Energiebesparende investeringen banen de weg voor walstroom

Energiebesparende investeringen banen de weg voor walstroom

Voor binnenvaartschippers die investeringen aangaan in energiebesparende maatregelen wordt walstroom een alternatief voor de traditionele dieselgenerator aan boord van het schip. Dat is de conclusie na 26 energiescans bij binnenvaartschepen. De scans werden gratis aangeboden door North Sea Port, de Vlaamse overheid en Port of Antwerp om het gebruik van walstroom door binnenschepen te bevorderen. Een win-win-win voor schipper, omwonenden en milieu.

Walstroom is een milieuvriendelijke en stille manier om Europese binnenvaartschepen te voorzien van elektriciteit. Zowel in Port of Antwerp, in North Sea Port als langs Vlaamse waterwegen zijn walstroomkasten voorhanden. Uit onderzoek blijkt dat ze vaker kunnen worden gebruikt. De resultaten van de studie worden ondersteund door de Europese partners in het Clean Inland Shipping Project.

Om het bewustzijn en de interesse voor walstroom in de binnenvaartsector te vergroten, lanceerden Port of Antwerp, North Sea Port en de Vlaamse overheid (De Vlaamse Waterweg nv en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) eind september vorig jaar een oproep naar kandidaten voor een gratis energiescan. Zesentwintig binnenschippers gingen op die oproep in. Ook uit het buitenland kwam interesse om dergelijke energiescans daar op te zetten. Zo kwamen er aanvragen uit onder meer Nederland en Duitsland.

Effect op lucht en geluid

Momenteel wekken de meeste binnenschippers de nodige energie op met eigen dieselgeneratoren, met de bijhorende geluidshinder en CO2- en o.a. stikstofuitstoot tot gevolg. In het kader van schonere lucht en geluidsarme omgevingen, wordt de overstap op walstroom voor binnenschippers aangemoedigd. Dit heeft een directe impact op het milieu en de omwonenden van onze drukbevaren waterwegen.

De overstap lijkt dus voor de hand liggend maar is voor veel binnenschippers niet zo vanzelfsprekend: veel van de schepen zijn technisch nog niet uitgerust om op een veilige manier in te pluggen. Om van walstroom gebruik te kunnen maken, moet dus geïnvesteerd worden.

Op 4 jaar terugverdiend

Tijdens de 26 scans nam een deskundige het elektriciteitsnet aan boord van het schip én het verbruik onder de loep. Elk verslag geeft inzicht in het verbruik en tips voor eenvoudige besparingen waarmee de walstroomfactuur van het binnenschip tot een minimum beperkt kan worden.

Uit de gevoerde energiescans blijkt dat investeringen zich op gemiddeld 4 jaar terugverdienen door de energiebesparing die wordt gerealiseerd. De 26 schepen samen bespaarden op jaarbasis 1,9 GWh, of evenveel als wat 63 gezinnen op een jaar aan elektriciteit verbruiken. Dat betekent 499 ton minder CO2-uitstoot per jaar.

De besparing verschilt per type schip: een tankschip of binnenvaartcontainerschip kan het equivalent besparen van 4,5 gezinnen per jaar. Een drogebulkbinnenvaartschip dat alle aanpassingen doorvoert, bespaart ongeveer evenveel als een gezin. In totaal zijn er een duizendtal binnenvaartschepen in België.

Onderdeel van Europees onderzoeksproject CLINSH

Deze energiescans zijn een onderdeel van het Europese onderzoeksproject Clean Inland Shipping (CLINSH), dat op zijn beurt deel uitmaakt van het European Life Program dat focust op leefmilieu, natuurbehoud en klimaatacties. Het zet in op de verbetering van luchtkwaliteit door de ombouw en monitoring van binnenvaarschepen enerzijds en het faciliteren van walstroominfrastructuur anderzijds. Deze publiek private samenwerking bundelt organisaties in Nederland, België, Duitsland en Engeland en loopt van 2016 tot februari 2022. Meer info op www.clinsh.eu.

Op donderdag 16 en vrijdag 17 september vindt een consortiummeeting plaats in Gent.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De binnenvaart vormt een essentiële en duurzame schakel in het transport van goederen van en naar de zeehavens. Walstroom draagt bij tot nog duurzamer transport, want zorgt voor een lager energieverbruik van de binnenschepen, minder emissies en minder lawaai. Door deze energiescans mogelijk te maken, ondersteunen we én innovatie en het koolstof vrijmaken van het transport. Kortom, een belangrijke stap in het verduurzamen van onze logistieke stromen naar en van de zeehavens.”
Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Al 58% van het vervoer tussen het havengebied van North Sea Port en het achterland gaat via de binnenvaart. Verder inzetten op walstroom voor de binnenvaartschepen maakt de binnenvaart én het vervoer verder in Europa nog duurzamer.”
Annick De Ridder, Antwerps havenschepen: “Aan de walstroomkasten van Port of Antwerp kunnen binnenschippers 100% groene stroom afnemen. Deze energiescans tonen aan dat het voor hen loont om hun elektrische installatie aan boord hiervoor aan te passen.”

Walstroom in Vlaanderen

Op de website van het Vlaams Binnenvaartservicesplatform kunnen binnenschippers een overzicht krijgen over het netwerk aan walstroomvoorzieningen in Vlaanderen en vinden ze de nodige info hoe ze van deze voorzieningen gebruik kunnen maken www.binnenvaartservices.be/walstroom/

Perscontact: Johan Bresseleers

Over de partners

OVER PORT OF ANTWERP

Als tweede grootste haven van Europa, is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro.

Trouw aan haar missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Havenbedrijf Antwerpen flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.

Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht, met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder. Het stelt ruim 1.600 medewerkers te werk. Havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Jacques Vandermeiren is CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt. www.portofantwerp.com

Over departement Mobiliteit en Openbare werken

Als Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid doen we Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Onze experten in beweging zetten zich elke dag in voor een veilige, slimme en duurzame mobiliteit én voor de hedendaagse wegen- en (lucht)haveninfrastructuur. We werken zowel beleidsmatig als in uitvoering mee aan verschillende projecten, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Om die brede waaier aan uitdagingen tot een goed einde te brengen, kunnen we rekenen op onze experten met diverse profielen. Samen hebben we één doel: met onze inzet, teamwork en vakmanschap bijdragen tot een betere samenleving. Wij zijn #experteninbeweging.

Over de Vlaamse Waterweg nv

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving.  Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en onze zetels in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter. Actuele informatie over stremmingen voor het scheepvaartverkeer is steeds terug te vinden via www.visuris.be.

Over North Sea Port

North Sea Port is het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat de haven voor multimodaal vervoer (zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en pijpleiding) en een veelheid aan goederensoorten. 

North Sea Port is met 12,5 miljard euro toegevoegde waarde de nummer drie van de Europese havens. Inzake goederenoverslag neemt het met 61,5 miljoen ton de negendeplaats in van de havens in Europa. Het havengebied telt 525 bedrijven en creëert (in)directe werkgelegenheid voor 100.000 mensen.

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen