Mass Flow Meter
Bunkermeetsysteem verplicht vanaf 1 januari 2026

Mass Flow Meter Bunkermeetsysteem verplicht vanaf 1 januari 2026

Vanaf 1 januari 2026 zal het gebruik van een bunkermeetsysteem voor bunkerschepen in ​ de Port of Antwerp-Bruges, en de haven van Rotterdam verplicht zijn. Vanaf dan moeten bunkerschepen in de twee havens beschikken over een gecertificeerd systeem dat exact aangeeft hoeveel brandstof ze leveren aan zeeschepen. Met deze maatregel willen de havenautoriteiten de bunkermarkt van Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam transparanter, efficiënter en betrouwbaarder maken.

Eind vorig jaar maakten de twee havens al bekend dat ze gecertificeerde bunkermeetsystemen aan boord van bunkerschepen verplicht zouden stellen. Dit naar aanleiding van onafhankelijk onderzoek in zowel Antwerpen en Zeebrugge als Rotterdam, dat aantoonde dat er regelmatig sprake is van kwantiteitsproblemen in de bunkermarkt.

De afgelopen maanden gingen de havens in overleg met verschillende belanghebbenden om alle noden en wensen in kaart te brengen. De partijen stippelden samen een realistisch stappenplan uit om het bunkermeetsysteem te implementeren. De praktische uitwerking van de invoering van dat systeem moest bovendien goed afgetoetst worden aan het verschillend wetgevend kader in België en Nederland.

Momenteel zijn 40 van de 170 bunkerschepen in Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge uitgerust met een bunkermeetsysteem. De havenautoriteiten zijn zich er dan ook van bewust dat deze maatregel een grote impact heeft op de bunkermarkt. Door te kiezen voor 1 januari 2026 krijgen de verschillende bedrijven in de bunkerketen voldoende tijd om zich aan te passen aan de maatregel. Deze toekomstige verplichting werd reeds opgenomen in de vergunningen voor bunkerschepen in de haven van Antwerpen-Brugge. De vergunning voor bunkertransporteurs in Rotterdam zal nog worden aangepast.

Op het vakcongres ARACON dat op 19 en 20 oktober wordt gehouden, zullen de twee havens de vorderingen nader toelichten.

 

Voor meer informatie:

Havenbedrijf Rotterdam
​Tie Schellekens, j.schellekens@portofrotterdam.com, +31 6 5332 5334

Port of Antwerp-Bruges

press@portofantwerpbruges.com, +32 492 15 41 39

 

Story image

OVER HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf kan en wil impact maken en richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en zij is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven.

Feiten en cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven: Havenbedrijf Rotterdam: ca. 1.270 werknemers, omzet ca. € 770 miljoen. www.portofrotterdam.com Havengebied: 12.500 ha havengebied (land & water, waarvan ca. 6.000 ha bedrijfsterreinen). Lengte havengebied is ruim 40 km. Goederenoverslag: ca. 470 miljoen ton goederen per jaar. Scheepvaart: ca. 30.000 zeeschepen en ca 100.000 binnenvaartschepen per jaar. Werkgelegenheid: (Rijn- en Maasmondgebied, direct en indirect) 565.000 arbeidsplaatsen in Nederland. Toegevoegde waarde: € 63 miljard, 8,2% van het BBP.

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen