Haven van Antwerpen: diepterecord verbroken in Deurganckdok

Haven van Antwerpen: diepterecord verbroken in Deurganckdok

Eerste proefvaart voor uitbreiding diepgang op Westerschelde geslaagd

De eerste proefvaart in het kader van een mogelijke uitbreiding van de maximale toegelaten diepgang van de Westerschelde is met succes uitgevoerd. Zondag is de MSC REGULUS de haven van Antwerpen binnengekomen met een diepgang van 15.7 meter, een nieuw record! Het is de eerste in een reeks proefvaarten waar de diepgang zal worden opgevoerd tot 16 meter. Deze diepgang is nodig om in de toekomst ook de allergrootste containerschepen te kunnen blijven ontvangen. Het proefproject is een samenwerking tussen Port of Antwerp, het Vlaams en Nederlands Loodswezen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en rederij MSC.

Eerste test geslaagd

De huidige maximumdiepgang van de Westerschelde voor containerschepen die naar Antwerpen opvaren, bedraagt 15,5 meter. Om in de toekomst ook de allergrootste zeeschepen toe te laten om Antwerpen als eerste aanloophaven te gebruiken, is echter een diepgang bij opvaart van 16 meter nodig. Daarom werd besloten om een reeks proefvaarten uit te voeren waarbij de maximale diepgang stelselmatig wordt opgevoerd naar 16 meter. Door deze verhoging van de toegestane diepgang wordt de laadcapaciteit van de schepen aanzienlijk verhoogd. Deze extra 5 decimeters kunnen +/- 1000 TEU winst opleveren.

Tijdens het proefproject wordt de maximum toegelaten diepgang in opvaart gradueel verhoogd van de huidige 15,5 meter naar 15,7 meter, via 15,9 meter en tenslotte 16 meter diepgang.  Het proefproject is een samenwerking van Port of Antwerp, de Vlaamse loodsen van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de Nederlandse loodsen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), de verkeersleiders en rederij MSC. De verruiming geldt alleen voor containerschepen die naar het Deurganckdok varen. Afgelopen zondag werd dus met succes de eerste proefvaart, met een diepgang van 15,7 meter, door een Vlaamse loods uitgevoerd met de MSC REGULUS. ​ Het schip kwam vanuit Rotterdam de haven van Antwerpen binnen en verbrak hiermee dus het diepterecord in het Deurganckdok.

6 proefvaarten

De opvaart voor diepliggende schepen wordt bepaald door het getij. Tijdens de hogere waterstand spreekt men van een 'tijvenster' waarbij een dieper schip kan op- of afvaren. Zowel de berekening van de tijvensters als simulaties hebben aangetoond dat scheepvaart met een diepgang van 16 meter effectief mogelijk is op de Westerschelde.

Om een vlotte en veilige scheepvaart op de Schelde en haar aanloopgebieden in zee te garanderen, werken Vlaanderen en Nederland samen binnen de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA).

De beslissing voor het proefproject kwam er in nauw overleg met de GNA en de drie diepgangen worden daarom zowel door Vlaamse als door Nederlandse loodsen getest. Na elke diepgangtest volgt een evaluatie en worden de ervaringen uitgewisseld. Vervolgens volgt na de 6 proefvaarten een eindevaluatie en wordt een finale beslissing genomen voor de opvaart van schepen met een diepgang van 16 meter.

Harold Kunst, CEO MPET; Annick De Ridder, havenschepen; Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium; Steven Verret, Captainsroom Manager MSC Belgium
Harold Kunst, CEO MPET; Annick De Ridder, havenschepen; Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium; Steven Verret, Captainsroom Manager MSC Belgium
Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp: “We zijn bijzonder enthousiast over deze geslaagde proefvaart en het nieuwe diepterecord. Voor onze wereldwijde economische positie, de zo belangrijke bevoorrading van ons land en de welvaart van huidige en toekomstige generaties, is het essentieel dat we de allergrootste zeeschepen kunnen ontvangen en dat zij Antwerpen als eerste port of call kunnen kiezen. Ik zou graag hierbij de verschillende partners bedanken die dit project mogelijk hebben gemaakt.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Voor onze wereldwijde economische positie, de zo belangrijke bevoorrading van ons land en Europa en de welvaart van huidige en toekomstige generaties, is het essentieel dat we de grootste containerschepen kunnen blijven ontvangen en dat zij Antwerpen als eerste aanloophaven kunnen kiezen. We zijn dan ook bijzonder enthousiast over de opstart van dit project en de geslaagde eerste proefvaart. Als schepen met een grotere diepgang de haven van Antwerpen kunnen aanlopen, kan de haven zich nog sterker profileren op het Verre Oosten, waar de grootste schepen varen, en ook hier haar positie als eerste aanloophaven versterken. Dat zal er aan bijdragen om ons concurrentieel voordeel ten opzichte van andere havens te versterken en onze positie als wereldhaven te bestendigen.”
Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: “De graduele verhoging van scheepvaart tot een maximum diepgang van 16 meter betekent een aanzienlijke optimalisatie van de laadcapaciteit. Jarenlange ervaring, nautische expertise en een sterke samenwerking over de landsgrenzen heen maken deze testvaarten mogelijk en verhogen de economische welvaart in Vlaanderen. De nautische keten wordt steeds robuuster en zoekt - met succes - de grenzen op van wat veilig haalbaar is.”
Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium: “MSC is bijzonder opgetogen met dit project waarbij de maximaal inkomende diepgang naar Antwerpen uiteindelijk met bijna een halve meter zou vergroot kunnen worden wat de mogelijkheid biedt om transittijden aan te scherpen en extra lading naar Antwerpen te brengen.“ ​ ​
Harold Kunst, CEO MPET:  “We zijn enthousiast dat MSC, POA, GNA  & het Vlaamse en Nederlandse Loodswezen de eerste proefvaart tot een goed einde hebben gebracht waardoor de positie van de Antwerpse haven versterkt wordt. We kijken uit naar het verdere verloop van dit project.”

 

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen