POM Limburg en Port of Antwerp bezegelen samenwerking

POM Limburg en Port of Antwerp bezegelen samenwerking

Duurzaamheid en digitalisering staan centraal in nieuwe overeenkomst

POM Limburg en Port of Antwerp sloten vandaag een samenwerkingsovereenkomst af. Het doel is om elkaars economische troeven te versterken. Concreet zetten beide partijen hun schouders onder een duurzame verbinding tussen de haven van Antwerpen en de logistieke cluster in Limburg. Verder wordt een zogenaamde ‘digitale snelweg’ gecreëerd tussen beide regio’s.

 

In aanwezigheid van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters bezegelden POM Limburg en Port of Antwerp vandaag hun samenwerking met een officiële overeenkomst. “Geen betere plek om een logistieke samenwerking te bezegelen dan op het dek van een schip . Een plek die symbool staat voor de modal shift, ook één van de ambities van dit mooie partnerschap”, zegt minister Peeters. “Deze verbinding heeft één gemeenschappelijk doel: elkaars economische troeven versterken en logistieke bedrijven nog competitiever maken. Transport en logistiek vormen het hart en de bloedvaten van een gezonde economie. De toekomst van logistiek is meer dan ooit multimodaal, waarbij transport over de weg, het spoor en het water hand in hand gaan. Dit zal ook een positieve weerslag hebben op onze werkgelegenheid, onze klimaatdoelen en onze internationale aantrekkingskracht.”

Jacques Vandermeiren (Port of Antwerp), minister Lydia Peeters en Tom Vandeput (POM Limburg)
Jacques Vandermeiren (Port of Antwerp), minister Lydia Peeters en Tom Vandeput (POM Limburg)

 

Schelde-Maascorridor

“De centrale ligging van Limburg is één van onze grootste troeven”, zegt gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. “Onze provincie ligt pal op het verbindingspunt tussen de haven enerzijds, en het industrierijke binnenland en de luchthaven van Luik anderzijds. Op die manier vormt Limburg een belangrijke corridor voor de haven van Antwerpen.” De overeenkomst werd dan ook toepasselijk ‘Schelde-Maascorridor Antwerpen-Limburg’ gedoopt.

 

Drie pijlers

De ambitie is om de economische troeven van beide partijen te erkennen en versterken. Drie pijlers staan centraal: informatiedeling, ontwikkeling van een duurzame verbinding en digitalisering van de logistieke keten. Havenschepen van Port of Antwerp Annick De Ridder: “De schaalvergroting binnen de containervaart van de afgelopen decennia heeft er voor gezorgd dat er een behoefte is vanuit de haven van Antwerpen om grote volumes gebundeld te kunnen aan- en afvoeren. De verankering van de banden tussen de haven en haar achterland en de optimalisatie van de verbindingen is daarbij essentieel. Deze overeenkomst biedt ons bovendien de mogelijkheid om de regio Limburg als troef mee in te zetten naar de buitenwereld toe, en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de regio biedt op vlak van ruimte, aanbod van werkkrachten, mobiliteit, multimodale infrastructuur en sea-air interface.”

 

Port of Antwerp en POM Limburg zetten hun schouders onder de noodzakelijke modal shift van de weg naar binnenvaart en spoor. Beide partijen engageren zich om samen duurzame verbindingen te ontwikkelen tussen Antwerpen en Limburg. Gedeputeerde Tom Vandeput: “Om die duurzame aansluiting tussen de haven en onze logistieke cluster te garanderen, is het belangrijk dat zowel de spoorterminals in Limburg als de terminals langs het Albertkanaal optimaal kunnen werken, zonder obstakels. We leggen dus beide al ons gewicht in de schaal om die multimodale verbinding te realiseren.”


​Digitale snelweg

Verder wordt ook een spreekwoordelijke ‘digitale snelweg’ gecreëerd tussen Antwerpen en Limburg, om de logistieke keten tussen de twee regio’s verder te optimaliseren. Annick De Ridder: “De coronacrisis heeft wereldwijd het belang en de noodzaak van verdere digitalisering in de logistieke keten duidelijk gemaakt. Deze digitale snelweg stelt alle infrastructuurbeheerders, verladers en logistieke dienstverleners in de corridor in staat om, door middel van datadeling, hun logistieke keten zichtbaarder, flexibeler, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Daardoor zullen we, als wereldhaven, in de toekomst nog beter in kunnen spelen op uitdagingen.”

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

 

 

Over POM Limburg

Limburg is de vriendelijkste provincie van Vlaanderen om te werken, ondernemen, innoveren en excelleren, met POM Limburg als economische versneller. In opdracht van het provinciebestuur werkt het POM-team aan innovatieve projecten die Limburg digitaler, koolstofarmer en schaalbaarder maken. Zij doen dat in acht kernsectoren: logistiek, maakeconomie, creatieve economie, energie, zorgeconomie, bouw, circulaire economie en digitale economie. POM connecteert hiervoor ondernemingen, werknemers, lokale besturen, kennisinstellingen en het middenveld.

Als economische regisseur van Limburg staat POM Limburg in voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen, innovatieve campussen en ruimtelijke masterplannen. Het POM-team voedt de economie met data, zet toekomstprojecten op, verbindt bedrijven met het ecosysteem, verwelkomt internationale ondernemingen en bundelt krachten in platformen voor iedere kernsector. De focus ligt steeds op digitalisering en verduurzaming.

POM Limburg wordt bestuurd door de sociale partners en lokale en provinciale mandatarissen, onder leiding van voorzitter en gedeputeerde Tom Vandeput en algemeen directeur Noël Slangen.

 

CONTACT POM Limburg

Tanith Van Damme
Pers- en Socialmediamanager
tanith.vandamme@pomlimburg.be
​+32 476 77 30 65

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen