HyTrucks consortium wil in België 300 vrachtwagens op waterstof laten rijden tegen 2025

HyTrucks consortium wil in België 300 vrachtwagens op waterstof laten rijden tegen 2025

Air Liquide, DATS 24 en Port of Antwerp bundelen hun krachten in het HyTrucks-consortium om 300 vrachtwagens op waterstof te laten rijden in België als onderdeel van het HyTrucks-initiatief. Dit project heeft als doel tegen 2025 in totaal 1.000 waterstof aangedreven vrachtwagens zonder uitstoot op de weg in te zetten en de passende infrastructuur te bouwen die België, Nederland en West-Duitsland met elkaar verbindt.

Het partnerschap wil waterstof vrachtwagens vooral inzetten in het gebied rond de haven van Antwerpen en de grote logistieke hubs in België. Waterstof vrachtwagens zullen worden ingezet voor intensief lokaal en internationaal transport.

Het HyTrucks-initiatief is een van de grootste projecten in Europa voor de invoering van emissievrije zware bedrijfsvoertuigen in de drukste verkeersgebieden van Europa. Het beoogt een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot met naar schatting meer dan 100.000 ton per jaar. Dit komt overeenmet 110 miljoen afgelegde kilometers, door 1.000 vrachtwagens en een eerste netwerk van 25 waterstofstations met hoge capaciteit die Antwerpen, Rotterdam en Duisburg met elkaar verbinden. In België beoogt het HyTrucks-project een vermindering van de CO2-uitstoot naar schatting meer dan 30.000 ton per jaar, wat overeenkomt met 33 miljoen gereden kilometers.

Duurzame waterstof is een van de energiedragers die bijzonder geschikt is voor zware bedrijfsvoertuigen die het mogelijk maakt om broeikasgassen, stadsvervuiling en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Vervoer op waterstof vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, maar zal ook een positief effect hebben op de gezondheid en zal in vergelijking met dieselmotoren fijn stof, NOx, lawaai en trillingen helpen voorkomen.

Een groeiende groep partners die de hele waardeketen vertegenwoordigen -vrachtwagenfabrikanten, transportbedrijven, toonaangevende brandstofcel leveranciers- hebben al toegezegd zich aan te sluiten bij het eerder dit jaar aangekondigde initiatief. De bedrijven die vertegenwoordigd zijn in het overkoepelende HyTrucks-initiatief in de 3 betrokken landen zullen gezamenlijk de haalbaarheidsstudie uitvoeren.

De initiatieven van Air Liquide en DATS 24 zijn door de Vlaamse en Nederlandse regering geselecteerd voor aanmelding bij de EU als "belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang" (IPCEI), en komen daardoor in aanmerking voor financiering door de Europese, Federale en Vlaamse overheid.

Diederick Luijten, Vice President Hydrogen Energy Europe voor Air Liquide, verklaarde: "Het tegengaan van klimaatverandering staat centraal in de missie van Air Liquide. Met onze significante waterstof infrastructuur en investeringen in België zijn wij ideaal geplaatst om oplossingen aan te reiken om transporten koolstofvrij te maken. We zijn overtuigd van de centrale rol die waterstof zal spelen in de energietransitie, vooral voor zwaar transport. Air Liquide is trots om haar 50-jarige expertise in de waterstof waardeketen in te brengen in het HyTrucks-project."
Raf Flebus, BU manager van DATS 24, zei: "Colruyt Group produceert al bijna een decennium zelf 100% groene waterstof. ​ Drie jaar geleden openden we het allereerste all inclusive publieke waterstoftankstation in Europa. De komende maanden worden nog vier publieke tankstations uitgerust met een waterstofinstallatie voor auto's: Haasrode, Wilrijk, Erpe-Mere & Herve. ​ Eind 2020 nam Colruyt Group ook de eerste elektrische vrachtwagen op waterstof van 44 ton in Europa in gebruik. Het is dus duidelijk dat wij geloven dat brandstofcel- en waterstof technologie een veelbelovende emissievrije aandrijving is voor transport en logistiek. Dit HyTrucks-project is alweer een belangrijke stap in de richting van emissievrij transport".
Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, zei: "We willen waterstof alle kansen geven als energiedrager, als basiselement voor de chemie en als brandstof, en we engageren ons daarom als actieve pionier in de waterstofeconomie. Als wereldhaven en Europa's grootste geïntegreerde chemiecluster zijn we een belangrijke schakel in deze keten. Dankzij de samenwerking tussen partners met de juiste expertise hebben we alle troeven in handen om hier verdere concrete stappen in te zetten en een voorbeeld te zijn voor andere havens en regio's."
Story image

CONTACT

Air Liquide

Katja De Witte

Director Communication Northern Europe & CIS

katja.dewitte@airliquide.com

Port of Antwerp

Annelies Oeyen

Corporate Communication Advisor

Annelies.Oeyen@portofantwerp.com

Dats24

Maarten Van Houdenhove

PR & Press

maarten.vanhoudenhove@dats24.be

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen