Europese steun voor Extra Containercapaciteit Antwerpen

Europese steun voor Extra Containercapaciteit Antwerpen

Erkenning van de nood aan toekomstgerichte infrastructuur

15 juli 2021 – Het Europese subsidieprogramma Connecting Europe Facility (CEF), dat projecten ondersteunt die een belangrijke positieve impact hebben op het Europese transportnetwerk, verleent een subsidie van €10,91 miljoen aan het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA). Europa benadrukt hiermee het belang van de haven van Antwerpen als belangrijk Europees knooppunt in een wereldwijd netwerk en de daarbij horende nood aan toekomstgerichte infrastructuur. De Europese steun zal gebruikt worden om grondig studiewerk uit te voeren naar de meest duurzame oplossing, om zo tot een gedragen project te komen dat economie, omgeving en klimaat verzoent.

€10,91 miljoen steun voor studiewerk

Eerder dit jaar lanceerde de Europese Commissie een subsidie-oproep via het CEF-programma, dat het Europese transportbeleid ondersteunt. Port of Antwerp en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dienden samen een aanvraag in voor het studiewerk in het kader van het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen. Vandaag keurden de Europese lidstaten de lijst van geselecteerde projecten goed. ECA kan rekenen op €10,91 miljoen Europese steun om de ambitieuze doelstellingen op vlak van duurzame groei en multimodaal vervoer te verwezenlijken. De cofinanciering gaat naar het geplande studiewerk in de uitwerkingsfase van het project. Dat is essentieel om tot een optimale projectinvulling te komen die economie en leefbaarheid verzoent. Het project focust naast uitbreiding ook op de optimalisatie van het gebruik van gronden binnen het bestaande havengebied. Het technisch onderzoek naar de inrichting van het tweede getijdendok beoogt een oplossing met maximale efficiëntie en minimale impact op de omgeving.

Belangrijk knooppunt tussen Europa en de wereld

Ondanks de impact van de coronacrisis, herstelt de wereldeconomie in een sneltempo en ook Port of Antwerp kent een duidelijke toename van alle goederenstromen, met het containersegment als grootste groeier. Extra capaciteit in de haven van Antwerpen is onontbeerlijk om de verwachte groei op te vangen en haar positie als kernknooppunt in een wereldwijd netwerk te bestendigen. De steun van het CEF bevestigt de grote toegevoegde waarde van het ECA-project als een toekomstgericht antwoord op de bottleneck waarmee de containertrafiek nu al geconfronteerd wordt. ECA ambieert een modal shift waarbij het transport van goederen steeds meer via binnenvaart en spoor gebeurt. Dit reduceert emissies en optimaliseert de connectie met het hinterland, wat zowel voor de economie als voor de omgeving waardevol is. ​

‘Dok van de toekomst’

Inhakend op de Europese ambities van de ‘Green Deal’ en het Vlaamse mobiliteitsbeleid, betekent ECA een cruciale stap in de visie van Port of Antwerp om een thuishaven te zijn voor een duurzame toekomst. De uitbreiding van de containercapaciteit is daarom in de eerste plaats een verhaal van innovatieve oplossingen die resulteren in infrastructuur die toekomst- én klimaatbestendig is. Op die manier vervult Port of Antwerp een pioniersrol in de vergroening van de containersector en wordt hiermee een nieuwe standaard gezet. Zo wordt het ‘dok van de toekomst’ ontworpen: hyper efficiënte terminals met een uitzonderlijk lage voetafdruk en hoge productiviteit. Dankzij emissiearme behandelingstechnieken, walstroom, circulaire bouwtechnieken en een striktere regelgeving worden emissies van schepen en terminals in de haven beperkt. Voor de logistiek is ECA dan weer de hefboom om het transport via spoor en binnenvaart te vergroenen. Om deze vergroeningsslag waar te maken, is een constructieve samenwerking en Europese steun onmisbaar.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: ​ “We zijn erg opgetogen met de Europese steun voor drie van onze Vlaamse investeringsprojecten. Op die manier zullen we de toekomstige mobiliteit van Vlaanderen en van Europa vormgeven. Dit geeft onze Vlaamse economie een enorme boost. Het ECA-project is een voorbeeld van een project dat zich richt op toekomstgerichte infrastructuur: een duurzame oplossing voor de urgente nood aan extra capaciteit in de haven van Antwerpen.”
Annick De Ridder, Havenschepen: “Deze subsidietoekenning bevestigt nog maar eens het belang van ECA voor onze haven en onderstreept ook de waarde die Europa hecht aan dit dossier. Het belang van de containersector voor de haven van Antwerpen mag niet onderschat worden en onze groeicijfers in dit segment bevestigen jaar na jaar de nood aan extra capaciteit. Deze Europese steun is bovendien een bekrachtiging van de belangrijke positie die de haven van Antwerpen inneemt als poort van en naar de wereld voor onze Vlaamse en Europese ondernemingen.”
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Het containersegment is blijven groeien, ook tijdens het uitdagende afgelopen jaar. Het bevestigt de urgente nood aan extra capaciteit. Minstens even belangrijk is echter de manier waarop deze extra capaciteit gegenereerd wordt: op een duurzame manier, met respect voor klimaat en omgeving. Net om die reden werken we hard aan een slimmer project dat toekomst- en klimaatbestendig is. We zetten een nieuwe standaard in de container business om zo de vergroeningsslag in de sector te versnellen.”

Meer informatie

Alle informatie over het project “Extra containercapaciteit Antwerpen” vindt u op de website www.cpeca.be.

Persvragen richt u aan:

Port of Antwerp persdienst

press@portofantwerp.com

+32 492 15 41 39

Story image

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen