofafvang en -opslag, en inspanningen op het vlak van waterstof. Ons doel is om tegen 2028 de eerste groene waterstofmoleculen op onze platforms te hebben. Bovendien onderzoeken we een waterstofpijpleiding tussen de twee havens en naar het Europese hinterland, zodat we zoveel mogelijk hernieuwbare energie kunnen gebruiken. Deze hydrotug is een fantastisch voorbeeld van hoe onze duurzame toekomst eruit moet zien.”

BeHydro, een joint venture tussen CMB.TECH & ABC, heeft recent de technologie ontwikkeld voor medium-speed motoren met een hoger vermogen. De Hydrotug is het eerste schip dat wordt aangedreven door de dual fuel medium speed motoren - die elk 2 megawatt leveren - met de nieuwste EU Stage V emissie nabehandeling. De motoren hebben de nodige Factory Acceptance Tests (FAT) doorstaan die de correcte werking van de apparatuur valideren. Dit wordt vereist door Lloyd's Register, een wereldwijde professionele dienst die gespecialiseerd is in engineering en technologie voor de maritieme industrie en die de veiligheid van schepen verbetert.

De eerste tewaterlating van de Hydrotug bij Armón Shipyards in Navia Spanje vond maandag, 16 mei, plaats en in de komende maanden zullen alle resterende bouwactiviteiten van het schip worden afgerond (outfitting) zodat later dit jaar de proefvaart kan volgen. Het doel is om de Hydrotug eind dit jaar op te leveren en in het eerste kwartaal van 2023 volledig operationeel te hebben in Antwerpen.

Copyright foto's : CMB.TECH


Over CMB en CMB.TECH

CMB (Compagnie Maritime Belge) is een gediversifieerde scheepvaart- en logistieke groep gevestigd in Antwerpen, België. CMB bezit en exploiteert 147 zeeschepen in droge bulk (Bocimar), containervervoer (Delphis), chemicaliëntankers (Bochem) & crew transfer schepen (Windcat). CMB is ook actief in cleantech (CMB.TECH) en vastgoed (MCA Facilities, Maritime Campus Antwerp). CMB heeft kantoren in Tokio; Singapore; Hong Kong; Duitsland (Hamburg); UK (Lowestoft en Brentwood), en Nederland (Amsterdam). www.cmb.be

CMB.TECH is een cleantech bedrijf dat grote maritieme en industriële toepassingen bouwt, bezit, uitbaat en ontwerpt die werken op waterstof en ammoniak. CMB.TECH biedt ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan haar klanten aan, hetzij door eigen productie, hetzij door bevoorrading bij derden producenten. www.cmb.tech

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de vice-voorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerpbruges.com

Over BeHydro

BeHydro is een joint venture tussen ABC en CMB.TECH. Deze joint venture combineert de vaardigheden van een fabrikant van multibrandstofmotoren met de inzichten van een cleantechbedrijf dat toepassingen bouwt, bezit, exploiteert en ontwerpt die werken op waterstof en ammoniak. Veel industrieën, zoals de scheepvaart, de spoorwegen en de elektriciteitsopwekking, hebben technologieën nodig om de energietransitie mogelijk te maken. BeHydro heeft zich tot doel gesteld de oplossing te bieden voor deze veeleisende sectoren. www.behydro.be

Hydrotug specificaties voor technische experts

  • Afmetingen: breedte: 12,5m, lengte over alles: 30m, holte naar de mal: 5m
  • Totaal 415kg gecomprimeerde waterstof opgeslagen in 54x individuele Type 3 cilinders geïnstalleerd in 6x stellages op het dek
  • 2x 2MW V12 dual fuel BeHydro motoren
  • EU Stage V-conforme nabehandeling (SCR en roetfilter)
  • Trekkersleepboot met 65 ton boldertrekkracht
  • Classificatie door Lloyd's Register
  • Dubbele romp
  • Volvo Penta D8 MG Stage V voor hulpaggregaten

 

CONTACT

Voor interviews, meer informatie en/of extra beeldmateriaal:

CMB

Katrien Hennin

Communication & Marketing Manager CMB

+32 499 39 34 70

Katrien.hennin@cmb.be


Persdienst Port of Antwerp-Bruges

+32 492 15 41 39

press@portofantwerpbruges.com

 

 

 

 

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen