Kwartaalcijfers Port of Antwerp bevestigen belang fusie en extra containercapaciteit

Kwartaalcijfers Port of Antwerp bevestigen belang fusie en extra containercapaciteit

Lichte daling van 1,5% ten opzichte van 2021

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp bedroeg in het eerste kwartaal 58,3 miljoen ton, een daling van 1,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Aan de vooravond van de fusie met de haven van Zeebrugge, bevestigen deze kwartaalcijfers het belang om gezamenlijk een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen en de positie in de internationale logistieke keten verder te versterken. De daling in het containersegment die gedeeltelijk het gevolg is van capaciteitsproblemen onderschrijft bovendien de urgentie voor extra containercapaciteit.

Wereldwijde congestie in de logistieke keten zetten containersegment onder druk
Ondanks moeilijke omstandigheden hield het containersegment in 2021 stand. In het eerste kwartaal van 2022 noteert de containertrafiek echter een daling met 11,6% in TEU in vergelijking met Q1 2021, het tweede beste kwartaal ooit voor containers. De ontregelde containerlijnvaart, vertragingen en hoge import callsizes (aantal containers dat door schepen wordt gelost) zorgen voor aanhoudende operationele uitdagingen, die de werking van de containerterminals bemoeilijken. ​ Bovendien zette het conflict Rusland-Oekraïne en de ingestelde sancties het aantal behandelde containers ook onder druk.

Story image

Conventioneel stukgoed: groei wordt bestendigd
Conventioneel stukgoed groeide met 49,1% ten opzichte van het zwakke eerste kwartaal van 2021. Staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, houdt goed stand aan de afvoerzijde. De sancties die sinds midden maart de invoer van staal vanuit Rusland en Wit-Rusland verbieden hebben maar een beperkt effect op de overslag. Deze stromen worden immers vervangen door import uit andere landen omdat de EU de importquota voor staal uit Rusland en Wit-Rusland heeft herverdeeld over andere staal exporterende landen.

RoRo: verstoringen door de productie van nieuwe voertuigen
RoRo vertoonde lichte groei (+2,4%), maar sinds het sterke laatste kwartaal van 2021 is er een aanzienlijke terugval in tonnage. De problemen bij de productie van nieuwe voertuigen wegen nog steeds door op de overslagvolumes.

Stijging in droge en vloeibare bulk
Na een sterk 2021 waarin Q1 één van de beste kwartalen ooit was, daalt de overslag van meststoffen (-19,6%), deels te wijten aan de sancties ten aanzien van Rusland maar ook aan de fors gestegen prijzen. Dankzij de stijging van de overslag van ertsen, kolen en vooral granen groeide het droge bulksegment met 11% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Ook vloeibare bulk vertoont een stijging (+15,3%) tegenover het eerste kwartaal van 2021 met een groei van 16,6% in aardoliederivaten. De overslag van chemicaliën blijft sterk met eveneens een groei van 16,6%, ondanks de uitdagingen vanwege hoge feedstockprijzen. Opvallend binnen dit segment was de verdubbeling van biobrandstoffen.

Cijfers bevestigen belang fusie en extra containercapaciteit
De bekendmaking van deze kwartaalcijfers gebeurt aan de vooravond van de fusie met Port of Zeebrugge. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 vertonen alle cargotypes, behalve de containers, groei.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “De aanhoudende uitdagingen in de logistieke keten vertalen zich in de cijfers. Dit zijn de laatste cijfers die we bekendmaken als Port of Antwerp en ze bevestigen dat we met de fusie sterker staan voor de toekomst. Samen met Zeebrugge hebben we de mogelijkheid om, in de huidige complexe geopolitieke en macro-economische context, onze positie in de internationale logistieke keten verder te versterken.”
Annick De Ridder, havenschepen: “De economische urgentie voor extra containercapaciteit wordt met deze terugvallende cijfers en door de congestieproblemen opnieuw en, vooral, meer dan ooit, aangetoond. Extra containercapaciteit is onontbeerlijk om onze positie als wereldhaven te verzekeren. Dankzij de recente positieve uitkomst van de onderhandelingen rondom het project ECA hebben we alvast een uiterst belangrijke stap gezet. De ééngemaakte haven zal zo verder de internationale concurrentie kunnen aangaan en als motor van de Vlaamse economie duurzaam blijven groeien.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen