Nieuw veilig fietspad langs de Jozef Verschaveweg in Zeebrugge

Nieuw veilig fietspad langs de Jozef Verschaveweg in Zeebrugge

Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid , Port of Antwerp-Bruges en Stad Brugge huldigen op zondag 26 mei 2024 een nieuw fietspad in aan de Jozef Verschaveweg in Zeebrugge.

De route maakt volledig deel uit van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, het netwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen. Door de realisatie van dit fietspad verdwijnt de missing link op de brug over het Verbindingsdok.

"De aanleg van het fietspad past perfect in de doelstellingen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe. "Het is een verbinding die fietsverplaatsingen over de gemeentegrenzen heen mogelijk maakt. Met dit project kan het havenpersoneel veilig naar het werk."

Uitgevoerde werken

Het nieuwe fietspad is aangelegd in asfalt en is 1,6 kilometer lang. Vanaf het Verbindingsdok werd er een nieuw dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Net onder de Kotterstraat is er nu een veilige fietsoversteek. Het dubbelrichtingsfietspad loopt verder aan de oostzijde van de rijweg. In het meest noordelijk gedeelte zijn er enkelrichtingsfietspaden aangelegd. Zo is er een vlotte overgang gemaakt. Wanneer de nieuwe Zeesluis er komt, volgt nog de definitieve inrichting. 

Uit metingen blijkt dat automobilisten er nog steeds te snel rijden. Markeringen aan weerszijden van de rijweg zorgen voor een visuele versmalling. Op de kruisingen met de zijstraten kreeg het fietspad een rode kleur. Deze maatregelen verhogen de veiligheid van de fietser. 

"De voorbije jaren hebben we noodzakelijke stappen vooruit gezet om het noorden van Brugge fietsveiliger te maken", zegt burgemeester van Brugge en ondervoorzitter van Port of Bruges-Antwerp, Dirk De fauw. "Twee jaar geleden openden we de Verbindingsbrug in de achterhaven. Vandaag zijn we verheugd om de volgende schakel in de fietsverbinding in werking te stellen. De nieuwe fietsverbinding is zowel voor de werknemers in de haven als voor de bewoners van Dudzele en Zeebrugge een grote verbetering."

Kostprijs

De totale kostprijs van de werken bedraagt 415.030,10 euro (excl. btw) waarvan de Provincie 364.245,10 euro (excl. btw) op zich neemt. Het Vlaamse Gewest neemt via het Fietsfonds 50% van die kosten voor zijn rekening. Port of Antwerp-Bruges was de bouwheer en betaalde 93.956,35 euro (excl. btw).

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen