Haven van Zeebrugge "Zij aan zij" met haar omgeving

Haven van Zeebrugge "Zij aan zij" met haar omgeving

Havenbestuur van Zeebrugge reikt hand uit naar omwonenden

Vandaag organiseerde het havenbestuur van Zeebrugge een persmoment gewijd aan de nieuwe omgevingscommunicatiecampagne “zij aan zij”. Met dit initiatief wil de haven van Zeebrugge actief samenwerken met haar buurtbewoners en samen “zij aan zij in zee” gaan voor de ontwikkeling van nieuwe projecten in de toekomst. Eerder dit jaar lanceerde het havenbestuur in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen en de Federale Scheepvaartpolitie (SPN) het online meldpunt ikmeld (https://havenzeebrugge.ikmeld.be/ ), waarop bezoekers en omwonenden verdachte situaties, klachten en vragen te allen tijde kunnen rapporteren.  

“Zij aan zij” met Jan & alleman 

Het doel van de omgevingscommunicatie is de omwonenden actief betrekken bij de activiteiten van de haven. Het online meldpunt ikmeld geldt daarbij als een eerste belangrijk initiatief om ieders veiligheid te garanderen en illegale praktijken in het havenwezen te verhinderen. Op dit digitale platform kunnen buurtbewoners en bezoekers namelijk vreemde situaties, vragen en klachten te allen tijde (anoniem) beschrijven. Elke melding wordt vervolgens door de (haven)veiligheidsdiensten ernstig en accuraat behandeld. “Zij aan zij” samenwerken is dus de boodschap! 

Dirk De fauw, voorzitter Raad van Bestuur Port of Zeebrugge en Burgemeester van Brugge: “Een actieve communicatiecampagne naar de Zeebrugse omgeving is van groot belang en komt ieder ten goede. Een transparante gedachtenuitwisseling tussen het Zeebrugse havenbestuur en de mensen rondom de haven zal zeker nieuwe interessante inzichten bieden om ieders welzijn te garanderen, respecteren en (hopelijk) zelfs verbeteren. Het meldpunt ikmeld heeft zeker een frappante invloed op de algemene veiligheid, maar ook de ontwikkeling van andere initiatieven vergt de inspraak van de Zeebrugse buurtbewoners. Niet alleen gaan de haven en haar omgeving “zij aan zij in zee”, maar zetten ze “zij aan zij” de ontwikkeling van nieuwe projecten op punt.” 
Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “De omwonenden, medewerkers en bezoekers van de haven zijn cruciaal voor de (verdere) uitwerking van infrastructurele en duurzame initiatieven in de nabije en verre toekomst. Met behulp van een dynamische omgevingscommunicatiecampagne willen wij daarom actief samenwerken met de mensen in en rond onze haven en hen een krachtige gelijkwaardige stem geven in dit verhaal. De lancering van het meldpunt ikmeld is alvast een eerste belangrijke stap voor de garantie van optimale veiligheid in en rond het havenwezen. Enkel wanneer haven en omgeving “zij aan zij in zee” gaan, kunnen nieuwe projecten op poten gezet worden waar iedereen baat bij heeft.”  
Kurt Desoete, gerechtelijk directeur Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen: “Het digitale meldpunt biedt de mogelijkheid om verdachte situaties rechtstreeks aan de politie te melden. Dat is voor ons een nieuwe bron van informatie. We zijn altijd op zoek naar info over georganiseerde criminaliteit. In de omgeving van de haven kunnen aanwijzingen met betrekking tot mensensmokkel en –handel, drugsinvoer of andere criminele fenomenen de aandacht van omwonenden, passanten, ondernemers of werknemers trekken. Op de site van het meldpunt wordt meegegeven welke info voor ons van belang is om een onderzoek op te starten of een bestaand dossier te verrijken. Melden kan ook anoniem. De FGP staat in voor een eerste analyse van de meldingen. Relevante info wordt gevat in de databanken en is zo beschikbaar voor alle politiediensten. De Scheepvaartpolitie (SPN) en de lokale politiezones rond de haven zijn daarbij evidente partners. Dat de havenomgeving via dit meldpunt een extra paar oren en ogen kan bieden voor de politiediensten, is voor ons van onschatbare waarde. “Zij aan zij” werken we zo aan een veiligere samenleving. De eerste meldingen zijn alvast al in behandeling.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen