Havens werken samen om scheepsemissies op de ligplaats te verminderen

Havens werken samen om scheepsemissies op de ligplaats te verminderen

Walstroom voor vergroening van havens

Aangemeerde containerschepen in de haven zorgen voor heel wat uitstoot van voornamelijk stikstofoxiden. Walstroom is vandaag de enige beschikbare technologie om de ligemissies van containerschepen te verlagen en bij te dragen aan een betere lokale luchtkwaliteit en minder omgevingslawaai. 

Walstroom in haven van Antwerpen

Vandaag zijn er reeds 84 walstroomaansluitingen op wachtplaatsen voor binnenvaartschepen en sleepboten in de haven van Antwerpen. Port of Antwerp wil daarnaast dat er ook walstroom voor containerschepen in de haven komt. In de afgelopen jaren werd onderzocht welke terminals in de haven het meest geschikt zijn om uit te rusten met walstroom. Op basis hiervan werden gesprekken aangeknoopt met zowel containerterminals, de scheepvaart, technologiebedrijven als elektriciteitsmaatschappijen. Ondanks de vele inspanningen, zijn er tot op vandaag echter nog geen concrete walstroominstallaties voor containerschepen uitgerold. De implementatie van walstroom is een complex verhaal met verschillende hindernissen:

  • Onduidelijkheid over toekomstig (Europees) beleid over het al dan niet verplichten van walstroom. Een internationaal beleid is nodig om het gelijke speelveld tussen de havens te garanderen.
  • Onrendabele business cases door: 
    • Grote investeringen voor de infrastructuur die in deze fase van de technologie zonder publieke steun onrealiseerbaar zijn. 
    • Verschillen in taxatie tussen scheepsbrandstoffen en elektriciteit voor walstroom. Dit maakt dat scheepbrandstoffen veel goedkoper zijn en het dus goedkoper om een hulpmotor te gebruiken om stroom te genereren. 
  • Geen kant-en-klare oplossing voor de noden van onze terminals: 100% flexibele ‘stopcontacten’ die niet interfereren met de operaties.
  • Beperkt aantal containerschepen zijn momenteel uitgerust met walstroomvoorzieningen.

Walstroom voor containerschepen tegen 2028

Op dit moment zijn er om bovenstaande redenen in Europa nog geen terminals met werkende walstroominstallaties voor diepzee containervaart. Tijdens de World Ports Conference op 21 juni 2021 kondigden de havens van Antwerpen, Bremen, Hamburg, Haropa en Rotterdam aan dat zij zich samen engageren om tegen 2028 walstroom voor de grootste containerschepen te voorzien. Om hun engagement te tonen en een duidelijk statement te maken, ondertekenden deze havens een Memorandum of Understanding (MoU). Op die manier tonen de naburige havens dat ze hun uiterste best zullen doen om de nodige voorwaarden en een gelijk speelveld te creëren om de implementatie van walstroom voor hun klanten te faciliteren. 

Daarnaast pleiten de havens gezamenlijk voor een duidelijk regelgevend kader voor het gebruik van walstroom of een gelijkwaardig alternatief. De havens vragen ook een evenwaardige taxatie van brandstoffen - en in het bijzonder een gelijkschakeling van bepaalde heffingen en taksen op elektriciteit voor walstroomgebruik aan mariene brandstoffen - en voldoende beschikbaarheid van publieke fondsen om deze projecten te realiseren. Om deze projecten te realiseren, reiken de havens de hand aan de verschillenden beleidsniveaus, de scheepvaart en de terminaloperatoren.

mou-ports-moving-together-to-reduce-ship-emissions-at-berth mou-ports-moving-together-to-reduce-ship-emissions-at-berth.pdf - 197 KB

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen