FlexFueler 002 maakt LNG-bunkering op grote schaal beschikbaar in haven van Antwerpen

FlexFueler 002 maakt LNG-bunkering op grote schaal beschikbaar in haven van Antwerpen

Nieuw LNG-bunkerschip van Fluxys en Titan LNG stap vooruit in energietransitie

Port of Antwerp, Fluxys en Titan LNG doopten op 23 maart 2021 een nieuw LNG-bunkerschip: de FlexFueler 002. De FlexFueler 002 is eigendom van gasinfrastructuurgroep Fluxys en de toonaangevende LNG-leverancier Titan LNG. De bunkerbarge zorgt ervoor dat schepen overal in de haven LNG kunnen tanken.

De FlexFueler 002 heeft een vaste ligplaats aan kaai 526/528 en maakt LNG overal in de haven en op de Westerschelde beschikbaar. Het is, na de FlexFueler 001 en de Green Zeebrugge, het derde schip in de groeiende infrastructuur van Titan LNG in de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA).

De vraag naar LNG neemt toe, zeker nu het belang ervan voor de energietransitie binnen de scheepvaart stilaan wordt erkend. LNG verlaagt de uitstoot van zwavel en fijnstof tot verwaarloosbare hoeveelheden. Er komen bovendien tot zowat 85 % minder stikstofoxiden en aanzienlijk minder broeikasgassen in de lucht terecht. Op het vlak van klimaat kan de LNG-bunkerinfrastructuur in de Antwerpse haven in de nabije toekomst gebruikt worden voor volledig koolstofneutrale varianten van LNG, zoals ​ vloeibaar biogas (uit organisch afval) of vloeibaar synthetisch methaan (van groene waterstof en afgevangen CO2). Vloeibaar biogas en vloeibaar synthetisch methaan bieden schaalbare oplossingen voor de maritieme sector. De groeiende LNG-infrastructuur in de Antwerpse haven is helemaal klaar voor de toekomst en kan koolstofneutrale varianten van LNG aanleveren.

Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, stelt: 'Als vijfde grootste bunkerhaven ter wereld willen wij een pioniersrol vervullen in de integratie van koolstofarme brandstoffen in de bunkermarkt. Met de komst van de FlexFueler 002 zetten we opnieuw een belangrijke stap in de transitie naar een multi fuel port. LNG is nu overal in de haven beschikbaar als scheepsbrandstof, waardoor we de energietransitie in de haven én in de hele Antwerpse regio verder kunnen faciliteren.'
Havenschepen Annick De Ridder: 'We zijn verheugd dat de bunkermaatschappij heeft beslist om de Flexfueler vanuit Antwerpen te laten opereren. Dat bewijst dat we stappen in de juiste richting zetten om onze haven tegen 2025 verder om te vormen naar een multi fuel port: een haven waar naast de klassieke brandstoffen ook duurzamere alternatieve brandstoffen aangeboden worden, zoals LNG. Zo blijven we naast een succesvolle haven ook een duurzame haven en een inspiratie voor de hele sector.'
Pascal de Buck, CEO bij Fluxys: 'In het kader van onze samenwerking met Port of Antwerp en Titan LNG reiken we trots een belangrijke logistieke schakel aan die meer reders de kans geeft om voor LNG te kiezen als alternatieve scheepsbrandstof. Het voordeel van het nieuwe bunkerschip en van onze andere LNG-tankinstallaties in de haven is dat ze geschikt zijn voor koolstofneutrale LNG-opties zonder dat reders extra hoeven te investeren.'
Ronald van Selm, CTO bij Titan LNG: 'De FlexFueler 002 is het derde bunkerschip in de vloot van Titan, dat LNG als scheepsbrandstof in de hele ARA-regio beschikbaar maakt. Tegen 2025 beschikken we wellicht over het grootste netwerk van bunkerschepen in Europa. We blijven met onze partners in Europa en wereldwijd samenwerken om reders vanaf vandaag op weg te zetten naar een koolstofneutrale toekomst.'

De FlexFueler 002 garandeert flexibele tankbeurten met LNG, eventueel zelfs tijdens het laden of lossen. Het gaat om een verdere stap in de transitie die de haven van Antwerpen doormaakt om uit te groeien tot een multi fuel port. En uiteraard vaart ook de lokale luchtkwaliteit daar wel bij.

 

Info voor de redacteurs:

Over Titan LNG

Als belangrijkste onafhankelijke LNG-leverancier zet Titan LNG de toon voor voordelige leveringen van schone (bio-)LNG aan de maritieme en industriële sectoren in Europa.

Titan LNG is ervan overtuigd dat LNG de beste vervoersbrandstof is en dat die in de komende decennia een essentiële rol kan spelen in de energietransitie. De uitbouw van een infrastructuur met het oog op een verdere decarbonisatie via (bio-)LNG en synthetische LNG maakt koolstofneutrale oplossingen mogelijk.

Titan LNG heeft een hoofdkwartier in de regio Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen en wil LNG makkelijk toegankelijk maken voor iedereen. Via een internationaal netwerk van leveranciers biedt Titan LNG allesomvattende aardgasoplossingen: LNG-bunkering, LNG-vervoer en LNG-leveringen, de verhuur van LNG-opslagtanks en verstuivers, inclusief onderhoud en bijstand.

Het verschil met brandstoffen op basis van aardolie is dat LNG schoner, zuiniger en veiliger is. De grondstof is bovendien overvloedig voorhanden en wordt al meer dan 50 jaar gebruikt. Nu LNG werd gekozen als dé brandstof voor reizen naar Mars, gelooft Titan LNG dat LNG ook kan zorgen voor schoon transport op aarde.

Over Fluxys

Fluxys is een volledig onafhankelijke groep voor gasinfrastructuur met hoofdzetel in België en 1.200 medewerkers, die actief zijn op het vlak van gastransmissie en -opslag en de uitbouw van terminals voor vloeibaar aardgas. Via een netwerk van partnerbedrijven in heel Europa beheert Fluxys 9.000 kilometer pijplijnen en terminals voor vloeibaar aardgas, op jaarbasis goed voor een hervergassing van 29 miljard m³. Een van de filialen van Fluxys is het op de Europese beurs genoteerde Fluxys Belgium, eigenaar en beheerder van de infrastructuur voor gastransmissie en -opslag en van de terminals voor vloeibaar aardgas in België.

Als purpose-gedreven bedrijf dragen Fluxys en haar stakeholders bij aan een betere samenleving via de uitbouw van een stralende energietoekomst. Op basis van de unieke troeven van haar gasinfrastructuur en haar commerciële en technische expertise wil Fluxys waterstof, biomethaan en andere koolstofneutrale brandstoffen vervoeren, de CO2-afvang bevorderen en gebruiks- en opslagketens ondersteunen.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen