Meld- en infopunt Port of Antwerp-Bruges: alle vragen en meldingen op één plaats

Meld- en infopunt Port of Antwerp-Bruges: alle vragen en meldingen op één plaats

Port of Antwerp-Bruges heeft een nieuw meld- en infopunt voor de haven. Het meld- en infopunt is er voor iedereen met vragen over het havengebied in Antwerpen of Zeebrugge, over de werking van de haven, over de werking van het Havenbedrijf en voor meldingen rond defecten, geurhinder, overlast, veiligheid enzovoort.

In twee klikken naar het juiste contact

Zowel gebruikers van de haven als omwonenden wisten tot nu toe niet goed waar ze iets moesten melden of vragen. Wie is er verantwoordelijk voor het herstellen van openbare verlichting? Waar meld ik geur- of geluidshinder? Wat doe ik als ik iets verdachts heb gezien? Wie kan ik laten weten dat er regelmatig vrachtwagens uit de haven in mijn buurt parkeren? En wie vraag ik om takken te snoeien die over het fietspad hangen?

Vanaf nu is het antwoord op deze vragen niet meer nodig om een melding te maken. Op het nieuwe meld- en infopunt van Port of Antwerp-Bruges volstaat het om een onderwerp en een categorie te kiezen om op de juiste plaats terecht te komen.

Iemand met een vraag over DeWaterbus wordt naar de contactpagina van DeWaterbus geleid. Wie een verdachte situatie wil melden, komt terecht op het meldpunt Portwatch van de federale politie. Een melding van drijfvuil of een vraag over filmen in het havengebied blijft dan weer bij het Havenbedrijf.

De webpagina van het meld- en infopunt heeft ook een mobiele versie. Onderweg iets melden is heel eenvoudig. Er is dus geen reden om de melding uit te stellen en ze dan mogelijk te vergeten.

Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen. Net als elke motor bestaat die uit een heel en vooral ook ingewikkeld arsenaal aan onderdelen. Het is voor omwonenden, passanten én gebruikers van de haven niet altijd even eenvoudig om te weten welk deel van de motor waarvoor verantwoordelijk is. Tot wie of wat moet je je dan wenden als een specifieke vraag hebt of melding wil doen? Het nieuwe meld- en infopunt van Port of Antwerp-Bruges lost dat voor je op en helpt je in maximaal twee klikken eenvoudig verder.”
Dirk De fauw, ondervoorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “De haven wil een goede buur zijn. Dat onze buren vragen kunnen stellen over de haven en dingen melden, is voor ons vanzelfsprekend. Met het nieuwe meld- en infopunt van Port of Antwerp-Bruges wordt dat gemakkelijker dan ooit.”

Dialoog

Het meld- en infopunt is een bijkomende manier voor het Havenbedrijf om in dialoog te gaan met havengebruikers en omwonenden, in de eerste plaats met de melder of vrager die ervoor kiest om contactgegevens in te vullen. Via het meld- en infopunt zal die sneller geholpen worden.

Maar daar stopt het niet. Nu alle vragen voor het Havenbedrijf op één plaats binnen komen, wordt het gemakkelijker om te zien over welke onderwerpen er veel vragen of meldingen zijn. Zo kan het meld- en infopunt ook een aanzet zijn om over bepaalde onderwerpen meer proactief te communiceren.

Tenslotte vormt de input via het meld- en infopunt voor het Havenbedrijf een belangrijke bron van informatie om de eigen werking te verbeteren.

Veel gestelde vragen

Op de pagina staat ook een lijst met veel gestelde vragen. Die worden regelmatig aangevuld.

Praktisch

Het meld en infopunt van Port of Antwerp-Bruges staat hier : https://www.portofantwerpbruges.com/nl/meld-en-infopunt

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen