Nieuw nautisch operationeel zenuwcentrum voor Port of Antwerp

Nieuw nautisch operationeel zenuwcentrum voor Port of Antwerp

Een hub in het teken van veiligheid, efficiëntie en innovatie

De haven van Antwerpen staat niet stil en werkt aan de toekomst. De gloednieuwe Nautisch Operationele Cluster (NOC) is daarvan het recentste bewijs. Midden in het hart van de haven, ter hoogte van de Lillobrug, zijn de operationele en onderhoudsdiensten gecentraliseerd en krijgt ook de scheepvaartpolitie weldra een plaats. Met alle nautisch operationele partners op één locatie zorgt dit voor meer efficiëntie, betere samenwerking en meer veiligheid. In totaal zullen zo’n 500 medewerkers er hun werkplek vinden. De bestelling van twee nieuwe, hybride handhavingsvoertuigen is voor de duurzaamheids- en veiligheidsambities van de Antwerpse haven met deze site, de kers op de taart.

Zenuwcentrum in het hart van haven

Midden in het hart van de haven van Antwerpen, aan kaai 602-612, wordt vanavond het nagelnieuwe NOC plechtig ingehuldigd met enkele honderden medewerkers van Port of Antwerp. De opening van het centrale zenuwcentrum brengt het bedrijf haar ondernemingsplan 2018-2020 verder in de praktijk. In totaal zullen er zo’n 500 medewerkers tewerkgesteld worden aan kaai 602-612. Voor dit centralisatie- en optimalisatieproject werd een totaal budget van 50,1 miljoen euro geïnvesteerd. ​

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Ons ondernemingsplan is gebaseerd op meerdere pijlers, waaronder ‘Operational Excellence’, waarbij we streven naar maximale ​ efficiëntie van onze diensten. De realisatie van het NOC, waar alle nautisch operationele diensten op één locatie zullen samenwerken, zal hier zeker toe bijdragen.”

Operationele centralisatie

In januari 2018, werd de eerste fase van de realisatie van het NOC afgerond. Tijdens deze fase werd de technische cluster opgeleverd die instaat voor het technische beheer van de Port of Antwerp vloot. De verschillende werkplaatsen zijn uitgerust met de laatste techniek voor onderhoudswerkzaamheden aan de vloot en onderdelen van bruggen en sluizen. In het ‘state-of-the art’ magazijn, voorzien van moderne computergestuurde stockage-liften, wordt alle voorraad beheerd. Vanuit de kantoren worden dan weer de werkzaamheden aan boord en in de werkplaatsen aangestuurd.

De twee drijvende droogdokken werden al eerder, in december 2017, in gebruik genomen. In deze dokken, met een ​ lengte van respectievelijk 45 en 55 meter en een invaarbreedte van 23 meter, kunnen schepen met een maximale diepgang van 7 meter drooggezet worden voor onderhoud, inspectie en reparatie. De kaaimuur werd speciaal hiervoor tot een diepte van 13 meter verdiept.

Rob Smeets, Directeur Operaties bij Port of Antwerp: “Naast onze eigen vloot, stellen we deze droogdokken ook open voor het onderhoud en de reparatie van vaartuigen van externe bedrijven. Dit gebeurt nu al en we willen dit in de toekomst nog verder uitbreiden en er een echte onderhoudshub van maken voor de hele havengemeenschap.”

Eind september 2019 werd de bouw van de kantoren voor de nautische operaties afgerond. De Scheepvaartpolitie, die momenteel nog gevestigd is aan de Oosterweelsteenweg te Antwerpen, zal nog ​ voor het einde van 2019 haar intrek nemen in het nieuwe gebouw.

“De locatie van het nieuwe gebouw van de Scheepvaartpolitie Antwerpen biedt een grote operationele meerwaarde. We centraliseren onze diensten op de rechteroever, waardoor de dienstverlening naar de burger en de havengebruiker nog centraler staat. ​ Ook onze bereikbaarheid verbetert aanzienlijk, zo vormen de nabijheid van het Kanaaldok en de vlotte toegang tot de Antwerpse Ring een onmiskenbaar voordeel,” aldus Hans Morren, Hoofdcommissaris bij de Scheepvaartpolitie Antwerpen.

De gebouwen zijn volledig gericht op een duurzaam energiebeleid, BREEAM gecertificeerd en uitgerust met onder andere warmtepompen, zonnepanelen en groendaken.

Nieuwe manier van samenwerken voor meer veiligheid

Niet alleen de locatie en de infrastructuur van het zenuwcentrum zijn nieuw, ook de manier van werken én samenwerken met andere partners werd opnieuw bekeken en hervormd. Een geïntegreerde organisatie op één site moet leiden tot een optimalisatie van de processen en een flexibelere manier van werken. Zo werden de drie afzonderlijke onderhoudsafdelingen (sleepbedrijf, varende werktuigen en de centrale werkplaats, gekend als Algemeen Werkhuis Noord (AWN)) samengevoegd voor meer efficiëntie.

Jacques Vandermeiren: “Deze hervorming maakt ook deel uit van onze doelstelling om kwaliteit en efficiëntie te verhogen. Het gaat in feite om een echte cultuurverandering, waar we als bedrijf uiteindelijk flexibeler en wendbaarder van zullen worden.”

Havenveiligheid is een belangrijke strategische doelstelling voor zowel Port of Antwerp als voor de hulpverleningszones die in het havengebied actief zijn. Veiligheid in het havengebied is een complex gegeven door de ligging op de grens tussen twee landen, op het grondgebied van twee provincies, drie gemeenten en twee hulpverleningszones. In het kader van een efficiënt veiligheidsbeleid, werd daarom eveneens besloten om een ecosysteem op te starten tussen alle partners die een rol spelen op vlak van veiligheid in het havengebied.

“In het raam van een integrale en geïntegreerde politiezorg binnen de Antwerpse haven zijn de nabijheid van de nautische diensten van Port of Antwerp, in het bijzonder de diensten van de Havenkapiteindienst, een absolute troef,” gaat Hans Morren verder.

Innovatie centraal – hybride handhavingsvaartuigen

Onderdeel van de nieuwe manier van samenwerken is, samen met de verschillende partners, ​ innovatieve technologie omarmen en deze maximaal inzetten. Een voorbeeld is de handhaving te water, waarbij de 'port authority officers' (de voormalige dokmeesters) voortaan ook vanop het water actief zijn terwijl ze voordien uitsluitend vanaf het land opereerden. Dankzij twee nieuwe hybride handhavingsvaartuigen met een innovatief design kunnen ze via interventie en controles te water sneller ingrijpen en de veiligheid verhogen in het najaar van 2020.

De nieuwe hybride handhavingsvaartuigen zijn uitgerust met een batterijpakket, waarmee de vaartuigen 2,5 uur zuiver elektrisch aan 9km/h kunnen varen. Een redelijke patrouillesnelheid. Daarnaast beschikken ze over twee andere energiemodi om volledig op diesel of hybride te varen. Een uniek systeem dat zorgt voor minder brandstofverbruik en een minimale CO2-uitstoot. Bovendien zorgen de roetfilter en de geïntegreerde uitlaatgasbehandeling dat minder schadelijke stoffen (SOx/NOx) vrijkomen. De vaartuigen zullen ook groen opladen aan walstroompunten op het NOC of op kaai 1622 op de linkeroever.

Rob Smeets: “Onze mensen van de havenbeveiliging (ISPS) en de inspecteurs die waken over milieu en het transport van gevaarlijke goederen nemen ook hun intrek op deze site. Het NOC is volledig ingericht zodat we innovatie en digitalisering, zoals bijvoorbeeld het gebruik van drones, makkelijk kunnen integreren. ”
“Zo werken we op een duurzame wijze aan verschillende initiatieven zodat we enerzijds incidenten kunnen voorkomen en anderzijds zo goed mogelijk voorbereid zijn op incidenten, om snel en efficiënt te kunnen reageren,” besluit Jacques Vandermeiren.

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen