Kwartaalcijfers Port of Antwerp: containers blijven koning

Kwartaalcijfers Port of Antwerp: containers blijven koning

De containertrafiek blijft groeien, met een topmaand maart 2019, de sterkste ooit wat containers betreft.

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp daalde het afgelopen kwartaal met 3%, een normalisering van de situatie na de recordcijfers van het eerste kwartaal in 2018. Naarmate het kwartaal vorderde, zat opnieuw een stijgende lijn in de totale goederenoverslag. De verwachting is dat deze de komende maanden zal aanhouden, mee ondersteund door extra MSC lading vanaf april tussen Antwerpen en Noord-Europa.

Containertrafiek : sterkste maand maart ooit

De containertrafiek presteerde sterk voorbije maand maart en deed het zelfs iets beter dan de maand maart 2018, op dat moment de beste maand ooit.

Het containermarktaandeel (in ton) van de Antwerpse haven steeg in 2018 tot 27,5%. Een toename met 0,7 procentpunt.  Daarmee tekent Port of Antwerp, de hoogste toename in de Hamburg-Le Havre range op. Netto noteerde de groei 650.000 TEU.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, licht toe: “Onze containeroverslag blijft groeien, ondanks verzwakte economische vooruitzichten. Dit is goed nieuws voor Port of Antwerp, en bestendigt onze uitstekende positie als hub voor containerlading in de wereldwijde logistieke keten.”

Breakbulk : lichte terugval tegenover een artificieel hoog eerste kwartaal in 2018 door US staalheffingen

Conventioneel stukgoed deed het in kwartaal één van 2019 tamelijk goed, maar gematigd vergeleken met het ijzersterk eerste kwartaal van 2018, gedreven door het aanleggen van staalvoorraden met het oog op Amerikaanse importheffingen. De ijzer- en staaloverslag presteert daarmee 5% onder het niveau van vorig jaar.

De RoRo overslag nam toe met 3,2 %. Hoewel het aantal stuks rollend materieel daalde, nam het aantal ton toe dankzij een stijging van het gemiddeld gewicht per voertuig, vooral in de categorie utilitaire voertuigen.

Droge bulk : topmaand voor meststoffen

De totale overslag van droge bulk daalde in het eerste kwartaal met 8,8% als gevolg van de lagere overslag van ertsen (-22,9%), kolen (-16,5%), schroot (-10,2%) en meststoffen (-2,2%). De overslag van zand en grind groeide dit kwartaal met 6%. De overslag van meststoffen herstelde zich sterk in maart, met de beste maandoverslag sinds februari 2011.

Droge bulk kenmerkt zich traditioneel door een hoge volatiliteit, met verschillende commodities die een zeer divers karakter hebben.

Vloeibare bulk : herstel in maart na zwakke maanden januari en februari

De vloeibare bulkoverslag noteerde in het eerste kwartaal een daling van 8,6%. Na twee mindere maanden (-12,4%) merkten we in maart een merkbaar herstel, weliswaar minder uitgesproken bij aardoliederivaten, het grootste onderdeel binnen de vloeibare bulk. Een zachte winter in 2019 tegenover een koudere in 2018 weegt op de overslag van aardoliederivaten.  Ook de groeivertraging van de Europese economie had implicaties op de productievolumes en energievraag, net zoals de prijsevoluties van ruwe olie.

Opmerkelijk is het herstel in de overslag van ruwe aardolie en chemicaliën. Na drie maanden vertoont de overslag van ruwe olie een status quo op +0,1%. Voor chemicaliën noteren we een quasi status-quo (-0,6%) met nota van een aardig herstel in de maand maart, na een sterke daling in de maanden januari en februari.

Zeeschepen

De voorbije drie maanden liepen 3.519 zeeschepen (-0,3%) Antwerpen aan. De bruto tonnenmaat van de schepen die voor anker gingen, daalde met 0,2 %  tot 101.539.585 BT.

Annnick De Ridder, schepen voor de Haven besluit:  “We blikken terug op een sterk eerste kwartaal met een containertrafiek die blijft groeien. Deze cijfers bevestigen de rol van de Antwerpse haven als een van de grootste economische motoren van het land en belangrijke werkgever. Om  de toekomstige welvaart van onze haven te blijven garanderen, dringen we er op aan dat Vlaanderen spoedig overgaat tot het goedkeuren van het ontwerp voorkeursbesluit wat betreft de containerbehandelingscapaciteit.”

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen