Nxtport hertekent de raad van bestuur

Nxtport hertekent de raad van bestuur

Nieuwe gezichten in de raad van bestuur luiden nieuwe groeifase in voor NxtPort.

Na een kleine twee jaar actief te zijn op de markt is het bestaansrecht en de noodzaak van het dataplatform Nxtport binnen de brede logistieke keten duidelijk. Diverse cargospecifieke oplossingen voor breakbulk, containers en liquids, die de kracht van het onderliggende platform weten te valoriseren, zijn momenteel opgeleverd of in uitwerking. Ook internationaal groeit de aandacht en de erkenning voor NxtPort.

NxtPort kan deze nieuwe groeifase ingaan dankzij de jarenlange inzet en steun van de huidige voorzitter, Karel Plasman en de bestuursleden Wilfried Grommen en Michel de Coster die allen nu terugtreden uit de raad van bestuur. NxtPort dankt hen voor hun betrokkenheid, engagement en expertise bij de opstart en de eerste bewogen levensjaren, als start-up.

Met Geert De Wilde als nieuwe CEO haalde NxtPort de nodige logistieke expertise binnen om het platform te laten groeien, het go-to-market plan verder vorm te geven en het business model te verankeren in de bredere supply chain. Meteen ook een gelegenheid om ook in de raad van bestuur nieuwe inzichten en expertise te introduceren, die NxtPort kunnen helpen in haar volgende groeifase.

Barbara Van Den Haute, Administrateur Generaal bij het Agentschap Informatie Vlaanderen - zeg maar dé dataspecialist van Vlaanderen - wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Zij begrijpt als geen ander de waarde van data in de samenwerking tussen diverse actoren en zal met haar kennis en inzichten NxtPort kunnen bijstaan in het nemen van strategische beslissingen.

“Nxtport heeft alles in zich om het kroonjuweel van de digitale logistiek te worden, en dit op basis van het principe dat data beter wordt door ze te delen. Ik ben verheugd om mee mijn schouders onder dit project te kunnen zetten. Bij Informatie Vlaanderen zijn we dagelijks in de weer om data slim te verbinden met technologie en op die manier toegevoegde waarde te bieden voor onze samenleving en economie. Met deze ervaring en voortbouwend op een sterke basis, is het mijn ambitie om het unieke dataplatform van NxtPort verder uit te bouwen tot een cruciale speler in de digitalisering van de logistieke sector.”, zo stelt Barbara Van Den Haute.

Kristian Vanderwaeren, Directeur Generaal van de Belgische Douane is een actieve ‘believer’ van NxtPort en heeft zijn engagement reeds meermaals uitgesproken. De Douane is een belangrijke stakeholder voor NxtPort in het aanleveren van relevante datasets, nu en in de toekomst.

Tine Vandenbreeden, COO SAP France, brengt heel wat expertise mee vanuit SAP, een gevestigde technologiespeler die zich de laatste 5 jaar volledig heeft heruitgevonden door cloud, AI, big data en IOT te omarmen in haar portfolio. Ze zal de technologieradar van NxtPort verder versterken.

“NxtPort is meer dan klaar voor een nieuwe groeifase!  Als black-belt in partner management geloof ik sterk in het uitbouwen en versterken van het logistieke eco-systeem rond de haven. Mijn ervaring als COO zal NxtPort uitdagen om haar groei ook internationaal vorm te geven. Mijn sales DNA zal de impuls geven die het dynamische team helpt om te blijven luisteren naar de veranderende noden van haar klanten wanneer ze samen de digitale transformatie aanpakken.”

Erwin Verstraelen, Chief Digital and Innovation Officer bij Port of Antwerp, is de trekker van de digitale transformatie in de haven en vanuit het directiecomité het aanspreekpunt voor NxtPort. Erwin Verstraelen zal de synergie tussen NxtPort en de port community systemen (C-Point) verder versterken, zowel op data- als applicatievlak.

Naast deze nieuwe leden zetelen ook in de raad van bestuur:

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp en een groot pleitbezorger van de digitale transitie als een hefboom voor een duurzame toekomst van de haven.

Walter Van Mechelen, voorzitter Alfaport. De blijvende verankering van de private sector geeft een duidelijk signaal dat NxtPort een dataplatform is van en voor de hele havengemeenschap en ver daarbuiten.

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen