Impact nationale staking op Port of Antwerp-Bruges

Impact nationale staking op Port of Antwerp-Bruges

Vandaag, woensdag 9 november 2022, wordt op initiatief van het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actie- en stakingsdag georganiseerd. Voorlopig heeft deze staking een beperkte impact op het scheepvaartverkeer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

Ongeveer de helft van de sleepboten van het Havenbedrijf in Antwerpen zijn operationeel. De Kallosluis is momenteel uit dienst, de overige sluizen zijn operationeel (met uitzondering van de Berendrechtsluis die buiten dienst is voor onderhoud). Met de aanwezige medewerkers wordt er voor gezorgd dat de bediening van de sluizen en de sleepdienst in de dokken op rechter- en linkeroever zo goed als mogelijk verloopt.

Voorlopig is er nog weinig hinder voor de scheepvaart, 4 schepen in opvaart en 4 schepen in afvaart hebben vertraging. Als het zo verder evolueert, verwachten we dat tegen morgen alle vertragingen opgelost zullen zijn.

In Zeebrugge zijn alle sleepdiensten en sluizen operationeel.

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) meldt dat er geen stakingsaanvragen zijn ingediend binnen het Loodswezen voor de actie- en stakingsdag, alsook niet bij de verkeerscentrales.

De vakbonden van de havenarbeiders hebben opgeroepen om zich aan te sluiten bij de staking en dit heeft wel een impact bij verschillende bedrijven. Verschillende terminals hebben gemeld aan hun klanten dat ze gedurende de actie gesloten zijn.

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen