Milence en Port of Antwerp-Bruges bereiken overeenkomst voor de ontwikkeling van laadpaalsite met 30 laadpunten voor zware voertuigen

Milence en Port of Antwerp-Bruges bereiken overeenkomst voor de ontwikkeling van laadpaalsite met 30 laadpunten voor zware voertuigen

Milence, de joint venture tussen Daimler Truck, Volvo Group en de TRATON GROUP, is door Port of Antwerp-Bruges geselecteerd om twee moderne laadstations te bouwen op de vrachtwagenparkings ‘Goordijk' en 'Ketenis’. Milence ontwikkelt momenteel het grootste publieke laadnetwerk voor elektrische vrachtwagens in Europa. Bedoeling is om de laadstations in het Antwerpse havengebied te openen in mei 2024. Het gaat om, in totaal 30 laadpalen. Dit aantal zal in een tweede ontwikkelingsfase nog verder worden uitgebreid.

De 2 laadstations zullen in eerste instantie uitgerust worden met 15 krachtige CCS-laders (Combined Charging System) met een laadvermogen van meer dan 400kW. Milence plant ook een snelle overgang naar de Megawatt Charging System (MCS) technologie zodra deze beschikbaar is.  ​

Strategische ligging op groene corridor 

Milence ontwikkelt zijn netwerk met een focus op het creëren van groene corridors voor wegtransport die belangrijke logistieke laadpunten, grote havens en luchthavens met elkaar verbinden. Met meer dan 300 maritieme lijnen en 800 bestemmingen is Port of Antwerp-Bruges de tweede grootste haven van Europa en een echte wereldhaven die een sleutelrol speelt in internationale verbindingen.  ​

Uitrusten en laden 

Milence versnelt de transitie naar elektrisch transport door de uitbouw van een betrouwbaar en veilig laadnetwerk voor elektrische vrachtwagens. Milence focust op een holistische rust- en oplaadervaring die niet alleen de voertuigen van energie voorziet, maar ook een rustgevende omgeving creëert voor de chauffeurs. 

Het comfort en de veiligheid van de chauffeurs zijn ook voor Port of Antwerp-Bruges een belangrijke bekommernis. In maart 2023 opende het havenbedrijf een tweede vrachtwagenparking. Beide parkings zijn omheind, verlicht en uitgerust met camerabewaking, wifi en sanitaire voorzieningen. Snacks en drankjes zijn verkrijgbaar via automaten. ​

Koolstofneutraal doel 

Door de overgang naar een circulaire economie en grote investeringen in energietransitie wil Port of Antwerp-Bruges koolstofneutraal worden tegen 2050. De haven produceert lokaal al een grote hoeveelheid hernieuwbare energie met zonnepanelen en windturbines, die gebruikt worden voor de dagelijkse activiteiten, waaronder de nieuwe laadsite van Milence.  ​

Door deze samenwerking streven Port of Antwerp-Bruges en Milence ernaar om een van de belangrijkste obstakels voor transportbedrijven te verminderen bij de overstap naar elektrische vrachtwagens. Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) kende een subsidie toe voor dit project.

Anja van Niersen, CEO van Milence: "Ik ben zeer verheugd met deze overeenkomst tussen Milence en Port of Antwerp-Bruges, omdat ik geloof dat dit het begin is van een nieuw tijdperk in duurzaam transport. De ontwikkeling van een laadsite met 30 laadpunten voor vrachtwagens reflecteert onze sterke overtuiging dat elektrificatie de duidelijke oplossing is voor zwaar wegtransport, en onderstreept ons engagement voor de toekomst van groene logistiek en schone energie."
Annick De Ridder, schepen van de Stad Antwerpen en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "Onze twee vrachtwagenparkings in de Antwerpse haven, 'Goordijk' en 'Ketenis', zullen door Milence elk uitgerust worden met 15 laders met hoge capaciteit voor elektrische vrachtwagens. Daarmee worden deze vrachtwagenparkings een onmisbare schakel in elektrisch vrachtwagentransport. Tegelijkertijd wordt hiermee een belangrijke drempel weggenomen voor binnen- en buitenlandse transporteurs om over te stappen op elektrische vrachtwagens. Wegtransport is en blijft belangrijk voor onze haven, voor de snelle en tijdige levering van zeer specifieke producten en voor de 'last mile'. Onze haven is de economische motor van Vlaanderen. Hoe duurzamer – en in dit geval, hoe elektrischer – deze motor draait, hoe beter!"

Voor meer info over de laadstations, klik op deze video. 

 

Meer informatie:

TEAM LEWIS - Anna Smet
​+32 (0) 468 21 79 71
milencebenelux@teamlewis.com

Story image

Over Milence

Milence zet zich in om de toekomst van het wegtransport fossielvrij te maken. Om deze visie te realiseren bouwt Milence aan een betrouwbaar laadnetwerk voor alle batterij-elektrische zware vrachtwagens en bussen, ongeacht het merk. Tegen 2027 wil ze minstens 1.700 krachtige oplaadpunten in heel Europa hebben, waarvan de eersten eind 2023 operationeel moeten zijn.  

Milence werd in juli 2022 opgericht als een joint venture tussen Daimler Truck, de Traton Group en de Volvo Group, met een initiële financiering van €500 miljoen, en opereert als een onafhankelijk, zelfstandig bedrijf.  

www.milence.com

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen