NextGen District krijgt verder vorm met spelers in groene waterstof en circulair waterverbruik

NextGen District krijgt verder vorm met spelers in groene waterstof en circulair waterverbruik

Hotspot voor circulaire economie

Port of Antwerp-Bruges wil met NextGen District, een hotspot voor circulaire economie, bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving. De toezegging van twee nieuwe concessionarissen, Plug en Ekopak, is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor deze cluster in het hart van de Antwerpse site. De projecten van deze pioniers, een groene waterstoffabriek en een vooruitstrevende waterfabriek, leveren een essentiële bijdrage aan de circulariteit in de haven.

Grootschalige installatie voor groene waterstofproductie

Het aan de NASDAQ genoteerde Plug heeft de ambitie om wereldwijd de grootste producent te worden van groene waterstof. De locatie bij de grootste chemische cluster van Europa in combinatie met de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om een belangrijke waterstofhub voor Europa te worden, waren doorslaggevende factoren voor Plug om voor NextGen District te kiezen. De Amerikaanse leverancier van waterstofoplossingen heeft daarom een concessieovereenkomst gesloten voor de bouw van een groene waterstofproductiefabriek. Deze zal, door middel van een combinatie van lokaal geproduceerde zonne- en windenergie en aangekochte groene stroom, 12.500 ton vloeibare en gasvormige groene waterstof per jaar produceren voor de Europese markt.

Andy Marsh, CEO van Plug: "Groene waterstof speelt ​ een essentiële rol in de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar groene energie. Bovendien heeft de energiecrisis in Europa de vraag naar groene waterstofontwikkelingsprojecten versneld. Met deze fabriek willen wij Port of Antwerp-Bruges helpen om een Europese waterstofhub te worden. Terwijl Europa worstelt met de uitdagingen van klimaatverandering en energiezekerheid, zal deze fabriek de nodige natuurlijk gegenereerde, koolstofvrije waterstof leveren aan de lokale markten.”

Circulair waterverbruik

Naast Plug zal ook de Euronext Brussels genoteerde Ekopak een plek innemen in NextGen District. Het waterrecyclagebedrijf uit Tielt gaat er, in joint venture met water-link en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, een vooruitstrevende waterfabriek installeren, project Waterkracht gedoopt. Deze zal het door Aquafin gezuiverd afvalwater van de inwoners van Antwerpen omzetten naar het veel hogere kwaliteitsniveau van duurzaam koelwater dat de bedrijven in de haven kunnen hergebruiken. Bij volle capaciteit zal de fabriek tot 3.000m³/u aan duurzaam koel- en proceswater kunnen produceren zodat op jaarbasis minimum 20 miljard liter afvalwater kan worden hergebruikt. Via een pijpleidingnetwerk distribueert water-link het circulaire koelwater zodat alle industriële bedrijven op zowel linker- als rechteroever hiervan gebruik kunnen maken.

Ekopak beoogt bovendien ook om het lokale regenwater en afvalwater van NextGen District te verwerken tot duurzaam proceswater en zo een volledig circulair waterverbruik te stimuleren. Naast de kernfocus op hergebruik van afvalwater, zal Ekopak ook inzetten op verhoging van circulariteit door het omzetten van afvalstromen in stoomproductie en het aanbieden van perslucht en bluswater.

Circulair watergebruik is essentieel voor duurzame groei van een haven. Onze ambitie is om de watervoetafdruk van NextGen District tot een absoluut minimum te herleiden. Met dit project kan Ekopak bovendien een significante bijdrage leveren aan het verduurzamen van de volledige haven”, aldus Pieter Loose, CEO van Ekopak.

De totale investeringswaarde van deze twee projecten bedraagt ruim 400 miljoen euro en zorgt voor minstens een 60-tal nieuwe jobs. Na het aanvragen van de nodige vergunningen, is de doelstelling om tegen 2024-2025 operationeel te zijn.

Voor meer info: https://www.portofantwerpbruges.com/business/industrie/nextgen-district

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Deze nieuwe investeerders zijn een bevestiging van de aantrekkingskracht van onze haven en NextGen District, zowel nationaal als internationaal. Deze bedrijven en hun projecten zijn precies wat we voor ogen hebben met de invulling van deze circulaire zone. Want groene waterstof en circulair waterverbruik zijn de basiselementen van de klimaattransitie. Ik ben ervan overtuigd dat deze projecten ervoor zullen zorgen dat andere changemakers volgen. Ik dank de bedrijven voor hun vertrouwen en alle medewerkers om dit te hebben gerealiseerd.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges:“We willen de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. Daarom krijgen nieuwe pioniers in NextGen District alle ruimte om te innoveren en bij te dragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform. Met deze cluster van circulaire bedrijven op een logistieke toplocatie maken we werk van de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.”
Jan Jambon, Vlaams minister-president: “Waterstof speelt een belangrijke rol in de energietransitie en biedt tegelijk heel wat economische en maatschappelijke opportuniteiten voor Vlaanderen. Door de strategische ligging van onze havens en de expertise van onze bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben we alle troeven in huis om dé waterstofhub van West-Europa te worden. Een kans die we niet mogen laten liggen. De keuze van Plug voor Antwerpen is het resultaat van een sterke band die ik, de Vlaamse Regering, Flanders Investment & Trade en de Haven met het bedrijf zijn aan gegaan. Tegelijk bevestigt het de rol die Vlaanderen in hernieuwbare energie opneemt. Ik ben dan ook zeer verheugd Plug in Vlaanderen te mogen verwelkomen.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen