Het Zweeds-Belgische Green Shipping Corridor verwelkomt een nieuwe partner en breidt groene ambities uit

Het Zweeds-Belgische Green Shipping Corridor verwelkomt een nieuwe partner en breidt groene ambities uit

De haven van Gotenburg, North Sea Port en DFDS verwelkomen Port of Antwerp-Bruges bij de Green Shipping Corridor en versterken de groene ambities van het project. Voor 2030 zullen er naar verwachting twee roroschepen op ammoniak varen op de routes tussen Zweden en België. De havens zullen hun inspanningen op het gebied van elektrificatie en bunkeren van ammoniak opvoeren, waardoor het mogelijk de eerste groene ammoniakscheepvaartcorridor voor vrachtschepen ter wereld wordt.

2,500 kilometer. Dat is de afstand van het meest noordelijke tot het meest zuidelijke punt van de Green Shipping Corridor tussen Zweden en België die de haven van Gotenburg, North Sea Port, DFDS en Port of Antwerp-Bruges willen realiseren om transport met bijna nulemissie te bevorderen.

De corridor verbindt mogelijk 11 Europese landen via zee-, land- en spoorroutes van Noorwegen in Noord-Europa tot Spanje in Zuid-Europa. In deze corridor fungeren de havens van Gotenburg, North Sea Port en Antwerpen-Brugge als transporthubs en als belangrijke herkomst- en bestemmingszones voor industriële activiteit.

Verhoogde ambities

Het is de bedoeling dat er vanaf 2030 ten minste twee DFDS-schepen op ammoniak varen op de corridor, als onderdeel van de ambitie van DFDS om voor 2030 zes schepen met een lage of bijna-nulemissie in de vaart te hebben.

De schepen op ammoniak worden aangevuld met elektrische vrachtwagens en spoortransport over land, alsmede met voorzieningen voor walstroom voor de schepen. Daarom zullen de havens hun inspanningen intensiveren om elektrische terminalactiviteiten mogelijk te maken en om het veilig bunkeren van ammoniak mogelijk te maken.

Daarnaast zijn de partners van plan om te beginnen met het opwekken van aanzienlijke hoeveelheden duurzame energie.

De drie originele partners ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst in 2022 om samen te werken aan het koolstofarm maken van de transportcorridor tussen Zweden en België en om een schaalbare oplossing te creëren. De toevoeging van Port of Antwerp-Bruges aan deze coaltie zal deze ambitie versterken.

DFDS heeft financiering aangevraagd voor in totaal vier schepen die op ammoniak varen. Als de financiering wordt toegekend, zal het project - inclusief de elektrificatie in de havens - naar verwachting de uitstoot van 328.000 ton CO2 per jaar verminderen. Dit komt overeen met ongeveer 11% van de scope 1 broeikasgasemissies van DFDS in vergelijking met 2023.

Port of Antwerp-Bruges, Luc Arnouts, VP International networks: “Port of Antwerp Bruges onderschrijft de inspanningen van diens klanten en partners om prioriteit te geven aan het vergroenen van de activiteiten zowel op zee als aan land. DFDS, een belangrijke operator met een dagelijkse roll-on/roll-off vrachtdienst naar Gotenburg, zal bijdragen aan onze ambitie naar klimaatneutraal transport in, naar en via de haven. Als een van de grootste bunkerhubs ter wereld zet Port of Antwerp-Bruges zich in om klimaatneutrale scheepsbrandstoffen aan te bieden en omarmt de innovatieve aanpak van DFDS om roroschepen op ammoniak te gebruiken op de corridor."
Haven van Gotenburg, Patrik Benrick, Head of Strategic Development & Innovation: "De haven van Gotenburg is al in een vroeg stadium bezig met het ontwikkelen van bedrijfsvoorschriften voor een veilige en efficiënte afhandeling van en bunkeren bij door ammoniak aangedreven schepen. We werken ook aan het opzetten van een ammoniakwaardeketen, met als doel alles te kunnen faciliteren wat nodig is voor door ammoniak aangedreven schepen die in 2030 en daarna op regelmatige basis de haven aandoen en bunkeren."
DFDS, Jacob Andersen, Vice President, North Sea: "Dit getuigt van onze ambities en inzet om een actieve rol in de groene transitie te spelen. We verwachten dat dit 's werelds eerste groene corridor wordt voor rorovrachtschepen die varen op ammoniakbrandstof met vrijwel nulemissie. Deze overgang was niet mogelijk geweest zonder samenwerking. We werken samen met meer dan 50 partners aan het realiseren van dit project, dat een bijdrage zal leveren aan een duurzamere toekomst voor transport in Europa en de havens zijn een belangrijk onderdeel hiervan."
North Sea Port, Daan Schalck, CEO: "Ik ben zeer verheugd dat ons oorspronkelijke initiatief zich heeft ontwikkeld tot een breder netwerk en ik ben vastbesloten om verder te bouwen op onze samewerkingservaring. De Belgisch-Zweedse Green Corridor is een belangrijke mijlpaal richting het koolstofarm maken van de logistieke sector en het ondersteunen van de Europese veerkracht. Het gaat verder dan de typische hoogdravende taal en bevat concrete beloftes die we als haven samen met onze klanten en stakeholders willen waarmaken."

 

Voor mediavragen moet er contact worden opgenomen met:

Port of Antwerp-Bruges:
Media relations
​M +32 492 15 41 39

Haven van Gotenburg
Stefan Strömberg
​Media Relations & PR Manager
stefan.stromberg@portgot.se ​ ​
​M +46 704 36 01 51

DFDS:
Dennis Kjærsgaard Sørensen
​Global Head of Media Relations
densore@dfds.com
M +45 4230 3847

North Sea Port:
Johan Bresseleers
​Woordvoerder
johan.bresseleers@northseaport.com
M +32 478 91 86 75

 

Over Port of Antwerp-Bruges
Met een totale overslag van 271 miljoen ton per jaar is Port of Antwerp-Bruges een cruciale hub in de wereldwijde handel en industrie. De ambitie voor Port of Antwerp-Bruges is duidelijk: de eerste haven ter wereld worden waar er een focus is op economie, mensen en klimaat. Naast duurzame groei wil Port of Antwerp-Bruges zich ook richten op diens unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel centrum en het voortouw nemen in de overgang naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners is Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid voor het milieu en de omringende maatschappij staat hoog op de agenda.

Over de haven van Gotenburg
De haven van Gotenburg is de grootste haven in Scandinavië. Ongeveer 25% van de Zweedse buitenlandse handel en meer dan 50% van al het containerverkeer wordt afgehandeld in de haven van Gotenburg. De haven is een full-service haven en biedt de industrie gegarandeerde, klimaatgerichte toegang tot de rest van de wereld. Directe dienstverlening aan belangrijke markten zorgt 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor een zeer efficiënt, duurzaam en betrouwbaar transport.

Over DFDS
DFDS exploiteert een transportnetwerk in en rond Europa met een jaarlijkse omzet van DKK 28 miljard en heeft 14.000 voltijdwerknemers. We vervoeren goederen in trailers per veerboot, over de weg en per spoor en bieden aanvullende en gerelateerde transport- en logistieke oplossingen. We vervoeren ook autopassagiers en passagiers te voet op korte- en nachtelijke veerbootroutes. DFDS werd opgericht in 1866 en het hoofdkantoor staat in Kopenhagen.

Over North Sea Port
North Sea Port zet zich volledig om voor 2050 een klimaatneutrale haven te zijn. Dit moet worden bereikt via energietransitie en de ontwikkeling van duurzaam en efficiënt transport. North Sea Port is het grensoverschrijdende havengebied van 60 kilometer dat zich uitstrekt van Vlissingen aan de Noordzee in Nederland via Terneuzen naar Gent, 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen hub in West-Europa is de haven gespecialiseerd in multimodaal transport (scheepvaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en pijpleiding) en een breed scala aan goederen. North Sea Port genereert jaarlijks €12,7 miljard aan toegevoegde waarde en staat daarmee op de derde plaats van Europese havens. Als het gaat om de overslag van vracht, staat het met 65,9 miljoen ton op de negende plaats in de lijst van grootste Europese havens. In het havengebied zijn 550 bedrijven gevestigd en het creëert directe en indirecte werkgelegenheid voor 106.000 mensen.

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen