Haven van Antwerpen kent sterke groei in reefersegment in 2020

Haven van Antwerpen kent sterke groei in reefersegment in 2020

In 2020 kende de reefermarkt een wereldwijde groei. De haven van Antwerpen overtrof met haar groeicijfers de globale trend binnen het marktsegment. Het grotere volume reefercontainers in Antwerpen komt enerzijds door een verhoogde vraag naar gezonde voeding wereldwijd. Anderzijds is de groei te danken aan de aantrekkelijke positie en gespecialiseerde diensten die de haven biedt.

Forse groei

De haven behandelde in het jaar 2020 een totaal volume van 1 miljoen TEU reefercontainers. Dit komt neer op een groei van 10,5% ten opzichte van 2019. Zowel op vlak van import als export was de groei substantieel. Opvallend is dat deze resultaten de wereldwijde gemiddelde groei van de reefermarkt (3% - 4%) ruim overstijgt, waardoor de haven haar rol als belangrijke speler in het reefersegment consolideert. Het volume aan reefercontainers maakt gestaag een groter relatief deel uit van het totaal aantal behandelde containers in Antwerpen. 8% van alle behandelde containers in de haven van Antwerpen zijn koelcontainers ten opzichte van 7,3% in 2019.

Kennis delen met Latijns-Amerika

Cold chain en in het bijzonder de reefer container corridor met Latijns-Amerika blijft een belangrijke pijler in de commerciële strategie van de haven. De afgelopen jaren breidde de haven van Antwerpen haar bestaande aanbod uit met enkele first port of call diensten vanuit Latijns-Amerika. Om haar kennis omtrent het thema te delen lanceerde Port of Antwerp in 2020 een serie webinars voor haar sectorgenoten in o.a. Peru, Colombia en Ecuador. Een succesvol voorbeeld hiervan was de tweede editie van het Perishables Logistics Seminar georganiseerd door APEC, het maritieme trainingsinstituut van Port of Antwerp. Deze cursus over cold chain logistiek in Europa werd gevolgd door professionals uit de hele sector. Vanwege aanhoudende interesse organiseert de haven van Antwerpen ook in het voorjaar van 2021 enkele webinars.

Farmaceutische producten en GDP ready

Een waardevol aandeel van het reefersegment wordt ingenomen door het transport van farmaceutische producten. Om de kwaliteit van medische producten te garanderen doorheen het distributieproces riep de EU de GDP (Good Distribution Practice) richtlijnen in het leven. De haven van Antwerpen vertaalde deze regelgeving naar een maritieme context waardoor het de eerste haven in de wereld is die het initiatief neemt om in alle schakels van de logistieke keten te opereren volgens deze standaarden. Dit zorgt ervoor dat reefer container vervoer van farmaceutische producten een valide alternatief wordt voor luchttransport en dat de dienstverlening – ook met betrekking tot andere producten in de cold chain – nog kwalitatiever en transparanter wordt. ​

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “In dit moeilijk jaar hebben we als haven weerbaarheid en flexibiliteit getoond. Dit vertaalt zich nu in positieve cijfers in het reefersegment. We merken dat verhandelaars van perishables veel belang hechten aan een solide dienstverlening. Om hierin een voortrekkersrol te spelen zet Port of Antwerp enorm in op digitalisering. Het gebruik van real-time data, zowel met betrekking tot het transport als de producten, faciliteert het tijdig opsporen van bottlenecks en inefficiënties in de supply chain. Hoe meer we weten, hoe beter.”
Marc Vervoort, Branch Manager Hamburg Süd Belgium: "Antwerpen beschikt over uitstekende verbindingen met het achterland tot diep in de West-Europese markten gecombineerd met zeer efficiënte terminalfaciliteiten en een speciale focus op reefervracht. Een goed voorbeeld is Belgian New Fruit Wharf, die precies aansluit bij de behoeften van Hamburg Süd als een van de toonaangevende en meest betrouwbare reefer carriers voor zowel fruit als vlees en farmaceutische producten. Dankzij deze gespecialiseerde diensten voor reefervrachten zijn onze activiteiten in Antwerpen altijd zeer efficiënt en professioneel afgehandeld. Hamburg Süd wordt dit jaar 150 jaar en zou vereerd zijn om ook in 2021 tot de nummer 1 reefer carriers in de haven van Antwerpen te blijven behoren."

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen