Port of Antwerp beperkt de schade in coronacrisis

Port of Antwerp beperkt de schade in coronacrisis

Totale goederenoverslag daalt met 4,9%; eerste tekenen van herstel zichtbaar

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp daalde de eerste jaarhelft met 4,9% ten opzichte van de eerste helft van 2019. Na een sterk eerste kwartaal kende de haven een terugval in de overslag van alle goederenstromen, uitgezonderd het containersegment. Ondanks de impact van de coronacrisis op de globale productie- en logistieke ketens en een daling van de vraag als gevolg van de pandemie, bleef de haven 100% operationeel.

Containertrafiek status quo

De containertrafiek kende een stijging in het eerste kwartaal van het jaar, maar voelde vanaf april de gevolgen van geschrapte afvaarten. Toch noteert de containeroverslag in de periode januari-juni 2020 een lichte stijging van +0,4% in TEU ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (met april en mei 2019 als absolute recordmaanden). Het aantal aanlopen van schepen daalde, maar dat werd gecompenseerd door enerzijds gemiddeld meer volume per schip en anderzijds extra aanlopen, bovenop de normale vaarschema’s. Opvallende stijgers in deze bijzondere periode waren de overslag van farma-producten, e-commerce en gezonde etenswaren. Begin juni verwelkomde de haven ook het nieuwste grootste containerschip ter wereld, de HMM Algeciras met een capaciteit van 23.964 TEU.

Licht herstel in breakbulksegment in juni

Mondiale handelsperikelen blijven sinds midden 2019 een negatief effect hebben op goederenstromen in het conventioneel breakbulksegment. Dit resulteert in een totale daling van 29% voor de periode januari-juni tegenover 2019, waarbij de aan- en afvoer in dezelfde mate getroffen worden. De overslag van ijzer en staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, kende haar beste maand van 2020 in juni maar een totale daling van 33,1% voor de eerste zes maanden van dit jaar.  

De automobielsector had het al moeilijk in 2019 door de invoering van strengere regels voor uitstoot van personenwagens in Europa en deze trend zette zich ook in 2020 door. Vanaf maart kwam daar de impact van de coronacrisis bij: minder uitvoer van nieuwe Europese wagens, minder aanvoer van nieuwe Aziatische wagens en stilstand in de tweedehandsmarkt door beperkingen in verplaatsingen. De totale RoRo overslag daalde zo met 21,8%.

Bulklading kent daling door verminderde vraag naar energie

Terwijl de overslag van kolen in het eerste kwartaal nog groeide, kwam die in het tweede kwartaal tot stilstand. Dit resulteerde in een daling van de droge bulkoverslag van 13,1% in januari-juni 2020 tegenover dezelfde periode vorig jaar. Deze terugval is deels te verklaren door het groeiende aanbod aan groene energie waardoor er minder kolen nodig waren, deels door een verminderde vraag naar kolen vanuit de staalsector en deels door een sterk tweede kwartaal in 2019. Meststoffen, die het grootste aandeel van droge bulk volumes vertegenwoordigen, groeiden licht (+1%) vergeleken met januari-juni 2019.

Vloeibaar massagoed daalde met 7,5% ten opzichte van de eerste helft van 2019 door de combinatie van de coronacrisis – die de vraag naar olieproducten vernietigde – en de prijsoorlogen. Door de geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen en het herstel van de olieprijs, steeg de doorvoer van brandstoffen in mei en juni. Chemicaliën kenden ook een daling van 8,9% vergeleken met de eerste zes maanden van 2019 door een verminderde vraag voornamelijk van de automobielsector.

Zeeschepen

De voorbije zes maanden liepen 6.797 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,6% vergeleken met dezelfde periode in 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 7,9% tot 193 miljoen.

Port of Antwerp kent uitstel van betaling toe

Naar aanleiding van gesprekken met de Antwerpse havengemeenschap over de gevolgen van de coronacrisis besliste het Havenbedrijf om uitstel van betaling toe te staan voor de zeevaart- en binnenvaartrechten en voor de domeinconcessies toe te staan.

Impact corona en vooruitzichten

Voor het derde kwartaal verwacht Port of Antwerp nog blank sailings, maar tegelijk ziet het wel de eerste tekenen van herstel en het aantrekken van de Europese economie. Port of Antwerp stelt alles in het werk om het efficiënt functioneren van de haven te blijven verzekeren.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Port of Antwerp is een wereldhaven die het ritme van de Europese en de wereldeconomie volgt. De impact van het stilvallen van de globale supply chain door de coronacrisis is voelbaar geworden vanaf het tweede kwartaal en zal een effect hebben op de totale goederenoverslag dit jaar. Port of Antwerp houdt goed stand in de Hamburg-Le Havre range doordat het in veel segmenten actief is, het niet afhankelijk is van één continent en door haar rol als grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa.” 
Annick De Ridder, Havenschepen: “Als haven van Antwerpen zijn we een belangrijke schakel in een keten tussen producenten en consumenten en op die manier een perfecte barometer van de wereldeconomie. Cruciaal zal zijn in welke mate het consumentenvertrouwen groeit. Als Antwerpse havengemeenschap bleven we honderd procent operationeel tijdens deze globale crisis en staan onze kennis en ervaring geboekstaafd als een gewaardeerd handelsmerk in de hele wereld.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen