Port of Antwerp belangrijke toegangspoort tot een sterke Europese interne markt

Port of Antwerp belangrijke toegangspoort tot een sterke Europese interne markt

CEO Jacques Vandermeiren ontmoet Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie Thierry Breton in de haven van Antwerpen

25 juni 2021 - Vandaag heeft Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, in de haven van Antwerpen een ontmoeting gehad met Thierry Breton, Europees Commissaris voor Interne Markt en Industrie, om te praten over de rol van de haven als strategisch transport-, energie- en industriecentrum in Europa.

Na een rondleiding in de haven bespraken commissaris Thierry Breton en CEO Jacques Vandermeiren een brede waaier van belangrijke onderwerpen, gaande van duurzaamheid en digitalisering tot de waarde van logistieke ketens, de impact van Brexit op verladers van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk, en de fusie van de haven van Antwerpen met de haven van Zeebrugge die naar verwachting eind dit jaar een feit zal zijn.

De Europese havens hebben bewezen veerkrachtig en essentieel te zijn voor een sterke en internationaal goed verbonden Europese interne markt, zeker het afgelopen anderhalf jaar. De haven van Antwerpen heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de transitie naar een klimaatneutrale samenleving en economie tegen 2050, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal.

Annick De Ridder, havenschepen: "Onze haven fungeert als een belangrijke en essentiële toegangspoort tot de Europese interne markt omdat ze de vitale schakel vormt naar zowel bedrijven als EU-consumenten/burgers. Dankzij de alertheid, toewijding, knowhow en veerkracht van onze duizenden medewerkers konden we tijdens de COVID-19-crisis ononderbroken voor 100% operationeel blijven. Als thuishaven blijven we vastberaden in onze missie om de hefboomwerking naar een echte duurzame toekomst te vergemakkelijken en te vergroten."
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Als grootste Europese geïntegreerde petrochemische cluster zijn wij verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot en spelen we dus een cruciale rol in het klimaatvraagstuk. We moeten er dan ook voor zorgen dat we de motor en voortrekker worden van de energietransitie. We moeten vooruitkijken en ons voorbereiden door middel van innovatie. Digitalisering, data en het delen van gegevens zijn daarbij kritische succesfactoren. Het zal de toeleveringsketens efficiënter, duurzamer, veiliger en betrouwbaarder maken. Daarom bouwen we aan een robuust digitaal netwerk in de haven."
Thierry Breton, Europees commissaris voor Interne Markt en Industrie: "De haven van Antwerpen illustreert wat Europa industrieel aantrekkelijk maakt: getalenteerde mensen, ultramoderne infrastructuur en inventiviteit. Bij onze herstelinspanningen zetten we alle EU-beleidsinstrumenten in om de groene en digitale overgang van Europa's industriële hubs te ondersteunen en ons technologisch leiderschap, werkgelegenheidspotentieel en economische veerkracht te vergroten." ​

De gesprekken werden gevolgd door een persmoment bij Qpinch. Qpinch is een technologische scale-up gevestigd in de haven van Antwerpen, die zich volledig inzet voor energie-efficiëntie in de industriële sector. Het heeft een technologie ontwikkeld waarmee restwarmte die vrijkomt bij tal van industriële processen kan worden opgevangen en gevaloriseerd tot waardevolle, herbruikbare proceswarmte. Op die manier kan zij belangrijke CO2-reducties realiseren. Port of Antwerp steunt Qpinch met één miljoen euro.

Commissaris Breton heeft bij Qpinch uit de eerste hand kunnen ervaren hoe een project bijdraagt tot een circulaire en energie-efficiënte economie. Door verschillende lokale spelers te mobiliseren, van de Universiteit van Gent tot Port of Antwerp, toont het de voordelen van het werken langs industriële ecosystemen.

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen