Innovatiehub NextGen Demo in haven van Antwerpen ontvangt 2 miljoen euro subsidie

Innovatiehub NextGen Demo in haven van Antwerpen ontvangt 2 miljoen euro subsidie

NextGen Demo, de innovatiehub die deel uitmaakt van de circulaire hotspot NextGen District in het hart van de Antwerpse haven, ontvangt een EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) subsidie van 750.000 euro en een steun van het Vlaamse FIO (Fonds Innovatie & Ondernemen) van 1.250.000 euro. Deze subsidie van in totaal 2 miljoen euro zal worden ingezet om een deel van de opstartfase te financieren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een klimaatneutrale industrie.

Innovatiehub binnen NextGen District

NextGen Demo is onderdeel van NextGen District, de voormalige Opelsite waar Port of Antwerp-Bruges een circulaire hub uitbouwt in het hart van de Antwerpse industrie. De zone van ongeveer 2 ha biedt ruimte en ondersteunende diensten aan demonstratoren (start- en scale- ups, spin-off bedrijven en pilootprojecten) om nieuwe technologieën en circulaire demoprojecten die het labo ontgroeid zijn, op grotere schaal en in een industriële omgeving te kunnen testen alvorens over te gaan tot commercialisering. Er is plaats voor 10 projecten die na de testfase kunnen opschalen richting de rest van NextGen District of een andere locatie binnen of buiten de haven en daarmee plaats maken voor nieuwe bedrijven zodat er een continue stroom van innovatie is.

EFRO-programma voor een slimmer en groener Europa

De site fungeert als katalysator voor duurzame innovaties in de procesindustrie en vormt zo een belangrijke schakel in de transitie naar een klimaatneutrale industrie. Technologieën ontwikkeld op NextGen Demo zullen een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van de chemische industrie en aan de energietransitie zowel nationaal als internationaal. Gezien de perfecte match met de ambities van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat o.m. gericht is op een ‘slimmer’ en ‘groener’ Europa, werd NextGen Demo weerhouden. De bijbehorende subsidie van 2 miljoen euro zal worden ingezet voor investeringen tijdens de opstartfase zoals het klaarmaken van de demoterreinen en het inrichten van de gedeelde kantoorfaciliteiten. Begin 2025 zou NextGen Demo operationeel moeten zijn.

Eerste concessionarissen

De eerste concessionarissen die gebruik zullen maken van de Antwerpse havenomgeving om hun innovatieve projecten in energietransitie en circulariteit te testen zijn ondertussen bekend. Power to Hydrogen wil met een geavanceerde technologie de kostprijs van groene waterstofproductie met behulp van hernieuwbare energie drastisch reduceren. TripleW, daarentegen, heeft een industrieel proces ontwikkeld om melkzuur te produceren dat volledig is gemaakt van voedselafval en wil de toepassing van deze technologie uitbreiden naar een breder scala van voedselafvalstromen en eindproducten.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Demonstratoren krijgen in NextGen Demo de ruimte om te groeien en aan te sluiten bij een waardevol netwerk van collega-pioniers, partners en klanten. Via de unieke locatie en het aanbod van essentiële faciliteiten en diensten willen we de schaalnadelen die start-ups en scale-ups ondervinden, wegwerken. Dankzij deze EFRO-subsidie kunnen we een aantal grote investeringen die nodig zijn in de startfase financieren.”
Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “NextGen Demo beperkt zich niet tot lokale bedrijven, maar trekt ook innovatie aan vanuit het buitenland zodat die in Vlaanderen geïmplementeerd kan worden en op die manier kan bijdragen aan het behalen van de Vlaamse en nationale klimaatdoelstellingen. Zo kunnen we onze haven, de grootste economische motor van Vlaanderen, concurrentieel houden én tegelijk inzetten op de transitie naar een klimaatneutrale samenleving.”

 

Story image
Story image

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen