Het Antwerp@C-project zet een belangrijke volgende stap naar een halvering van de CO₂-voetafdruk

Het Antwerp@C-project zet een belangrijke volgende stap naar een halvering van de CO₂-voetafdruk

De engineering is gestart, definitieve investeringsbeslissing verwacht tegen eind 2022

Antwerp@C, een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp heeft de ambitie om de inspanningen van de industrie te ondersteunen om de CO2 uitstoot in de Antwerpse haven richting 50% te verminderen tegen 2030 door de bouw van een gemeenschappelijke CO2-infrastructuur. Met de start van de engineering bereikt het project nu een nieuwe mijlpaal op weg naar duurzamere, koolstofarmere productie in de haven van Antwerpen. De zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven willen een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van België en de EU. Het project beoogt in de komende jaren tegen redelijke kosten CO2 af te vangen en te exporteren om het op te slaan in offshore-opslagcapaciteiten of om het beschikbaar te maken voor mogelijk toekomstig hergebruik. Na afronding van de engineering wordt eind 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase verwacht.

Story image

Start van de engineering (FEED-fase)

Na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie in 2021, heeft Antwerp@C nu de beslissing genomen om over te gaan naar de volgende fase en de engineering op te starten. In deze fase zal de aanleg van een centrale “backbone” doorheen de haven van Antwerpen langs de industriezones op zowel de rechter- als de linkeroever van de Schelde verder uitgewerkt worden. Een gemeenschappelijke CO2 liquefactie-eenheid met tussentijdse opslag en maritieme laadfaciliteiten voor grensoverschrijdende scheepvaart maken ook deel uit van de engineering. Deze studies worden gedeeltelijk gefinancierd door middel van een Connecting Europe Facility (CEF) subsidie, die in oktober 2020 is toegekend, door ​ subsidies van de Vlaamse overheid voor de haalbaarheidsstudie en door bijdragen van alle consortiumdeelnemers. Nadat de engineering voltooid is, wordt eind 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de eerste fase verwacht.

Intussen hebben Fluxys, Air Liquide en Pipelink (dochteronderneming van Port of Antwerp) een ‘Open Season’ gehouden om de initiële vraag naar de voorgestelde CO2-infrastructuur in kaart te brengen. De Open Season was een uitnodiging aan alle bedrijven in het ruime havengebied van Antwerpen om hun interesse kenbaar te maken voor CO2-transport- en/of CO2-terminalinfrastructuur in Antwerpen. De respons van de markt wordt meegenomen om een definitieve investeringsbeslissing te nemen.

De haven van Antwerpen, pionier in koolstofafvang

De haven van Antwerpen is de thuisbasis van de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster in Europa. Ze vormt dan ook de ideale locatie om nieuwe, grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op te zetten voor innovatieve CO2-reductie. Daartoe hebben Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en Port of Antwerp eind 2019 de handen in elkaar geslagen onder de naam Antwerp@C, om de technische en economische haalbaarheid te onderzoeken van de bouw van een CO2-infrastructuur ter ondersteuning van toekomstige CCUS (Carbon Capture Utilization & Storage) toepassingen. Carbon Capture & Storage (CCS) en eventueel ook Carbon Capture & Utilization (CCU) – dat wil zeggen het hergebruik van CO2 als grondstof voor de chemische industrie – worden gezien als belangrijke pistes in de transitie van de Port of Antwerp naar een koolstofneutrale haven. Dit innovatieve grensoverschrijdende CCUS-project zou een van de eerste en ’s werelds grootste multimodale open access CO2-exportfaciliteiten zijn.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: "Het is nu tijd om de stap te zetten naar een koolstofneutrale economie. Europa loopt op wereldvlak voorop. Met Antwerp@C, heeft Port of Antwerp de sleutel in handen om een innovatief grensoverschrijdend CCUS-project te realiseren, een primeur qua concept en schaalgrootte. We zijn zeer enthousiast om over te gaan naar de volgende fase van technische studies, aangezien dit project zal bijdragen tot de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen en tot de hogere EU 2030-doelstellingen voor emissiereductie tot minstens 55%."
Wouter de Geest, voorzitter van Antwerp@C: "De belangrijke beslissing om de engineering van zo'n complex project op te starten, bevestigt het engagement van alle partners ten aanzien van hun klimaatambities. De ondersteuning van dit engagement door verschillende overheden was onontbeerlijk om deze beslissing te nemen en zal ook onontbeerlijk blijven tijdens de verdere ontwikkeling van het project. Samen staan we veel sterker en kunnen we de industriële cluster in de haven van Antwerpen transformeren.
Pascal De Buck, CEO Fluxys: “Het Antwerp@C project maakt deel uit van de globale projectaanpak van Fluxys om mee te bouwen aan de nodige decarboniseringsinfrastructuur doorheen België en naar de buurlanden. We werken zowel voor CO2 als voor waterstof met concrete infrastructuurvoorstellen, momenteel in vijf en binnenkort in zes belangrijke industriële clusters. Samen met de markt maken we stap voor stap de infrastructuur klaar. In de industriële clusters, tussen de clusters en ook met verbindingen naar de buurlanden zoals in Antwerpen. Zo wordt ons land een hub voor de moleculen voor een koolstofneutrale toekomst.”

Media contact:

Frederik Pieters

+32 486 09 08 81

frederik.pieters@basf.com

Story image

Over Air Liquide

Air Liquide, een wereldleider in gassen, technologieën en diensten voor de industrie en de gezondheidszorg, is aanwezig in 78 landen met ongeveer 64.500 medewerkers en bedient meer dan 3,8 miljoen klanten en patiënten. Zuurstof, stikstof en waterstof zijn essentiële kleine moleculen voor leven, materie en energie. Zij belichamen het wetenschappelijk domein van Air Liquide en vormen de kern van de activiteiten van het bedrijf sinds de oprichting in 1902.

Air Liquide's ambitie is om een leider in haar sector en performant op lange termijn te zijn. Zij wil bijdragen aan een duurzame wereld - met een sterke betrokkenheid bij het klimaat en de energietransitie in de kern van haar strategie. De klantgerichte transformatiestrategie van het bedrijf is gericht op een rendabele, regelmatige en verantwoorde groei op de lange termijn. Ze steunt op operationele uitmuntendheid, selectieve investeringen, open innovatie en een netwerkorganisatie die door de Groep wereldwijd wordt geïmplementeerd. Dankzij de inzet en innovatiekracht van haar medewerkers gaat Air Liquide de uitdagingen aan van de energie en milieu transitie, reikt zij oplossingen aan voor de veranderingen in de gezondheidszorg en digitalisering, en levert zij meerwaarde aan al haar stakeholders.

De omzet van Air Liquide bedroeg meer dan 20 miljard euro in 2020. Air Liquide is genoteerd aan de beurs Euronext Parijs (compartiment A) en maakt deel uit van de CAC 40, EURO STOXX 50 en FTSE4Good indexen.

Over BASF

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Bij de BASF-groep werken ongeveer 117.000 medewerkers. Zij dragen bij tot het succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle landen ter wereld. Ons productportfolio is onderverdeeld in zes segmenten: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. BASF haalde in 2019 een omzet van ongeveer € 59 miljard. BASF is genoteerd op de beurs van Frankfurt (BAS) en als ‘American Depositary Receipts’ (BASFY) in de Verenigde Staten. Meer informatie vindt u op www.basf.com, www.basf.be of www.basf.be/antwerpen.

Over Borealis

Borealis is een van ‘s werelds toonaangevende leveranciers van geavanceerde en circulaire polyolefinenoplossingen, alsook Europees marktleider in basischemicaliën, meststoffen en de mechanische recyclage van plastics. We maken gebruik van onze expertise in polymeren en decennialange ervaring om innovatieve en circulaire materiaaloplossingen met een toegevoegde waarde aan te bieden voor sleutelsectoren. We ontwikkelen voortdurend nieuwigheden voor een duurzamer leven. Daarvoor bouwen we voort op ons engagement voor veiligheid, onze mensen en uitmuntendheid, terwijl we de transformatie richting een circulaire economie versnellen en geografisch uitbreiden.

Met hoofdzetel in het Oostenrijkse Wenen stelt Borealis momenteel 6.900 medewerkers tewerk in ruim 120 landen. In 2020 boekte Borealis een omzet van 6,8 miljard euro en een nettowinst van 589 miljoen euro. Het Oostenrijkse internationale olie- en gasbedrijf OMV heeft 75% van Borealis in handen. De overige 25% is in handen van een holdingmaatschappij van Mubadala uit Abu-Dhabi. We leveren diensten en producten aan klanten over de hele wereld via Borealis en twee belangrijke joint ventures: Borouge (met Abu Dhabi National Oil Company of ADNOC, gevestigd in de VAE) en Baystar™ (met TotalEnergies, gevestigd in de VS). ​ www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com

Over ExxonMobil

ExxonMobil, een van de grootste beursgenoteerde internationale energiebedrijven, gebruikt technologie en innovatie om te helpen voldoen aan de groeiende energiebehoeften in de wereld. ExxonMobil heeft een toonaangevende voorraad aan bronnen, is een van de grootste raffinadeurs en verkopers van aardolieproducten en zijn chemie-divisie is een van de grootste ter wereld.

ExxonMobil streeft naar net-zero emissies van zijn productielocaties tegen 2050 en kiest voor een alomvattende aanpak gericht op het ontwikkelen van gedetailleerde routekaarten voor uitstootvermindering voor belangrijke productielocaties. Deze ambitie geldt voor de Scope 1 en Scope 2 uitstoot. Het bouwt voort op de emissiereductieplannen van het bedrijf voor 2030, waaronder voortdurende investeringen in oplossingen met een lagere uitstoot, zoals CO2-afvang en -opslag, waterstof en biobrandstoffen.

ExxonMobil heeft meer dan 30 jaar ervaring in CO2-afvang en -opslag. Het heeft een aandeel van ongeveer een vijfde van de wereldwijde CO2-afvang en -opslagcapaciteit met ongeveer 9 ton per jaar, te vergelijken met ongeveer 2 miljoen personenwagens per jaar. Het bedrijf werkt aan plannen voor verschillende nieuwe CO2-afvang en -opslagmogelijkheden om grootschalige uitstootvermindering mogelijk te maken, waaronder het grote industriële gebied in Houston en het Porthos-project in Nederland.

Ga voor meer informatie naar Carbon capture and storage | ExxonMobil.

Over Ineos

INEOS is een wereldwijde producent met 194 vestigingen in 29 landen, een jaaromzet van 61 miljard dollar en meer dan 26.000 werknemers.

INEOS produceert grondstoffen en energie die in het dagelijks leven worden gebruikt. De producten van INEOS leveren een onmisbare bijdrage aan de samenleving door de meest duurzame opties te bieden voor een breed scala van maatschappelijke behoeften. Bijvoorbeeld voor voedselbewaring en het behoud van schoon water; de bouw van windturbines, zonnepanelen en andere hernieuwbare technologie; voor de bouw van lichtere en zuinigere voertuigen en vliegtuigen; voor medische apparatuur en toepassingen; voor kleding; en voor isolatie en andere industriële en huishoudelijke toepassingen. ​

INEOS-bedrijven hebben plannen en acties opgezet om ervoor te zorgen dat zij uiterlijk in 2050 de overgang naar een net-nuleconomie maken en de evoluerende regelgeving en wetgeving voorblijven. In het kader van haar strategie om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, streeft INEOS er op grote schaal naar te evolueren naar een meer circulaire economie, waarin materialen maximaal worden hergebruikt. ​

De wieg van INEOS staat in Antwerpen (België). Gegroeid vanuit 1 site in Zwijndrecht exploiteert INEOS nu 7 andere productiesites in de haven van Antwerpen (2 in Lillo, 2 in Zandvliet, 1 in Doel en 2 in Geel) en 2 andere in Wallonië (in Feluy en Jemeppe). Met 3.050 werknemers op de sites en in de O&O-centra zijn de O&P, Oxide, Styrolution, Phenol, Oligomers, Aromatics en INOVYN activiteiten van INEOS samen de tweede grootste werkgever in de chemische industrie in België.

www.ineos.com

Over TotalEnergies

TotalEnergies is een wereldwijd multi-energiebedrijf dat energie produceert en levert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groen gas, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. De 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is aanwezig in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn dimensies centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van de bevolking

Over Fluxys

Fluxys is een volledig onafhankelijke energie-infrastructuurgroep met hoofdkantoor in België en 1.300 personeelsleden actief in gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas. Met zijn verbonden ondernemingen wereldwijd exploiteert Fluxys 12.000 kilometer aardgasleidingen en terminals voor vloeibaar aardgas met een gezamenlijke jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 29 miljard kubieke meter. Een van de dochterondernemingen van Fluxys is Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext), de eigenaar en beheerder van de infrastructuur voor gasvervoer en -opslag en terminalling van vloeibaar aardgas in België.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Over Port of Antwerp

Naast de tweede grootste zeehaven van Europa is de haven van Antwerpen ook de thuishaven voor Europa's grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 240 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen