Gefaseerde uitrol voor Certified Pick up in de haven van Antwerpen

Gefaseerde uitrol voor Certified Pick up in de haven van Antwerpen

De digitale, veilige en geïntegreerde oplossing genaamd ‘Certified Pick up’ vervangt binnenkort het huidige systeem van pincodes voor de vrijgave van containers in de haven van Antwerpen.

Een gefaseerde aanpak zorgt er voor dat alle logistieke partners in de havenketen dit nieuw proces kunnen implementeren. In de eerste fase brengt het platform transparantie over de containerstatus en in een volgende fase schakelen de verschillende ketenpartners naar een nieuwe manier van afhandelen op basis van identiteit.

Veiliger, transparanter en efficiënter

Om in de haven een container te kunnen ophalen op de terminal is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek vanaf het moment dat de pincode gekend is bij de rederij totdat de pincode wordt ingevoerd door de vrachtwagenchauffeur op de terminal is groot. De pincode wordt bovendien doorgegeven tussen verschillende partijen, wat het risico op misbruik verhoogt.

Om dit proces veiliger, transparanter en efficiënter te laten verlopen, treedt vanaf 1 januari 2021 een nieuw proces voor de vrijgave van containers, genaamd “Certified Pick up” (CPu), in werking. CPu is een neutraal, centraal dataplatform waar alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces geconnecteerd zijn.

Gefaseerde aanpak

In samenspraak met de havengemeenschap is er beslist dat de implementatie van CPu gefaseerd zal verlopen vanaf 1 januari 2021. In de eerste fase brengt het CPu platform transparantie over  de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. De verschillende container statussen, gerelateerd aan de afhaling van een container in de haven van Antwerpen, worden zichtbaar in de vorm van “groene lichten”. De ketenpartners krijgen dan zicht op de commerciële vrijgave, de douane vrijgave en de terminal vrijgave van de containers die ze behandelen. In ruil voor deze informatie dienen de ketenpartners op termijn relevante supply chain data toe te voegen, zoals bv. ingeschat moment van afhaling, modaliteit, … Het bestaande proces met de pincodes blijft in deze fase nog steeds behouden.

In de volgende fase schakelen de verschillende ketenpartners geleidelijk over op een nieuwe manier van afhandelen, namelijk afhalen op basis van identiteit. Het huidige proces waarbij een pincode wordt gebruikt om een container af te halen zal worden afgebouwd en vervangen worden door een digitaal proces van release recht naar pick up recht en een gemachtigde afhaling op basis van identiteit.

In samenspraak met logistieke partijen

Port of Antwerp kiest voor een actieve aanpak om iedereen tijdig te betrekken bij de uitrol van CPu. De rederijen en Antwerpse terminals connecteren als eerste op het CPu platform, ook de andere stakeholders, zoals expediteurs en transporteurs, zullen zich nadien connecteren om vanaf 1 januari 2021 zicht te kunnen hebben op de verschillende container statussen. NxtPort, het logistieke dataplatform in de haven van Antwerpen, zal het CPu platform ter beschikking stellen. Ze hebben een performante support opgezet die de continuïteit (betreffende container import) van de Antwerpse haven waarborgt.

Om het bereik van CPu te maximaliseren is het eveneens mogelijk voor 3de partijen om hun eigen applicaties te koppelen met CPu.

Pricing

Voor het gebruik van de Certified Pick up, moeten er vergoedingen worden betaald door de havengebruikers. Deze vergoedingen, die gelden vanaf 1 januari 2021, bestaan enerzijds uit een vaste vergoeding voor de API/EDI connectie of het gebruik van de web interface, en anderzijds uit een variabele vergoeding per verwerkte container die verdeeld wordt in drie gelijke delen tussen de rederij, terminal en de eerste gemachtigde in het afhaalproces.

Meer informatie kan je vinden in het consultatiedocument op onze website.

Port of Antwerp CEO Jacques Vandermeiren: “Met deze gefaseerde aanpak zetten we in op een snellere, veiligere en efficiëntere release van containers. Dat we dit in samenspraak met de verschillende partners in de havenketen hebben bereikt, bewijst nogmaals de kracht en veerkracht van de havengemeenschap in Antwerpen.”
Havenschepen Annick De Ridder: “Met het nieuwe CPU proces nemen we als havengemeenschap onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zetten we alles op alles in de strijd tegen internationale drugstrafiek. We maken samen met de havengemeenschap de omslag naar een digitaal ecosysteem dat ook voor de bedrijven moet leiden tot efficiëntiewinsten. Het is nu zaak om de verschillende partners grondig te informeren zodat we ons als haven kunnen voorbereiden op deze nieuwe manier van werken.” 
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen