Havenbedrijven Antwerpen en Rotterdam vragen aandacht van nieuwe Europese Commissie en Parlement voor economische betekenis havens

Havenbedrijven Antwerpen en Rotterdam vragen aandacht van nieuwe Europese Commissie en Parlement voor economische betekenis havens

“Support van Europese Unie is essentieel bij infrastructuurinvesteringen die nodig zijn voor realisatie van energietransitie”

Energietransitie en digitalisering zijn de twee strategische uitdagingen waarvoor grote industriehavens zich gesteld zien. De Europese Unie kan een belangrijke stimulans bieden aan havenbedrijven en industrieclusters bij het realiseren van de transitie naar CO2-neutrale havens van de toekomst. De havenbedrijven van Antwerpen en Rotterdam hebben daarom het initiatief genomen om een gezamenlijk evenement te organiseren voor Europese beleidsmakers, met bijdragen van deskundigen uit de wereld van wetenschap, industrie en logistiek.

Het evenement “The Added Value of Ports” vindt plaats op woensdag 11 september 2019 in Brussel. Sprekers zijn onder andere Henrik Hololei (Directeur-Generaal voor Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie), Christian Holzleitner (Directie Klimaat van de Europese Commissie) Jacques Vandermeiren (CEO Havenbedrijf Antwerpen) en Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam).

Doel van deze bijeenkomst is om de nieuwe Europese Commissie en Europarlementariërs te attenderen op de economische betekenis van deze havens en de bijdrage die havens kunnen leveren aan toekomstig Europees beleid op het gebied van handel, transport en industrie.

 “Steun van de Europese Unie is essentieel bij infrastructuurinvesteringen die nodig zijn voor het realiseren van de energietransitie”, zegt Ronald Paul. “Het ontwikkelen van infrastructuur vormt het fundament onder een succesvolle energietransitie. Dit betekent het aan elkaar knopen van productielocaties binnen en tussen industriële clusters. Hiervoor hebben we de Europese Unie nodig”, aldus Paul.
 Jacques Vandermeiren: “Havens zijn voortrekkers van de energietransitie. Grote havenclusters zijn uitgelezen plekken om de transitie te realiseren. Wij rekenen op steun van de Europese Unie voor ondersteunende regelgeving en financiële impulsen voor projecten waarvan de business cases nog niet sluitend zijn.”

Voorbeelden van projecten die de Europese Unie kan faciliteren, zijn de afvang en opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage), waterstofinfrastructuur, de ontwikkeling van windparken op de Noordzee en de versteviging van het Green Energy Grid voor de aanlanding van windenergie op zee.

Voor Havenbedrijf Rotterdam is de energietransitie-opgave helder: samen met bedrijven en andere partners werken we in drie stappen naar een CO2-neutrale haven in 2050. Transitie is één van de vijf strategische pijlers van het havenbedrijf Antwerpen. Het klimaatbeleid van het havenbedrijf Antwerpen is daar een onderdeel van en steunt op de pijlers klimaatinnovatie en klimaatmitigatie, die vorm krijgen in een actiegericht stappenplan. 

De nieuwe Europese Commissie treedt formeel aan op 1 november 2019 voor een periode van vijf jaar.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen