Haven van Antwerpen dringt aan op snelle beslissing over extra containercapaciteit na recordmaand april

Haven van Antwerpen dringt aan op snelle beslissing over extra containercapaciteit na recordmaand april

Nooit eerder werden er in een maand zoveel containers behandeld in de haven van Antwerpen dan in april 2019.

Het is de tweede keer dat de maandelijkse kaap van 1 miljoen TEU werd gerond en bovendien in een maand van slechts 30 dagen (tov 31 dagen voor mei 2018). Het Havenbedrijf noteerde een recordoverslag van 1,053 miljoen TEU containers. De maand april bevestigt opnieuw dat de haven in recordtempo afstevent op haar maximale containercapaciteit. Het havenbestuur vraagt de Vlaamse regering uit economische urgentie: neem de beslissing over extra containercapaciteit.

Containers, containers, containers…

In het eerste kwartaal van 2019 steeg de containertrafiek met 0,6% ten opzichte van de eerste drie maanden van 2018. Na vier maanden is de groei intussen aardig gecumuleerd tot 3,3%. April was daarmee de allerbeste maand ooit wat containers betreft, gepaard met een breed gedragen groei bij de containerterminals. Op het eerste zicht zal ook mei deze trend evenaren.

Annick De Ridder, schepen voor haven: “We dringen erop aan dat de Vlaamse Regering snel de locatie voor de extra containercapaciteit in de haven bepaalt. Ze kunnen op ons rekenen om samen met alle betrokken partijen te bouwen aan de duurzame havenontwikkeling. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren.

Jobs, jobs, jobs…

De duurzame groei garandeert de directe en indirecte tewerkstelling. Recente cijfers van de Nationale Bank bevestigen de rol van de haven als krachtigste economische motor van België. De haven van Antwerpen levert 20,7 miljard euro toegevoegde waarde en creëert daarmee jobs (direct én indirect) voor meer dan 144.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen.

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Het nieuwe maandrecord bevestigt nogmaals onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken krijgt en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt. Daarom is een strakke timing echt noodzakelijk en essentieel om onze internationale leiderspositie en rol als motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.”

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen