Port of Antwerp bouwt verder aan de digitalisering van de haven

Port of Antwerp bouwt verder aan de digitalisering van de haven

Koen Breemersch aangesteld als adviseur van NxtPort


De ESSENTIE

  • Koen Breemersch aangesteld als adviseur van NxtPort
  • Visie vanuit technisch als commercieel perspectief op korte termijn bepalen
  • Producten als Bulkchain, Certified Pick-Up, Qronoport in de portfolio
  • Eind 2020 NxtPort internationaal gegaan

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft Koen Breemersch als adviseur aangesteld om de volgende fase voor haar dochteronderneming NxtPort uit te tekenen. Hiermee kan een visie voor de komende drie jaar worden bepaald, zowel vanuit technisch als commercieel perspectief.

De voorbije jaren legde NxtPort een solide basis voor het digitaliseren van de operationele informatiestromen in de haven. Doelstelling is het delen van data tussen de verschillende spelers om zo de logistieke keten in de brede havencontext efficiënter, goedkoper en veiliger te maken. Met producten als Bulkchain en Certified Pick-Up (CPu) worden bakens verzet. De samenwerking met Port+ resulteerde in de applicatie Qronoport.

De coronacrisis heeft wereldwijd het belang en de noodzaak van verdere digitalisering in de wereldwijde logistieke keten duidelijk gemaakt. Port of Antwerp wil daarin een voortrekkersrol blijven spelen. Zo staan onder meer de digitalisering van het spoor en de douane hoog op de agenda.

De tijd is dus gekomen om een geïntegreerd toekomstpad uit te tekenen. Met Koen Breemersch brengt het Havenbedrijf heel wat expertise aan boord rond het ontwikkelen en vermarkten van digitale platformen. Hiermee kan een visie voor de komende drie jaar worden bepaald, zowel vanuit technisch als commercieel perspectief. Eind 2020 werd ook al de internationalisering van NxtPort aangekondigd via een joint venture ondersteund door Vopak Ventures.

Koen zal de rol van ‘acting CEO’ opnemen. Pascale Pasmans, momenteel CEO Ad Interim van NxtPort, zal een nieuwe rol opnemen binnen het Havenbedrijf als Enterprise Portfolio Manager, waar zij aan het hoofd zal staan van het team dat de project portfolio en de strategische agenda van het Havenbedrijf bewaakt.

Over NxtPort BV

NxtPort BV, ontstaan in 2016, is actief in de Haven van Antwerpen (http://www.nxtport.com). De missie is het brengen van transparantie in de supply chain dankzij een neutraal data sharing platform.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen