Financiële steun voor twee projecten die transport via binnenvaart bundelen

Financiële steun voor twee projecten die transport via binnenvaart bundelen

Story image

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken twee projecten goedgekeurd die het intermodaal aanbod van en naar de Vlaamse havens verbeteren via nieuwe corridorshuttles. Deze projecten kaderen binnen het Impulsprogramma binnenvaart dat als doel heeft om de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens te verhogen en de druk op het wegennet te verlichten. Het Impulsprogramma binnenvaart is een samenwerking tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port en Lantis.

Binnenvaart stimuleren

Met het Impulsprogramma willen de Vlaamse overheid (Departement MOW en Lantis), Port of Antwerp-Bruges en North Sea Port een tijdelijke ondersteuning aan de binnenvaartsector geven. Concreet werden inland terminals, barge-operatoren en andere intermodale partijen via een marktbevraging aangezet tot het uitwerken van samenwerkingsprojecten (‘corridor-shuttles’ en ‘terminal-hub shuttles’) op de verschillende vaarroutes van en naar Port of Antwerp-Bruges.

De doelstelling is om de afhandeling van de containerbinnenvaart aan de maritieme kaaien betrouwbaarder te maken en de wachttijden in de haven te verminderen. Een aantrekkelijker binnenvaartaanbod draagt bij aan een modal shift van wegvervoer naar binnenvaart. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, zet volop zijn schouders onder deze maatregel die past binnen de ‘Minder Hinder-campagne’ om de files op de Antwerpse Ring terug te dringen.

Nieuwe terminal-hub shuttles

Zes projectconsortia stelden zich kandidaat. Uiteindelijk werden twee projectvoorstellen rond nieuwe terminal-hub shuttles geselecteerd: ‘Terminalhub Logistiek Centrum Gorinchem’ en ‘Flanders Container Corridor’. Voor het eerste jaar hebben de projectpartners maximaal € 713.415 subsidies beschikbaar gemaakt.

De deelnemende terminals zullen regelmatige binnenvaartdiensten opzetten tussen maritieme terminals en inlandterminals die langs dezelfde corridor gelegen zijn. In elke samenwerking worden kleinere volumes samengebracht op één centrale plaats om de containers te kunnen bundelen van en naar Port of Antwerp-Bruges.

Met het project ‘Terminalhub Logistiek Centrum Gorinchem’ zal een terminalhubshuttle tussen de terminals in Waalwijk, Veghel, Oss, Tilburg, Ridderkerk, Duisburg en Emmerich en de haven van Antwerpen varen, via Logistiek Centrum Gorinchem (LCG).

In ‘Flanders Container Corridor’ werken Stukwerkers en Danser Benelux samen om de containerstromen in en rond de regio Gent te bundelen, zodat er voldoende volume ontstaat voor meerdere dagelijkse afvaarten van en naar de haven van Antwerpen.

Annick De Ridder, voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Om de betrouwbaarheid en de efficiëntie van de containerbinnenvaart in onze haven nog te verbeteren, stimuleren we samenwerking op belangrijke vaarroutes. Zo zorgen we voor gebundelde volumes en krijgen we een vlottere afhandeling aan de containerterminals. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van de binnenvaart voor containervervoer. Deze twee projecten zijn hiervan een schoolvoorbeeld.”
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Deze nieuwe projecten komen bovenop de eerder geselecteerde projecten van 2022. In het kader van dit programma zullen de projectpartners meer dan 3,5 miljoen euro vrijmaken om de modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart extra te stimuleren, het aanbod te verhogen en de betrouwbaarheid van de containerbinnenvaart te verbeteren. Deze samenwerking moet leiden tot een betere werking van de integrale logistieke keten van en naar de Vlaamse zeehavens. We geven het transport tussen onze Vlaamse zeehavens en inlandterminals een boost en creëren efficiëntiewinsten voor bedrijven. Tegen 2030 is het de ambitie om het aandeel van de containerbinnenvaart van en naar de Antwerpse haven te verhogen tot 42%.”
Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Nu al gaat 60% van het vervoer van goederen vanuit onze haven naar het achterland via de binnenvaart. Als North Sea Port zetten we immers actief in op de modal shift richting duurzaam transport via de binnenvaart. Ons havengebied mag dan wel op het kruispunt van de Europese binnenwateren liggen en deel uitmaken van een aantal Europese vervoerscorridors. Het is echter door samenwerking dat we deze shift kunnen realiseren. En daar draagt deze subsidie toe bij.”

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen