Nieuwe vrachtwagenparking in de haven ook aanzet voor groene corridor Antwerpen-Zeebrugge

Nieuwe vrachtwagenparking in de haven ook aanzet voor groene corridor Antwerpen-Zeebrugge

Port of Antwerp-Bruges stelt vandaag de nieuwe vrachtwagenparking Ketenis voor. De gratis parking heeft 280 parkeerplaatsen en gaat vrijdagmiddag (31 maart om 13u) open. Op de parking komen in de nabije toekomst ook snelladers voor elektrische vrachtwagens.

Na vrachtwagenparking Goordijk (210 plaatsen) op de rechteroever van de Schelde, opent Port of Antwerp-Bruges op de linkerscheldeoever nu de gratis parking Ketenis met 280 parkeerplaatsen.

Het comfort en de veiligheid van de chauffeurs zijn een belangrijke bekommernis van Port of Antwerp-Bruges. De parking is omheind, verlicht en voorzien van camerabewaking, wifi en sanitair. Snacks en dranken zijn verkrijgbaar in automaten.

Daarnaast wil Port of Antwerp-Bruges hinder door geparkeerde vrachtwagens in de omgeving van de haven vermijden.

Toekomstgerichte investering

De nieuwe parking ligt dicht bij de huidige en toekomstige containerterminals op de linkerscheldeoever. Dit geeft de mogelijkheid om de parking in de toekomst overdag in te zetten als wachtparking voor vrachtwagens die te vroeg zijn voor hun afspraak op de terminal.

De totale investering bedraagt ca. 10 miljoen euro, waarvan ca. 2 miljoen euro Europese steun binnen de Connecting Europe Facility (CEF).

Een aanzienlijk deel van deze investering is gegaan naar de sanering van het terrein. Port of Antwerp-Bruges heeft hier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opgenomen naar de toekomstige generaties.

In de ondergrond is meteen ook de voorbereiding voorzien voor laadinfrastructuur.

Port of Antwerp-Bruges is intussen bezig om parkings Ketenis en Goordijk in concessie te geven. De concessionaris zal de parking uitbaten en zorgen voor snelladers (300kW) voor elektrische vrachtwagens: minstens tien op Ketenis en minstens 5 op Goordijk.

Groene corridor Antwerpen-Zeebrugge

Deze maand zijn ook in de achterhaven van Zeebrugge voorbereidende werken gestart voor een vrachtwagenparking. Deze krijgt eveneens laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens. Zo zal er een groene corridor voor het wegtransport ontstaan tussen de twee havengebieden.

Op die manier wil Port of Antwerp-Bruges ook de kip-of-het-ei-situatie mee doorbreken: er komen geen elektrische vrachtwagens omdat er geen laders zijn en omgekeerd. Zowel in Antwerpen als Zeebrugge zullen er op de vrachtwagenparkings snelladers zijn.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Deze nieuwe parking is uitstekend gelegen bij de huidige en toekomstige containerterminals op de linkerscheldeoever. Parking Ketenis zorgt voor een beter comfort van en grotere veiligheid voor de vrachtwagenchauffeurs. Bovendien wordt deze parking dankzij de elektrische laadcapaciteit een essentiële schakel in het elektrische vrachtwagenververvoer tussen de havenplatformen van Antwerpen en Zeebrugge. Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen. Hoe duurzamer die motor draait hoe beter!”
Story image

This publication reflects only the author’s view. The Agency (CINEA) is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen