Innovatiehub NextGen Demo klaar om circulaire pioniers te verwelkomen

Innovatiehub NextGen Demo klaar om circulaire pioniers te verwelkomen

Met de aankondiging van de plasticrecyclagefabriek van PureCycle, is de invulling van het eerste deel van NextGen District, de hotspot voor circulaire economie in het hart van de Antwerpse havensite, afgerond en gaat nog dit jaar de eerste spadesteek de grond in. Vandaag lanceert Port of Antwerp-Bruges een tweede bevragingsprocedure voor de kavels die beschikbaar zijn binnen NextGen Demo. Deze innovatiehub maakt deel uit van NextGen District en is gericht op pioniers die ruimte en ondersteuning zoeken om hun projecten te kunnen testen alvorens ze op te schalen naar een commercieel niveau. Dankzij de input en reacties naar aanleiding van de eerste oproep, eind 2021, is het aanbod nu verder verfijnd en afgestemd op de specifieke behoeften van demonstratoren.

Innovatiehub binnen NextGen District

Port of Antwerp-Bruges heeft voor NextGen District een terrein met een totale oppervlakte van 88 ha vrijgemaakt met de ambitie om er een hotspot voor circulaire economie in te richten. NextGen Demo is een zone binnen deze cluster in het hart van de Antwerpse industrie, waar demonstratoren nieuwe technologieën en circulaire demoprojecten die het labo ontgroeid zijn, op grotere schaal en in een industriële omgeving kunnen testen alvorens over te gaan tot commercialisering.

Wereldwijde gamechangers

De aantrekkingskracht van NextGen District heeft ondertussen wereldwijde pioniers binnen de circulaire proces- en maakindustrie aangetrokken, die er ‘end-of-life-producten’ een tweede of derde leven geven. Zo investeert het Amerikaanse Plug in een groene waterstoffabriek, gaat Bolder Industries autobanden recycleren, zet Ekopak zich in voor circulair waterverbruik en zullen dankzij Triple Helix polyurethaanschuim en PET-schaaltjes worden gerecycleerd tot nieuwe grondstoffen. Daarbovenop bevestigde PureCycle vorige week een grootschalige investering in een fabriek die polypropyleen (PP) zal recycleren. ​ Met deze gamechangers is de invulling van het eerste deel van NextGen District nu voltooid en zal dit jaar nog gestart worden met de bouw van de faciliteiten .

Synergieën

Voor de invulling van NextGen Demo zoekt Port of Antwerp-Bruges kandidaten (start- en scale-ups, spin-off bedrijven en pilootprojecten) die actief zijn in de duurzame en innovatieve chemie- en energietechnologie. Specifiek is er een focus op technologieën binnen vier domeinen: Waste-to-X (chemicaliën/brandstoffen), CCU (Carbon Capture & Utilisation), biogebaseerde technologieën en opslag van hernieuwbare energie en H2-technologieën.

Het industriële havennetwerk met wereldwijde topspelers en het ecosysteem zullen bijdragen aan synergieën tussen de spelers op NextGen Demo, NextGen District en de overige havenbedrijven. Daarnaast zijn de logistieke toplocatie, aanwezige randinfrastructuur, begeleiding op maat bij de doorgroei naar een commercieel niveau en mogelijkheid tot financiële ondersteuning extra redenen voor kandidaten om zich kenbaar te maken. Bovendien werd het concept en aanbod nog verder verfijnd en afgestemd op de specifieke behoeften van de demonstratoren op basis van reacties naar aanleiding van de eerste kandidaatoproep eind 2021.

Bevragingsprocedure

Port of Antwerp-Bruges doet daarom een tweede oproep aan circulaire pioniers om hun projectvoorstellen via de website in te dienen tegen ten laatste 31 maart 2023. De oproep geldt zowel voor kandidaten die meteen een demonstratie kunnen starten, als voor kandidaten die eerst nog een beperkte voorbereiding nodig hebben alvorens over te gaan naar de demonstratiefase. Na beoordeling van de schriftelijke projectvoorstellen en een mondelinge toelichting door de kandidaten, volgen onderhandelingen en beslissing tot toekenning van een concessie of een voorbereidingstraject, gevolgd door de ondertekening van de concessieovereenkomst of Letter of Intent. ​

Voor meer info over de precieze scope, de voorwaarden en de technische specificaties: NextGen Demo | Port of Antwerp-Bruges (portofantwerpbruges.com)

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “NextGen Demo is dé plaats bij uitstek waar nieuwe technologie opgenomen wordt in het boeiende weefsel van de haven en de industrie. Demonstratoren krijgen hier de ruimte om te groeien en aan te sluiten bij een waardevol netwerk van collega-pioniers, partners en klanten. ​ We hebben ons aanbod verfijnd zodat we meer dan ooit klaar zijn om pioniers die de uitdaging aandurven te ontvangen. We kijken dan ook uit naar innovatieve projectvoorstellen die bijdragen aan de circulariteit in de haven en bij uitbreiding de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Deze proeftuin voor technologische en duurzame innovatie zal bijdragen aan de versterking, synergie en diversificatie van het havenplatform. Bovendien is dit een logistieke toplocatie om de transitie in de Antwerpse chemiecluster te ondersteunen en te versnellen. Op die manier zetten we verder in op de toegevoegde waarde van de toekomst en dus ook op onze welvaart.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen