Opslag ammoniumnitraat onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden in haven van Antwerpen

Opslag ammoniumnitraat onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden in haven van Antwerpen

Gisteren raakte Libanon zeer zwaar getroffen door een ontploffing in de haven van Beirut. Port of Antwerp is bijzonder geraakt door deze tragedie en leeft mee met eenieder die hierdoor getroffen is.

Het product dat voor deze ontploffing zou gezorgd hebben is volgens de nu beschikbare informatie ammoniumnitraat. Dit wordt veelvuldig en over de hele wereld gebruikt als kunstmeststof en dus ook frequent behandeld in de haven van Antwerpen. De productie, behandeling en opslag ervan is in België streng gereglementeerd en gebeurt in onze haven onder zeer strikte veiligheidsvoorwaarden.

Annick De Ridder, Havenschepen: “Mijn oprechte medeleven aan de families en vrienden van de vele slachtoffers die zijn getroffen door dit onwerkelijke drama. Onze gedachten gaan uit naar hen. De situatie in Beiroet is in geen geval vergelijkbaar met de haven van Antwerpen. Allereerst zijn er de strikte veiligheidsnormen en het is ondenkbaar dat een dergelijk product jarenlang zou opgeslagen blijven in een hoeveelheid die overeen komt met de overslagvolumes in Vlaanderen over een heel jaar.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen