North Sea Port en Port of Antwerp ondersteunen digitalisatie binnenvaart met Vlaamse subsidies

North Sea Port en Port of Antwerp ondersteunen digitalisatie binnenvaart met Vlaamse subsidies

Duwbaktrackers zorgen voor meer veiligheid en efficiëntie

De Vlaamse overheid, North Sea Port en Port of Antwerp willen duwvaartondernemingen aanmoedigen om te investeren in duwbaktrackers. Dat doen ze door een financiële tegemoetkoming aan te bieden.  

Dankzij de invoer van een GPS-tracker zullen havenautoriteiten, eigenaren, operatoren en rederijen voortaan altijd weten waar iedere duwbak zich bevindt. Dat verhoogt de efficiëntie en de veiligheid.

Duwbakeigenaren of duwvaartondernemingen kunnen een tegemoetkoming aanvragen tot 50% van de aankoopprijs met een maximum van 200 euro als ze de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag minimaal drie keer North Sea Port of de haven van Antwerpen aantoonbaar hebben aangelopen. Ook dient de aanschaf en installatie van de duwbaktracker plaatsgevonden te hebben tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020.

GPS-tracker op zonne-energie of batterij

De binnenvaartsector is een duurzame transportmodus om goederen te transporteren. Dankzij AIS (Automatic Identification System) zijn duwboten en binnenvaartschepen vlot traceerbaar in de haven en op waterwegen. Duwbakken hebben echter vaak geen eigen stroomvoorziening en dus geen AIS om ze te lokaliseren. Dankzij de invoer van een GPS-tracker op een batterij of zonne-energie zullen havenautoriteiten, eigenaren, operatoren en rederijen voortaan altijd weten waar iedere duwbak of konvooi met duwbakken zich bevindt.

Optimalisatie sluisplanning binnenvaart

Als North Sea Port en Port of Antwerp over digitale gegevens beschikken, kunnen die ook onderling gedeeld worden. Momenteel is de doorgegeven samenstelling van de konvooien niet altijd up-to-date. Daardoor verlies je kostbare tijd aan de sluizen. De trackers bezorgen enkel de juiste informatie. Dat draagt bij tot een betrouwbaardere sluisplanning.  

Transparantie zorgt voor meer veiligheid en efficiëntie

Ook ben je als operator of eigenaar op elk moment op de hoogte van de locatie van de duwbak en hoeft dat niet telkens manueel opgevraagd te worden. Dat bespaart tijd- en mankracht. Ook is de digitale historiek belangrijk voor het naleven van huurcontracten en kan het als bewijs dienen indien je een claim ontvangt van een verzekering.

De verplichte invoer van een digitale melding zorgt ook dat verschillende duwvaartondernemingen binnenkort gebaat zullen zijn bij het hebben van een tracker. Dankzij de tracking verbetert ook de veiligheid in de havens. Havenautoriteiten weten namelijk op elk moment welke duwbak of konvooi zich waar bevindt. Zo kunnen ze sneller ingrijpen bij problemen.

De duwbaktrackers zijn nog niet verplicht, maar North Sea Port en de haven van Antwerpen moedigen duwvaartondernemingen toch aan om te investeren, zeker met oog op de verplichte digitalisering. De Vlaamse Overheid is daarom bereid  financieel bij te springen.

Together. Smarter.

Aanvragen voor een tegemoetkoming kan via:

Dit initiatief is een samenwerking tussen North Sea Port en Port of Antwerp met steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen