Onderzoek toont aan: kansen voor jong en divers talent (m/v/x) in de haven

Onderzoek toont aan: kansen voor jong en divers talent (m/v/x) in de haven

63.000 jobs in haven van Antwerpen in kaart gebracht

De haven van Antwerpen blijft met 63.000 directe jobs een sterke werkgever. Al deze havenwerknemers samen zorgen elk jaar voor 47 miljoen euro belastinginkomsten voor gemeenten verspreid over het gehele Belgische grondgebied. Maar, de haven blijft een mannenbastion. Opvallend is dat één op de zes havenwerknemers ouder is dan 55 jaar. Dit biedt kansen voor jongeren en divers talent, maar ook uitdagingen voor bedrijven en onderwijs. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de UAntwerpen in opdracht van de provincie Antwerpen en Port of Antwerp. De UAntwerpen bracht 79 steden en gemeenten en vijf provincies in kaart.

“De haven zoekt alles wat ik niet ben, vrouw, divers én jong” merkt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie, op. De haven levert tienduizenden directe jobs en voor elke gemeente in de provincie Antwerpen inkomsten op. Dat is goed, maar de achilleshiel is de gemiddelde leeftijd van de havenwerknemers. “Dit is een gedeelde uitdaging voor Port of Antwerp, de havenbedrijven, het onderwijs en het provinciaal Havencentrum. Er liggen kansen klaar voor jongeren. We moeten jonge mannen én vrouwen duidelijk maken dat er een boeiende carrière op hen in de haven wacht. Net daarom bouwt en ontwikkelt de provincie samen met het Havenbedrijf Antwerpen een nieuw havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite.”
Annick De Ridder benadrukt de grote waaier aan mogelijkheden: “Mensen denken bij werken in de haven vaak aan de klassieke havenarbeider. Een erg belangrijke job natuurlijk, maar de haven heeft nog veel meer te bieden. Potentiële sollicitanten denken nog te snel aan het stereotiepe beeld van iemand die een serieus aantal kilo’s rondsjouwt. Dat klopt natuurlijk niet. We zoeken erg diverse profielen, denk maar aan IT professionals, laboranten of logistiek bedienden. We doen er alles aan om nieuw talent aan te trekken om zo de rol van onze haven als duurzame economische motor van Vlaanderen verder te versterken.” Ze voegt eraan toe dat ​ de haven zowel qua toegevoegde waarde als werkgelegenheid een belangrijke impact heeft: “De haven zorgt voor werkgelegenheid voor zo’n 63.000 personen in de stad Antwerpen en de gemeenten rond het havengebied. En daarbovenop komen nog eens de 80.000 indirecte jobs die door de haven gecreëerd worden.”

Wie zijn de havenwerknemers?

Drie op vier havenwerknemers werkt op rechteroever

Met 63.000 zijn ze. 76% van de havenwerknemers werkt voor een vestiging van een havenonderneming op rechteroever (stad Antwerpen) en 24% in een vestiging op de linker Scheldeoever: 14% in Beveren en 10% in Zwijndrecht.

Zes op tien havenwerknemers werkt in de industrie (niet-maritieme cluster)

25.572 (40,44%) havenwerknemers werken in de maritieme cluster en 37.669 (59,56%) werknemers in de niet-maritieme cluster. Grootste werkgever in de maritieme cluster zijn de goederenbehandelaars (met 15.060 havenwerknemers). In de ​ niet-maritieme cluster is de chemische nijverheid koploper (met 11.530 havenwerknemers). Samen hebben ze méér dan een derde van alle havenwerknemers in dienst.

De haven blijft een mannenbastion

De havenwerknemers verschillen op verscheidene vlakken van de doorsnee loontrekkenden in Vlaanderen of België. Zo zijn vier op de vijf havenwerknemers mannen en slechts één op de vijf is vrouw, terwijl dit in de Vlaamse en Belgische werknemerspopulatie nagenoeg in evenwicht is.

Het overgrote deel van de havenwerknemers werkt voltijds: 88%. De overige 12% werkt deeltijds, waarvan ongeveer 60% aan de slag is in een vierdagenweek. Vrouwen werken ook vaker deeltijds (31%) dan de mannen (7%).

Havenwerknemers zijn iets ouder

Ook naar leeftijd is er een merkbaar verschil, zij het iets minder uitgesproken: de havenwerknemers zijn doorsnee iets ouder dan de Vlaamse werknemers. Vooral in de leeftijd tussen 40-54 ligt de verhouding hoger: 40,66% in de haven en 38,79% in Vlaanderen. Opvallend is ook dat er minder jonge havenwerknemers zijn (jonger dan 24 jaar): 5,29% tegenover 7,34% in Vlaanderen.

Nationaliteit en herkomst

De 63.000 havenwerknemers zijn naar nationaliteit en herkomst ongeveer even divers als het totaal van alle werknemers in Vlaanderen en België. Daartegenover staat dat de bevolking van Antwerpen en omgeving veel diverser is dan gemiddeld. Die diversiteit vinden we nog niet terug in de tewerkstelling in de haven.

Waar wonen de havenwerknemers?

In elke Vlaamse provincie en in elke gemeente in de provincie Antwerpen wonen er havenmedewerkers. In de gemeentes nabij de haven wonen de grootste aantallen havenwerknemers. Ruim 9 havenwerknemers op 10 komen uit de provincie Antwerpen of Oost-Vlaanderen.

De stad Antwerpen is met 17.145 inwoners havenwerknemer de absolute koploper. Beveren telt 4.196 havenwerknemers, de gemeente Stabroek telt er 2.149, de gemeente Kapellen 1.907 en Brasschaat telt 1.778 havenwerknemers. Kijken we naar de top 10 met het aantal ​ havenwerknemers binnen het totaal van loontrekkenden dan staat Stabroek (28,82%) voorop.

Story image
Story image

Hoeveel dragen de havenwerknemers bij aan hun gemeente?

Alle 63.000 havenwerknemers samen brachten in 2017 de Belgische steden en gemeenten 47.216.170,53 euro op via de aanvullende personenbelasting. De haven van Antwerpen is een belangrijke bron van inkomsten voor alle 69 steden en gemeenten in de provincie Antwerpen (33.777.847,61 euro) en voor de 10 gemeenten in het Waasland (8.275.743,41 euro).

Story image
Story image

Een overzicht van alle 79 gemeenten uit de provincie Antwerpen en het Waasland en het volledige onderzoek vindt u hier (https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/transport-and-regional-economics/projects-and-publica/projects/haven-provincie-2021/).

PERSINFO & INTERVIEWS

Provincie Antwerpen:
Ludwig Caluwé, CD&V, gedeputeerde bevoegd voor Economie
​Perscontact: Johny Geerinckx, M 0485 99 72 97, E johny.geerinckx@provincieantwerpen.be

Port of Antwerp:

Perslijn: 0492 154 139, press@portofantwerp.com

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen