Havenwereld: verken, ontdek & beleef de haven

Havenwereld: verken, ontdek & beleef de haven

Provincie Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges geven startschot voor nieuw belevingscentrum over de haven

In het voorjaar van 2026 openen de provincie Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges Havenwereld, een belevingscentrum over de haven. Met een havenbelevingsparcours, games en doe-opdrachten wil het nieuwe belevingscentrum bezoekers onderdompelen in de fascinerende en verrassende wereld van de haven en jongeren warm maken voor een job in de sector.

Havenwereld zal de educatieve activiteiten van het provinciaal Havencentrum en de activiteiten gericht op het grote publiek van Portopolis van Port of Antwerp-Bruges integreren.

Naast jongeren en scholen zijn ook gezinnen, toeristen en groepen welkom om de boeiende wereld van de haven te ontdekken. Diverse sectoren, waaronder de industrie, logistiek en maritieme sector, evenals boeiende thema's zoals de energietransitie en innovatie, komen aan bod.

Bouw

Havenwereld zal een prominente plaats krijgen op de Droogdokkensite in Antwerpen. Het nieuwe gebouw, ontworpen door Atelier Kempe Thill, zal ongeveer 1.500m² aan ruimte bieden voor beleving en kennis. Het gebouw wordt een combinatie van restauratie en nieuwbouw. Het ruwe, industriële karakter van de site blijft overeind. De opening is gepland in het voorjaar van 2026.

3D-beeld site (mei 2023)
3D-beeld site (mei 2023)

Beleving voor en met jongeren

Voor de ontwikkeling van de beleving stelden beide partners het Nederlandse bureau Heijmerink-Wagemakers Vormgeversatelier aan dat zal werken met een zeer divers team van specialisten in zowel educatie, multimedia als conceptontwikkeling. Er worden participatietrajecten met jongeren, onderwijsspecialisten en havenspecialisten opgestart om de beleving mee vorm te geven.

In de verschillende ruimtes worden de bezoekers ondergedompeld in de fascinerende wereld van de haven en ontdekken ze de diversiteit van de haven. Scholen kunnen naast de rondleidingen ook interactieve workshops boeken. Horeca is beschikbaar in het gebouw voor zowel de bezoekers van Havenwereld als die van de Droogdokkensite.

Voorontwerp propellerwerkplaats (mei 2023)
Voorontwerp propellerwerkplaats (mei 2023)

Havenwereld

De naam Havenwereld vindt zijn oorsprong in de levendige en dynamische wereld die de haven vertegenwoordigt. In Havenwereld krijg je de kans om onze wereldhaven te verkennen, te ontdekken en te beleven in al haar facetten.

Havenwereld verbindt mensen en de haven. Dat doen we om de haven te positioneren als een plek van mogelijkheden en kansen, zowel op individueel als maatschappelijk vlak. De nadruk ligt op een open en inclusieve aanpak, waarbij beleving, sensibilisering en activatie centraal staan.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Havenwereld” wordt hét centrum waarin men de specifieke wereld die onze wereldhaven is, zal kunnen verkennen, ontdekken en beleven. Onze jongeren vormen onze kerndoelgroep, of ze nu komen in schoolverband of met hun familie. Alle bezoekers zullen hier ondergedompeld worden en kunnen ervaren hoe in onze haven vorm wordt gegeven aan de toekomst. Hopelijk zal hen dat ook warm maken om later één van de vele razend interessante havenvacatures in te vullen. Het is immers dankzij straffe koppen dat de economische motor van Vlaanderen zo goed draait. Hoe meer mensen we op een leuke manier kennis laten maken met deze motor, hoe beter dus. Havenwereld biedt hiervoor het perfecte platform.”
Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Havenwereld:Met de bouw van een modern belevingscentrum zet de provincie Antwerpen in op de economische motor van Antwerpen en heel Vlaanderen. Als je ziet hoeveel economische en industriële sectoren hier gevestigd zijn en soorten jobs, van productie tot ondersteunende kantoorfuncties, dan sta je versteld hoeveel loopbaankansen de haven biedt. De haven biedt dus toekomst aan jonge werkkrachten, maar omgekeerd maken zij ook de toekomst van de haven. En daar zetten we met de nieuwe Havenwereld op in door 11 miljoen te investeren in de bouw en 5 miljoen in de gehele inrichting maar zeker ook beleving. We kunnen immers bogen op 35 jaar expertise van interactieve werking met jonge mensen en kijken er naar uit om dit naar een volgend niveau te tillen.”              

 

CONTACTPERSONEN

Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor het Havencentrum
Perscontact Faye Van Impe
​M 0486 604 602
​E faye.vanimpe@provincieantwerpen.be

Annick De Ridder, N-VA, schepen bevoegd voor de haven
Perscontact Joost Houtman
​M 0486 47 50 56
​E Joost.houtman@antwerpen.be

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen