Financiële steun voor vijf projecten die transport via binnenvaart bundelen naar Vlaamse zeehavens

Financiële steun voor vijf projecten die transport via binnenvaart bundelen naar Vlaamse zeehavens

Het verhogen van de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens en de druk op het wegennet verlichten, dat is de doelstelling van het Impulsprogramma binnenvaart, een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Lantis. In het kader van dat programma keurde de Vlaamse Regering, onder impuls van Vlaams minister Lydia Peeters, recent vijf projecten goed. Deze projecten moeten het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens verbeteren via nieuwe corridorshuttles.

Binnenvaart stimuleren

Met het Impulsprogramma willen de Vlaamse overheid (Departement MOW en Lantis), Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port een tijdelijke ondersteuning aan de binnenvaartsector geven. Concreet werden inland terminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen begin dit jaar via een marktbevraging aangezet tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges. De bedoeling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Samenwerking tussen inlandterminals in het achterland is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Een aantrekkelijker binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, zet volop zijn schouders onder deze maatregel die past binnen de ‘Minder Hinder-campagne’ om de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.

Geselecteerde consortia nieuwe corridorshuttles

Negen projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden vijf projectvoorstellen rond nieuwe corridorshuttles geselecteerd. Voor het eerste jaar hebben de projectpartners maximaal € 2 671 959,95 subsidies beschikbaar gemaakt.

De deelnemende terminals zullen regelmatige binnenvaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In elke samenwerking worden containers gebundeld op één ‘corridorschip’, een combinatie van een duwboot en een duwbak, op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges.

Story image

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De komende vier jaar maken we met dit programma jaarlijks meer dan 2,5 miljoen euro vrij om de modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart extra te stimuleren, het aanbod te verhogen en de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart te verbeteren. Deze samenwerking moet leiden tot een betere werking van de integrale logistieke keten van en naar de Vlaamse zeehavens. We geven het transport tussen onze Vlaamse zeehavens en inlandterminals een boost en creëren efficiëntiewinsten voor bedrijven. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel van de containerbinnenvaart van en naar de Antwerpse haven te verhogen tot 42%.”

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges:Dit initiatief past volledig binnen ons doel om de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de containerbinnenvaart in onze haven te verbeteren. Door samen te werken op belangrijke vaarroutes, bundelen we volumes en krijgen we een vlottere afhandeling aan de containerterminals. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de binnenvaart voor containervervoer.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “North Sea Port gaat voor meer duurzaam en efficiënt transport. Nu al gaat in North Sea Port 58% van de maritieme stromen van en naar het hinterland via de binnenvaart. Onze ambitie om het transport van containers via binnenvaart nog verder te doen toenemen en meer regelmatige binnenvaartverbindingen te realiseren door de bundeling van goederenstromen en meer samenwerkingen, sluit mooi bij aan bij dit Impulsprogramma binnenvaart.”

Meer info
​Meer informatie over het Impulsprogramma vind je op www.vlaanderen.be/marktbevraging-versnelling-modal-shift.

Story image

 

Foto: copyright Port of Antwerp-Bruges.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen