Green Deal Binnenvaart streeft tegen 2030 naar meer vergroening van de Vlaamse binnenvaart

Green Deal Binnenvaart streeft tegen 2030 naar meer vergroening van de Vlaamse binnenvaart

De Vlaamse Waterweg nv, Departement MOW, Havenbedrijf Antwerpen en het binnenvaart bedrijfsleven slaan de handen in elkaar en bereiden samen een Green Deal Binnenvaart voor. ​ De Green Deal binnenvaart is een publiek-private samenwerking tussen diverse stakeholders die betrokken zijn bij het vervoer over water. Dankzij gezamenlijke doelstellingen, realistische acties en concrete engagementen willen de partners dat er tegen 2030 meer vergroening in de binnenvaart gerealiseerd wordt.

Aanleiding

Net als vele andere sectoren, staat de binnenvaartsector voor een grote uitdaging om de duurzame transitie waar te maken. Zowel op Europees, nationaal als regionaal niveau zijn er recent doelstellingen voor de binnenvaart bepaald. Denk bijvoorbeeld aan emissiereductiedoelstellingen ten behoeve van klimaat en luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en de modal shift. Het einddoel is een zero-emissie logistieke sector en dus ook zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Om onze positie als duurzame toekomstbestendige transportmodus te vrijwaren, starten we een traject op met en voor alle stakeholders in de sector.

Objectieven

Met deze Green Deal Binnenvaart beogen we vergroening van de Vlaamse binnenvaart en meer bepaald een emissiereductie die zowel ons klimaat (CO2-reductie) als onze luchtkwaliteit (reductie van andere emissies) ten goede komt. In dit traject willen we bestaande drempels opheffen en zichtbare verandering creëren tegen 2030, met een doorkijk naar 2050. We willen er samen met de geëngageerde stakeholders een beweging van maken die de inspanningen en realisaties voor een groene binnenvaart zichtbaar maakt. Zo kan het ook een leidraad worden voor het beleid op korte en middellange termijn en kunnen we het traject gebruiken als referentiekader voor toekomstige initiatieven.

Aanpak

Voor we de Green Deal kunnen lanceren, brengen we de knelpunten en uitdagingen waar we voor staan in kaart. Ook dienen we een goed zicht te hebben op de doelstellingen die met de vergroening gepaard gaan. Daarom doorlopen we in het voorjaar van 2022 een traject in 5 fases.

-Fase 1: grondig in kaart brengen van alle stakeholders betrokken bij de vergroening van de binnenvaart (stuurgroep)

-Fase 2: bevragen van de stakeholders, zowel naar hun interesses en verwachtingen als naar concrete knelpunten, opportuniteiten en doelstellingen (in interviews en workshops met stakeholders)

-Fase 3: uitwerken van een ambitietekst en bijhorende actielijst, inclusief een programma en werkwijze voor de Green Deal Binnenvaart

-Fase 4: breed communiceren en engageren van stakeholders ifv hun deelname aan de Green Deal

-Fase 5: lanceren van de Green Deal en ondertekenen van een engagementsverklaring

Meewerken?

We werken momenteel in fase 2 en organiseren een reeks workshops voor de verschillende types stakeholders. Hierin brengen we de verwachtingen van de verschillende actoren uit de sector in kaart. We verzamelen de huidige knelpunten en opportuniteiten en bespreken welke doelstellingen met de vergroening gepaard moeten gaan.

Ben je betrokken bij de binnenvaartsector en draag je graag bij aan de vergroening van de Vlaamse Binnenvaart? Schrijf je dan in voor één van de workshops einde maart of begin april en zorg er mee voor dat de Green Deal doeltreffend wordt voor de vergroening van onze binnenvaart.

Ben je graag op de hoogte van de uiteindelijke lancering van de Green Deal Binnenvaart, zonder nu reeds mee te werken? Dat kan je ook aanduiden in het formulier.

Contactpersoon stuurgroep:

Sofie Marivoet (De Vlaamse Waterweg)

Danielle Dewickere (externe consultant Möbius)

 

 

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen