Intermodal marketplace en "Rail Experience"

Intermodal marketplace en "Rail Experience"

Vandaag vond de Intermodal Marketplace van Port of Antwerp-Bruges plaats. ​ Ter gelegenheid van dit evenement was er een unieke rondrit per trein in het havengebied in Antwerpen.

Meer dan 500 deelnemers

In de Handelsbeurs in Antwerpen vond vandaag de Intermodal Marketplace van Port of Antwerp-Bruges plaats. Op dit event brengt Port of Antwerp-Bruges aanbieders van transport per spoor, binnenschip en short-sea shipping samen met rederijen, expediteurs en verladers (bedrijven die van transport gebruik maken).

Vijftig Europese spoor-, binnenvaart- en shortsea-operatoren stelden er hun aanbod voor en Europese verladers, expediteurs en logistieke bedrijven ontdekten er de nieuwste verbindingen voor hun cargo. Er waren meer dan 500 deelnemers aanwezig.

Tijdens een interview benadrukten BASF en Caterpillar dat Port of Antwerp-Bruges uitstekend uitgerust is om alle soorten transporten en goederen te ontvangen. Een vlotte doorstroming van lading is belangrijk voor een performante supply chain. Daarom breiden we het aanbod van onze alternatieve transportmodi voortdurend uit. Spoor, binnenvaart, shortsea en nachtlogistiek, zijn de vervoersmiddelen van de toekomst. De betrokkenheid van alle actoren is een must voor een duurzame supply chain.

Unieke rondrit in het havengebied

Ter gelegenheid van dit evenement organiseerden Port of Antwerp-Bruges, Infrabel, NMBS en Lineas een unieke rondrit per trein in het havengebied in Antwerpen. Meer dan 300 deelnemers maakten tijdens een ‘rail experience’ van drie uur op een unieke manier kennis met dit aspect van de haven.

De trein, die deelnemers oppikte in Brugge en Gent, maakte een tussenstop in Antwerpen-Centraal.

Na de treinrit gingen de deelnemers naar de Intermodal Marketplace.

V.l.n.r. op de foto: Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp-Bruges), Benoît Gilson (CEO Infrabel), Bernard Gustin (CEO Lineas), Gerd De Vos (directeur Technics, NMBS) en Nils Van Vliet (CEO Railport)
V.l.n.r. op de foto: Jacques Vandermeiren (CEO Port of Antwerp-Bruges), Benoît Gilson (CEO Infrabel), Bernard Gustin (CEO Lineas), Gerd De Vos (directeur Technics, NMBS) en Nils Van Vliet (CEO Railport)
Intermodal marketplace in de Handelsbeurs
Intermodal marketplace in de Handelsbeurs

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen