Genomineerden voor ‘Galgeschoor Plastic Challenge’ zijn bekend

Genomineerden voor ‘Galgeschoor Plastic Challenge’ zijn bekend

Een paar maanden geleden lanceerde Port of Antwerp de ‘Galgeschoor Plastic Challenge’, waarin ze deelnemers opriep tot het bedenken van een haalbare oplossing om de historische vervuiling van het natuurgebied Galgeschoor met plastic pellets aan te pakken. Uit de in totaal 55 inzendingen werden de ideeën van Arcadis, Deme Group en Envisan (Jan De Nul Group) genomineerd. De winnaar van de challenge wordt in december bekend gemaakt.

Challenge voor het verwijderen van plastic pellets

Jaarlijks organiseert Port of Antwerp een opruimactie van het natuurgebied Galgeschoor. Dit jaar verzamelden meer dan 400 vrijwilligers maar liefst 8 ton afval. Helaas blijven er nog miljoenen kleine plastic deeltjes achter die niet met de hand kunnen worden opgeruimd. Dit is het gevolg ​ van historische vervuiling door industriële plastic pellets die verloren zijn gegaan bij bedrijven of op schepen en zich door de jaren heen hebben genesteld in de vegetatielaag in dit gebied. Om dit aan de bron aan te pakken, zette Port of Antwerp twee jaar geleden samen met de hele plasticsector de schouders onder het ‘Operation Clean Sweep’-charter, met als doel ‘Zero Pellet Loss’. De deelnemende bedrijven streven ernaar het verlies van pellets tot het absolute minimum te herleiden. ​

Om de historische vervuiling met deze kleine plastic korrels te verwijderen, riep Port of Antwerp een paar maanden geleden de ‘Plastic Challenge’ in het leven, waarbij deelnemers werden uitgedaagd tot het bedenken van een haalbare oplossing op technisch, budgettair, logistiek en milieukundig gebied.

3 genomineerden

In totaal werden 55 voorstellen ingediend, zowel van bedrijven als van particulieren, uit binnen- en buitenland.

Erwin Verstraelen, Chief Digital & Innovation Officer bij Port of Antwerp: “We zijn zeer tevreden met de inzendingen die van hoge kwaliteit zijn en getuigen van het enthousiasme en engagement voor deze wedstrijd. Velen voelen zich aangesproken om de problematiek van de plastic pellets in de haven met een frisse blik te benaderen en mogelijke oplossingen te bedenken. Wat we hier aan het creëren zijn is maatschappelijk relevant en zeer belangrijk voor een blijvend draagvlak: innovation with a purpose.”

Op basis van haalbaarheid werden 3 inzendingen genomineerd, die allemaal gebaseerd zijn op het principe van ‘stofzuigen’ en de pellets door middel van zuigkracht willen verwijderen. De genomineerde inzendingen komen van Arcadis, Deme Group en Envisan (Jan De Nul Group).

19 december bekendmaking winnaar

Deze 3 genomineerden hebben nu tot 2 december de tijd om hun ideeën nog verder te concretiseren. Een jury zal uiteindelijk beslissen wie het meest creatieve, beloftevolle en tegelijkertijd haalbare voorstel heeft. De winnaar van deze challenge, die op 19 december wordt bekend gemaakt, krijgt een prijs van 10.000 euro. Port of Antwerp zal aansluitend de winnaar bijstaan om het idee om te zetten in effectieve realisatie.

https://www.portofantwerp.com/nl/galgeschoor-plastic-challenge

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen