Europese subsidie voor walstroom op cruiseterminal Zeebrugge

Europese subsidie voor walstroom op cruiseterminal Zeebrugge

Port of Antwerp-Bruges ontvangt een Europese subsidie van 3,2 miljoen euro voor een walstroominstallatie voor cruiseschepen in Zeebrugge. Vanaf 2026 zullen cruiseschepen groene elektriciteit kunnen afnemen als ze aangemeerd liggen. Dat is vier jaar voor dit in heel Europa verplicht wordt.

Port of Antwerp-Bruges heeft de ambitie om de energietransitie in de maritieme sector te versnellen. ​ De cruiseterminal aan de Zweedse Kaai in Zeebrugge wordt (als enige terminal) door het Havenbedrijf zelf uitgebaat en is dus een ideale plek om die ambitie in daden om te zetten.

De plannen om hier een walstroominstallatie te bouwen, passen binnen de projectoproep van het EU-programma Alternative Fuels Infrastucture (AFIF) van de Connecting Europe Facility. Het Havenbedrijf diende het project in en vandaag maakte de EU bekend dat er voor de walstroominstallatie 3,2 miljoen euro aan subsidies wordt toegekend.

Cruiseschepen verbruiken veel energie terwijl ze aan de kade liggen. Dankzij de walstroominstallatie zullen cruiseschepen die in Zeebrugge aanmeren de mogelijkheid hebben om over te schakelen op groene elektriciteit vanop het hoogspanningsnet. Hierdoor hoeven ze zelf geen elektriciteit op te wekken met dieselgeneratoren. Dit betekent dat er geen emissies meer zijn en ook dat het geluid van de draaiende generatoren wegvalt. De impact op het milieu, het klimaat en de omgeving vermindert op deze manier zeer sterk.

Intussen loopt de procedure om een partner aan te stellen die de walstroominstallatie zal bouwen, onderhouden en uitbaten. De gesprekken daarover zitten in de laatste rechte lijn.

Dirk De fauw, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Met de walstroominstallatie van Port of Antwerp-Bruges op onze cruiseterminal zal de impact van cruiseschepen op onze omgeving zeer sterk dalen. We lopen hiermee vooruit op de Europese regelgeving. Deze subsidie is een erkenning van de inspanningen van Port of Antwerp-Bruges om de energietransitie in de maritieme sector te versnellen. We nemen hier het voortouw met een walstroominstallatie op onze enige eigen terminal."

 

Rob Smeets, Chief Operations Officer, Port of Antwerp-Bruges: “Port of Antwerp-Bruges doet grote inspanningen om de energietransitie in de maritieme sector te versnellen. Deze walstroominstallatie is zeker niet onze eerste stap hierin. Zo zijn in onze haven ook duurzamere brandstoffen zoals methanol en LNG beschikbaar voor schepen die daarop kunnen varen.”
Story image

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen