Energiebeleid Havenbedrijf Antwerpen-Brugge opnieuw beloond met ISO 50001-certificaat

Energiebeleid Havenbedrijf Antwerpen-Brugge opnieuw beloond met ISO 50001-certificaat

Voor de vierde keer op rij ontvangt het Havenbedrijf het ISO 50001-certificaat voor haar duurzaam energiebeleid. Naast platform Antwerpen is ook Zeebrugge voor het eerst mee opgenomen in het certificaat. Een mooie verwezenlijking, twee jaar na de fusie.

De elektriciteit die het Havenbedrijf gebruikt voor gebouwen, sluizen, bruggen, walstroomvoorziening voor binnenvaartschepen is al sinds 2011 voor 100% afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Hetzelfde geldt voor de stroom voor de hybride patrouillevaartuigen. De sleepbootvloot telt ondertussen twee schepen die varen op hernieuwbare brandstoffen – één op waterstof en één op methanol – en ook de eerste elektrische sleepboot komt eraan. De afgelopen jaren investeerde het Havenbedrijf volop in de elektrificatie van haar wagenpark en zette het verder in op energieneutraliteit in gebouwen.

Die investeringen lonen. De laatste 10 jaar realiseerde Port of Antwerp-Bruges een besparing van:

  • 9,6 % op de gasolie van onze eigen vloot.
  • 64,8 % op de aardgasverwarming van onze eigen gebouwen.
  • 33,8 % op elektriciteit voor onze gebouwen en openbare verlichting.
  • 27,5 % op elektriciteit voor onze bruggen en sluizen.

Het stopt hier niet. Ook de komende jaren blijft het Havenbedrijf inzetten op een duurzaam energiebeleid; dat blijkt uit de energiebeleidsverklaring 2024-2026.

Port of Antwerp-Bruges_Energiebeleidsverklaring.pdf 715 KB
Rob Smeets, COO Port of Antwerp-Bruges: “Een duurzaamheidsbeleid is geen kortetermijnverhaal. We zijn dan ook al jaren bezig met de concrete vertaling van onze ambitie om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. We durven experimenteren met innovatieve technologieën – met vallen en opstaan – maar zijn zeer tevreden dat die durf opnieuw wordt beloond.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen