Port of Antwerp blijft inzetten op duurzaam energiebeleid

Port of Antwerp blijft inzetten op duurzaam energiebeleid

Inspanningen derde keer op rij beloond met ISO 50001-certificaat

Port of Antwerp is trots dat we voor de derde keer het ISO 50001-certificaat voor duurzaam energiebeleid ontvangen. Sinds 2011 is 100% van de elektriciteit die we gebruiken voor gebouwen, sluizen, bruggen, walstroomvoorziening voor binnenvaartschepen en voor onze eigen hybride patrouilleschepen afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast investeren we in de elektrificatie van ons wagenpark en streven we naar energieneutrale gebouwen. Onze grootste uitdaging blijft echter ervoor te zorgen dat ook onze sleepbootvloot op hernieuwbare brandstoffen kan varen.

Je vindt alle details over onze energiebeleidsverklaring ​ in onderstaand document.

Energiebeleidsverklaring_2021-2023 Energiebeleidsverklaring_2021-2023.pdf - 307 KB

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen