Haven van Antwerpen, Railport en Infrabel sluiten belangrijk samenwerkingsakkoord

Haven van Antwerpen, Railport en Infrabel sluiten belangrijk samenwerkingsakkoord

Aandeel goederenvervoer per spoor verdubbelen tegen 2030

Story image

 

Port of Antwerp, Railport Antwerpen en spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel willen nog beter gaan samenwerken. Bedoeling is om een gemeenschappelijke toekomstvisie uit te werken voor het goederenvervoer en het beheer van de spoorinfrastructuur in de haven. Beide partijen hebben de intentie om het aandeel van het spoor in het vervoer van zeecontainers te verdubbelen tegen 2030. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, ondertekenden de CEO’s van de drie bedrijven een samenwerkingsakkoord.

Verdubbeling aantal goederen per spoor tegen 2030

Port of Antwerp, Railport Antwerpen en de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel slaan de handen in mekaar. Een broodnodige samenwerking want de uitdagingen zijn groot. De haven groeit, er is de toenemend druk op het wegennet en er zijn ook de ambitieuze milieudoelstellingen. Een “modal shift”, een verschuiving van vervoer is nodig. Op de Antwerpse ring is het vaak aanschuiven. Minder containers op de weg betekent dat het spoor een belangrijkere rol moet gaan spelen. Daarom is een goede samenwerking tussen de haven van Antwerpen en Infrabel cruciaal. De lat wordt hoog gelegd: tegen 2030 willen de haven en Infrabel het aandeel van zeecontainers, die per spoor naar het Europese achterland gaan, verdubbelen. Momenteel wordt zo’n 7% van die containers per spoor vervoerd. Binnen 10 jaar moet dat zo’n 15% zijn.

Digitaliseren en innoveren

In het nieuwe samenwerkingsakkoord engageren de haven en Infrabel zich om samen te werken aan verschillende doelstellingen. Om het spoorvervoer aan te passen aan de noden van de 21e eeuw zijn digitalisering en innovatie essentieel. Bedoeling is om een gemeenschappelijk, digitaal platform te ontwikkelen om de goederentrafieken in het havengebied te organiseren en optimaliseren. Dit informaticasysteem kan een oplossing zijn om de rijpaden af te stemmen met de terminalslots. Dat wil zeggen dat het lossen en laden van de containers van een zeeschip nog beter op één lijn gebracht kan worden met het treinverkeer in het havengebied, wat een belangrijke tijdswinst oplevert.

Samenwerken in een nieuw beheermodel?

In het samenwerkingsakkoord bekijken de partijen ook of het eventueel mogelijk is om een apart model op te richten om de spoorinfrastructuur in de haven te beheren. Dit vanuit een gemeenschappelijke toekomstvisie en een wederzijdse responsabilisering. In dit nieuwe beheermodel zouden Port of Antwerp, Railport Antwerpen en Infrabel, die samen heel wat expertise in huis hebben, een toegevoegde waarde kunnen bieden door hun krachten nog meer te bundelen. Spoorvervoer in havengebied is een wereld op zich. Experts zullen bekijken of het haalbaar is om aparte regels op te stellen voor de organisatie van het treinverkeer in havengebied. Het is een manier om extra flexibiliteit te realiseren.

Ontwikkeling van een toekomstvisie

Ten slotte engageren de CEO’s van Port of Antwerp, Railport Antwerpen en Infrabel zich om een toekomstvisie voor het spoorvervoer in de haven te ontwikkelen. Een visie die gedragen wordt door de drie bedrijven en ook door de markt. Dit onder meer door het stellen en afstemmen van de prioriteiten. Investeringen in spoorinfrastructuur en havenbeleid moeten hand in hand gaan.

Antwerpen ligt op een centraal knooppunt van 3 Europese goederen spoorcorridors. In de haven ligt zo’n 1.000 km aan spoorlijnen. Vorig jaar werd er 24 miljoen ton lading per spoor vervoerd, goed voor 130 goederentreinen per dag. Het belang van het spoor in de haven kan dus nauwelijks overschat worden.

Perscontacten (niet voor publicatie)

Port of Antwerp en Railport Antwerpen: Gert Ickx: 03/205.20.70

Infrabel: Thomas Baeken (woordvoerder): 0491/72.44.74

OVER RAILPORT ANTWERPEN

NV Railport Antwerpen is een gezamenlijk initiatief van Port of Antwerp, de Maatschappij Linkerscheldeoever, essenscia (de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences) en Alfaport (het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland). Hoofdtaak van Railport is de coördinatie van verschillende spooractiviteiten in de haven om het spoorvervoer in de haven te verbeteren en te stimuleren. Railport vervult daartoe een brugfunctie tussen de spoorwegmaatschappijen, havenbedrijven, verladers, terminals en spoorinfrastructuurbeheerder.

OVER INFRABEL

Infrabel is de naamloze vennootschap van publiek recht, verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegennet. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de toekenning van de rijpaden aan alle Belgische en buitenlandse operatoren. De specifieke structuur van de aandeelhouders van Infrabel waarborgt een volledige onafhankelijkheid. Infrabel werd op 1 januari 2005 opgericht na de splitsing van de Belgische spoorwegen. De onderneming stelt vandaag zo’n 10.200 personen te werk en realiseert een omzet van ongeveer 1,1 miljard euro (2018).

 

 

 

 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen