Nieuwe vrachtwagenparking Ketenis klaar in voorjaar 2022

Nieuwe vrachtwagenparking Ketenis klaar in voorjaar 2022

Op 19 april start in opdracht van Port of Antwerp de aanleg van een vrachtwagenparking voor het havengebied op de linker Scheldeoever. Parking Ketenis krijgt 280 plaatsen met alle nodige voorzieningen voor truckers. Bovendien dient de parking als overloopparking als de wachtrijen aan een of meerdere terminals te lang zouden worden. De parking komt tussen de Ketenislaan en de Schelde, net ten noorden van de Kallosluis en opent in het voorjaar van 2022.

Veilig en goed uitgerust

Parking Ketenis zal open gaan met 280 parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dit kan met nog eens 90 plaatsen uitgebreid worden. Truckers vinden er voldoende en regelmatig onderhouden sanitair, douches en WIFI, maar ook bijvoorbeeld automaten met drank en voeding. Er komen ook ondergrondse afvalcontainers. De parking is verlicht en met een omheining afgescheiden van de weg. Het aantal vrije plaatsen wordt opgenomen in dezelfde app als de parkings langs de Vlaamse snelwegen.

De parking krijgt een luifel met zonnepanelen om eigen elektriciteit op te wekken. Er wordt op en rond de parking ook veel groen voorzien.

Ontwerp parking Ketenis
Ontwerp parking Ketenis

Zoektocht naar geschikte plaats

Port of Antwerp was al langer op zoek naar een geschikte plaats om op de linker Scheldeoever een vrachtwagenparking aan te leggen. Ten eerste om tegemoet te komen aan de behoeften van de vrachtwagenchauffeurs aan een veilige plaats om te rusten en aan voldoende sanitair. Daarnaast kan de parking ook dienst doen als overloopparking indien de wachtrijen aan de gates van een of meerdere terminals te lang zouden worden. Uiteindelijk bleek het terrein aan de Ketenislaan de meest geschikte optie. Vorige maand zijn de voorbereidende werken gestart en op 19 april begint de echte aanleg van de parking.

Locatie parking Ketenis
Locatie parking Ketenis

Natuurcompensaties

Aan de Beverse Dijk, ten zuiden van Kallo, komen een rietzone van 2,8 ha en 0,42 ha zogenaamde “kiekendiefvriendelijke teelten”, dus gewassen waarin de kiekendief kan foerageren. Op de buitenzijde van de flank van de bufferdijk komt een boscompensatie. Hiermee wordt de aanleg van de parking gecompenseerd.

Investering

Port of Antwerp investeert 7 miljoen euro (exclusief BTW) in de parking Ketenis en nog eens 0,5 miljoen in een upgrade van de vrachtwagenparking op rechteroever (Goordijk).

Het project krijgt steun van het Europees fonds “Connecting Europe Facility”.

Story image

The contents of this publication are the sole responsibility of Port of Antwerp and do not necessarily reflect the opinion of the European Union. 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen