Mooimakers en Antwerpse haven geven afval een lift

Mooimakers en Antwerpse haven geven afval een lift

Metingen bewijzen dat project Mooimakers en Port of Antwerp rendeert

Mooimakers en Port of Antwerp slaan al ruime tijd de handen in elkaar voor een mooiere haven. Eén van de projecten die ze daarvoor recent hebben opgezet, bestaat uit het plaatsen van diverse bermborden met de leuze ‘Geef je afval een lift tot aan de vuilnisbak’. Mooimakers en Port of Antwerp gingen de voorbije maanden na of die actie resultaten opleverde en stelden vast dat in de rijrichting van de bermborden het zwerfvuil daalde met zo’n 13%.

In de bermen van verbindingswegen in de haven van Antwerpen komen zwerfvuil en sluikstort frequent voor. Een doorn in het oog van velen en dus werken Mooimakers en de Antwerpse haven al een tijdlang samen om dit probleem aan te pakken. Hoewel er al tal van servicepunten (toiletten & vuilnisbakken) zijn, volstaat dit niet om het afval in de bermen te voorkomen. Eind mei en begin juni werden daarom als test communicatieborden geplaatst in drie gebieden in de haven van Antwerpen, ter hoogte van Verrebroek en Kallo. De bedoeling van dit project is om met deze sensibiliserende bermborden de aandacht te vestigen op het zwerfvuil in zwerfvuilgevoelige zones en ervoor te zorgen dat er geen zwerfvuil meer veroorzaakt wordt. Na het tellen van de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort in het havengebied, voor en na de plaatsing van de bermborden*, bleek de actie een positief effect te hebben.

13 procent minder zwerfvuil in rijrichting bermborden

Verspreid over de twee volledige meetperiodes vóór en na het plaatsen van de borden nam het aantal stukken zwerfvuil (minstens 10 cm bij 5 cm) over de hele meetzone met 6 procent af. Een voorzichtige, maar niet te verwaarlozen daling. In de rijrichting van de bermborden daalt dit zelfs met 13%. In de bermen waar geen borden werden geplaatst, liggen er evenveel stuks zwerfvuil voor en na het plaatsen van de borden.

“De daling is bescheiden, maar in samenspel met andere initieven draagt dit wel bij aan het terugdringen van zwerfvuil in de haven. We zien in de resultaten dat de boodschap toch een percentage van de chauffeurs bereikt”, zegt Els Gommeren, coördinator van Mooimakers.
Voorbeeld bermbord
Voorbeeld bermbord

Voornamelijk papier & karton, wc-papier en mondmaskers

Bijna de helft (45%) van het afval dat in de bermen werd teruggevonden bij de effectmetingen, bestond uit papier & karton, mondmaskers en wc-papier. Drank- en voedingsverpakkingen komen daarna met ongeveer 40% van het aantal stuks.

“De resultaten hebben ons alleen maar gemotiveerd om de samenwerking met Mooimakers verder op te drijven”, zegt Vincent Van Dyck, expert milieu ​ bij Port of Antwerp. “Het feit dat we vaak transportdocumenten, kartonnen verpakkingen en wc-papier aantroffen, willen we op korte termijn aanpakken door onze servicepunten extra in de kijker te zetten. Daarnaast zijn we ook volop bezig om een extra vrachtwagenparking te realiseren op linkeroever uitgerust mét sanitaire voorzieningen en sorteerstraten. Tot slot trachten we een verdere digitalisering van de transportsector te stimuleren. Beide initiatieven zullen ongetwijfeld opnieuw een positieve impact hebben op het zwerfvuilprobleem.”

Mooimakers juicht deze integrale aanpak van het probleem alleen maar toe.

Netheidsindex 2.0

Het vermijden van zwerfvuil en sluikstort draagt bij tot een propere haven wat zich verder vertaalt in een positieve uitstraling van de haven naar zowel buurtbewoners, havengebruikers als bedrijven.

“Als Port of Antwerp moedigen we alle initiatieven aan die onze haven zwerfvuilvrij houden. Daarnaast zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van een netheidsindex 2.0. Zo kunnen we de netheid van het havengebied in kaart brengen en hebben we een accurate graadmeter van de toestand van de openbare ruimte. Op die manier kunnen hotspots van zwerfvuil en ander afval gedetecteerd worden en kunnen we gerichter onderhoud uitvoeren. De uitrol is voorzien in 2022,” vertelt Havenschepen Annick De Ridder.

Om extra ruchtbaarheid te geven en resultaten te optimaliseren krijgen Mooimakers en de Port of Antwerp bovendien ondersteuning vanuit de transportsector. TLV (Transport en Logistiek Vlaanderen) en Febetra zullen op hun beurt helpen om deze boodschap verder uit te dragen. Ook zij geven afval een lift tot aan de vuilnisbak en zetten zo mee hun schouders onder de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.

*De impact van de bermborden, met belangrijkste indicator het aantal stuks zwerfvuil in de berm, wordt gemonitord door onderzoeksbureau Tempera.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen