Herziening federale waterstofstrategie voorgesteld in Port of Antwerp-Bruges

Herziening federale waterstofstrategie voorgesteld in Port of Antwerp-Bruges

Vandaag werd in het Havenhuis van Port of Antwerp-Bruges een herziening van de federale waterstofstrategie voorgesteld. Deze past binnen het ruimere energiebeleid van de federale regering om de Europese doelstellingen met betrekking tot de klimaatneutraliteit te realiseren én onze belangrijke industrie hier te verankeren en versterken. Een federale waterstofraad en nieuwe stappen in het waterstofbeleid zijn nieuwe mijlpalen in de uitvoering van de waterstofstrategie. De strategie en projecten van Port of Antwerp-Bruges voor de import, productie en doorzet van groene waterstof maken van de haven een essentiële speler in de ambitie om van België een Europese waterstofhub te maken.

Nieuwe inzichten dankzij studie

De federale waterstofstrategie werd eind vorig jaar goedgekeurd en kadert in de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. Waterstof speelt een belangrijke rol in deze transitie en is een noodzakelijke schakel in een toekomstig duurzaam en robuust energiesysteem. Om koolstofneutraal te worden heeft België niet alleen hernieuwbare elektriciteit nodig, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof. Die we zowel lokaal produceren maar vooral ook in grote hoeveelheden zullen moeten importeren. Doel van de strategie is onder andere om België te positioneren als invoer- en doorvoerhub in Europa voor groene waterstof.

Eerste Minister Alexander De Croo, minister van Energie Tinne Van der Straeten en staatssecretaris voor Relance Thomase Dermine gaven vandaag in aanwezigheid van stakeholders uit diverse sectoren waaronder chemie, industrie en energie in het Havenhuis van Port of Antwerp-Bruges toelichting bij de herziening van de federale waterstofstrategie. De herziening is gestoeld op een aantal aanbevelingen van een studie van Boston Consulting Group (BCG) waarin verschillende sectoren werden bevraagd. Onder andere de import van waterstof werd sterk naar voren gebracht, alsook de aankondiging van een federale waterstofraad met Waterstofnet en Cluster TWEED als voorzitters.

Sleutelrol voor Port of Antwerp-Bruges

België ligt in het midden van verschillende belangrijke industriële clusters en op een energiekruispunt in het hart van Europa. Samen met de strategische ligging van de havens, de expertise van de innovatieve bedrijven, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen en de reeds aanwezige infrastructuur en industrie heeft ons land daarom alle troeven in handen om de waterstofhub van West-Europa te worden.Als wereldhaven ziet Port of Antwerp-Bruges voor zichzelf een sleutelrol weggelegd in de import, lokale productie, verwerking en doorzet van groene waterstof en waterstofdragers (zoals bv ammoniak en methanol) naar het hinterland.

Europese importhub van groene waterstof

België heeft onvoldoende ruimte om de benodigde hoeveelheden groene waterstof zelf te produceren. De lokale productie zal daarom moeten worden aangevuld met import van groene waterstof en waterstofdragers uit regio’s die voldoende zon en wind alsook ruimte in overvloed hebben. Vanaf 2026 ziet de haven van Antwerpen-Brugge de bestaande capaciteit verder uitgebreid om de eerste groene waterstofmoleculen op haar platform te ontvangen. Om de krachten te bundelen, heeft Port of Antwerp-Bruges de waterstofimportcoalitie gevormd ​ samen met vijf grote industriële spelers en publieke stakeholders: DEME, Engie, Exmar, Fluxys en WaterstofNet. Daarnaast zijn ook samenwerkingen met verschillende exporterende regio’s afgesloten om deze waterstofketen op gang te trekken. Verschillende Belgische bedrijven zijn momenteel wereldwijd waterstofexportprojecten aan het ontwikkelen.

Shipping the sunshine 

Via diverse transportmodi zoals pijpleiding, spoor en binnenvaart worden waterstof en waterstofdragers getransporteerd naar het Europese hinterland. Hierbij is infrastructuur, zoals open access waterstofpijpleidingen en -terminals, essentieel. Daarom werkt de haven aan de uitbreiding van de terminalcapaciteit voor bestaande en nieuwe waterstofdragers op beide haventerreinen. Bovendien financiert de regering een netwerk van waterstofpijpleidingen die tegen 2028 de havens verbindt met de Belgische industriegebieden en Duitsland.

Lokale productie

Daarnaast zal er ook lokale productie zijn in de havenplatformen van Zeebrugge en Antwerpen. De aanwezigheid van windmolenparken en aardgasinfrastructuur maken van Zeebrugge de ideale locatie voor de bouw van een fabriek voor de productie van groene waterstof. Fluxys en Eoly staan in voor de constructie van deze fabriek onder de naam HyoffWind. Daarnaast zal het Amerikaanse bedrijf Plug in Antwerpen een groene waterstofproductiefabriek bouwen op de circulaire hotspot NextGen District. De locatie bij de grootste chemische cluster van Europa speelt hierbij een belangrijke rol.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Samen met onze partners in onder andere de Waterstofimportcoalitie en de grote spelers op ons havenplatform investeren we in infrastructuur en projecten die de import, het transport en de productie van groene waterstof moeten versnellen. Samenwerking met en de juiste ondersteuning door de overheid is daarbij key. Ik ben dan ook oprecht blij met deze herziene strategie die concrete richting geeft, import erkent als pilaar van onze energie en grondstoffen voorziening en aantoont dat we samen met de industrie oplossingen willen ontwikkelen voor mogelijke uitdagingen die nog op onze weg kunnen liggen”.
Eerste Minister Alexander De Croo: " Samen met alle belanghebbenden uit de overheid en de industrie hebben we een gerichte strategie ontwikkeld, gebaseerd op alle knowhow die België de afgelopen decennia heeft opgebouwd. We willen ons potentieel benutten om een Europese leider in waterstof te worden, door tegen de tweede helft van dit decennium de waterstofbevoorrading veilig te stellen, ons technologisch leiderschap te versterken, een waterstofmarkt te ontwikkelen en van België een toonaangevende, continentale hub voor waterstof te maken. Wij geloven dat waterstof een sleutelrol zal spelen in onze wens om de energiefundamenten van ons hele continent na Oekraïne te hertekenen."

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen