Fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge vanaf vandaag officieel en juridisch een feit

Fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge vanaf vandaag officieel en juridisch een feit

Aandeelhoudersovereenkomst ondertekend

Vanaf vandaag gaan de havens van Antwerpen en Zeebrugge gezamenlijk verder onder de naam Port of Antwerp-Bruges. De twee havenbedrijven ondertekenden tijdens een buitengewone algemene vergadering de aandeelhoudersovereenkomst van de eengemaakte havenvennootschap. De ondertekening is het allerlaatste element van de fusiepuzzel en het officiële startsein van de eengemaakte haven. Dag 1 van Port of Antwerp-Bruges als grootste Europese exporthaven, grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa en belangrijkste chemische cluster van Europa is hiermee ingezet!

Officiële start
De Stad Antwerpen en de Stad Brugge kondigden in februari 2021 het akkoord aan om hun respectievelijke havens te laten samengaan. Dat was het officiële startschot van het eenmakingstraject van de havens. Na de goedkeuring eerder in maart van het fusiedecreet en de aandeelhoudersovereenkomst door de Antwerpse en Brugse schepencolleges en gemeenteraden, was het vandaag het moment voor het laatste stukje van de puzzel.

De raden van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij van de Brugse Zeehaven riepen elk een buitengewone algemene vergadering bijeen om de partiële splitsing en de statuten van de eengemaakte havenvennootschap goed te keuren. De ondertekening van de aandeelhoudersovereenkomst betekent het juridische samengaan van de beide naamloze vennootschappen en daarmee ook de officiële start van Port of Antwerp-Bruges.

Raad van bestuur
Op de ondertekening volgde de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur van de eengemaakte havenvennootschap. Deze raad van bestuur wordt voorgezeten door de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder. Vice-voorzitter van de raad van bestuur is Brugs burgemeester Dirk De fauw.

Voor stad Antwerpen zetelen in de raad van bestuur:

 • Bart De Wever
 • Koen Kennis
 • Carole Lamarque
 • Kathleen Van Brempt
 • Marc Van de Vijver

Voor stad Brugge zetelen in de raad van bestuur:

 • Dirk De fauw
 • Pablo Annys
 • Mercedes Van Volcem

Daarnaast zetelen als onafhankelijke bestuurder:

 • Wouter De Geest
 • Patrick Maselis
 • Giulia Van Waeyenberge
 • Stéphane Verbeeck
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Het allerlaatste puzzelstukje is gelegd. De allereerste dag is ingezet. Vandaag schrijven we geschiedenis, want de ééngemaakte haven is nu officieel en juridisch een feit. En dat dankzij de grote inzet van zeer velen, zowel uit Antwerpen als Brugge. Port of Antwerp-Bruges gaat vandaag dag 1 in van een mooie toekomst als dé economische motor van Vlaanderen.”
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en vice-voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Als burgemeester van de stad Brugge en vice-voorzitter van de Port of Antwerp-Bruges ben ik er van overtuigd dat deze fusieoperatie zal leiden tot een duurzame groei van de economische activiteit en de tewerkstelling in beide locaties en een boost zal geven aan de internationale reputatie van Vlaanderen in de wereld. Samen staan we sterker.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen