Port of Antwerp en Scheepvaartpolitie werken samen voor controles van havenvoertuigen

Port of Antwerp en Scheepvaartpolitie werken samen voor controles van havenvoertuigen

Vlot en veilig verkeer in de haven

De havenkapiteinsdienst van Port of Antwerp en de Scheepvaartpolitie van Antwerpen voerden vorige week op verschillende plaatsen in het havengebied gezamenlijke controles uit op havenvoertuigen. Deze controles maken deel uit van de havenverkeersverordening die ervoor zorgt dat het verkeer in de haven vlot en veilig verloopt.

Havenvoertuigen zijn voertuigen die bestemd zijn voor behandeling en vervoer van goederen en die alleen in het havengebied gebruikt mogen worden, zoals reach stackers, vorkliften of terminal trekkers. Als ze de openbare weg in de haven willen gebruiken, moeten ze voldoen aan een specifiek reglement: de havenverkeersverordening.

Havenverkeersverordening

Sinds 1 september 2021 is een nieuwe havenverkeersverordening van kracht. Deze nieuwe verordening is vastgesteld door de Vlaamse Regering en geldt voor alle wegen in het hele havengebied, op beide oevers en ook voor de Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel. De havenverkeersverordening opent heel wat nieuwe mogelijkheden om het vervoer over de weg binnen het havengebied snel, vlot maar ook veilig te laten verlopen. De havenkapiteinsdienst van Port of Antwerp staat in voor het operationele beheer van de havenverkeersverordening.

Controles

Vorige week vonden er controles van havenvoertuigen plaats op de Transcontinentaalweg en de Ketelhof. Hierbij werden 12 havenvoertuigen uit het verkeer gehaald voor een verdere controle. In eerste instantie werd vooral sensibiliserend gewerkt. Hierbij werden voertuigen die niet volledig in orde waren, nog niet onmiddellijk bekeurd maar kregen zij een flyer met bijkomende informatie. Alleen voor enkele zware overtredingen werd een PV uitgeschreven.

Havenkapitein Port of Antwerp Paul Wauters: “De havenverkeersverordening vereenvoudigt de verplaatsing van havenvoertuigen in het havengebied aanzienlijk, maar het is van groot belang dat iedereen zich dan ook aan deze nieuwe spelregels houdt. We willen dan ook een duidelijk signaal sturen dat op deze havenverkeersverordening gecontroleerd én gehandhaafd zal worden. Door gezamenlijke controles met de Scheepvaartpolitie te doen kunnen we leren van hun ervaringen en kennis op dit vlak.”
Hoofdcommissaris Scheepvaartpolitie Antwerpen Hans Morren: “Voor de Scheepvaartpolitie is de veiligheid van iedereen van prioritair belang, zowel te water als te land. Door deze samenwerking met de havenkapiteinsdienst kunnen we niet alleen onze kennis rond het havenverkeer delen, maar ook samen de verkeersveiligheid in het havengebied verhogen. Dit past in de integrale en geïntegreerde benadering van verschillende veiligheidsissues in de haven van Antwerpen waarbij de Havenkapiteinsdienst een bevoorrechte partner is.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen